Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü; güncel ve kanıta dayalı bir eğitim ile alanında yetkin  fizyoterapistler yetiştirmek vizyonu ile Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde 2013 yılında kurulmuştur.

Bir sağlık profesyoneli olan fizyoterapist, doğuştan veya sonradan oluşan hastalıkların, bozuklukların veya yaralanmaların fizyoterapi ve rehabilitasyonunu yapmak, sağlığın korunması ve geliştirilmesi kapsamında koruyucu fizyoterapi  işlemlerini yerine getirmek üzere eğitim almış kişidir. Bu kapsamda, tanısı hekim tarafından konulmuş olan hastaların çağdaş değerlendirme ve ölçüm yöntemlerini kullanarak gerekli fizyoterapi ve rehabilitasyon ihtiyaçlarını belirleyen, bu doğrultuda hastanın fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlayan ve bizzat gerekli işlemleri yerine getiren sağlık meslek profesyonelidir.  Fizyoterapist tüm bu çalışmaları yaparken, aldığı eğitim ve öğretimin bir gereği olan, hastaların, ailelerinin, sağlıklı kişilerin ve bütün olarak toplumun ihtiyaç ve taleplerini göz önünde bulundurmak; koruyucu, düzeltici, geliştirici ve fiziksel yetersizliği en aza indirici çalışmalar yapmak ve yaşam kalitesini  ve sağlığı geliştirmeye özen göstermek vizyonlarını ön plana çıkartmaktadır. 

Fizyoterapistlerin çalışma alanları her geçen gün daha da artmaktadır, bunların arasında özellikle,

Hastanelerde

Dahili branşlardan

 •          Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
 •          Nöroloji
 •          Kardiyoloji
 •          Göğüs Hastalıkları
 •          Romatoloji
 •          Dahiliye

Cerrahi branşlardan

 •          Ortopedi,
 •          Nöroşirurji
 •          Kalp-Damar ve Göğüs Cerrahisi,
 •          Obstetri ve Üro-Jinekoloji
 •          Genel Cerrahi
 •          El Cerrahisi 
 •          Acil ve Yoğun Bakım Üniteleri başta gelmektedir.

 

Ayrıca hastane dışındaki kurumlarda örneğin,

 •          Rehabilitasyon Merkezleri
 •          Dal Merkezleri
 •          Halk Sağlığı Merkezleri
 •          Zihinsel, görsel ve işitsel engellere yönelik rehabilitasyon merkezleri
 •          Çocuk ve yaşlılar için kurulmuş bakım ve eğitim merkezleri
 •          Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri
 •          Spor, Fitness Merkezleri ve Spor Klupleri
 •          Evde Bakım ve Rehabilitasyon
 •          Okullar
 •          Fabrikalar
 •          Belediyeler ve bakanlıklarda uzman olarak çalışabilmekte, fizyoterapi ve rehabilitasyon ile ilgili görevlerini yerine getirmektedir.

  

Fizyoterapistler, klinik çalışmalarını yanı sıra,  her meslekte olduğu gibi, mezuniyet sonrası çalışmalar yaparak,  Fizyoterapi-Rehabilitasyon alanında akademik olarak ilerleyebilirler.  Bu amaçla üniversitelerde açılan;

 • Fizyoterapi-Rehabilitasyon
 • Kardiyopulmoner Rehabilitasyon
 • Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
 • Nörolojik Rehabilitasyon
 • Pediatrik Rehabilitasyon
 • Spor Fizyoterapistliği
 • Ortez-Protez ve Biyomekani
 • Ergoterapi
 • Kayropraktik
 • Dil ve Konuşma Terapisi
 • Odyoloji

Temel Tıp Bilimler (Anatomi, Fizyoloji, Egzersiz Fizyolojisi) gibi Anabilim Dallarında  Yüksek Lisans (Tezli) ve Doktora  yaparak akademik eğitimlerine devam edebilirler.

 

 

 

Bu içerik 19/07/2017 tarihinde güncellenmiştir.