Burslar ve Ücretler

ÖSYM BURSLARI VE EK BAŞARI BURSLARI

1) 2014-2015 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ LİSANS PROGRAMLARI GİRİŞ BURSLARI
 

Bahçeşehir Üniversitesi lisans programlarına 2014-2015 akademik yılında kayıt yaptıracak öğrenciler için uygulanacak burslar ve kapsamları şöyledir :

 A- ÖSYM BURSLARI:

ÖSYM bursu, ÖSYM tarafından burslu programlara yerleştirilen öğrencilere ilgili mevzuat gereğince verilen burs olup ÖSYM tarafından tanınır. 

ÖSYS Kılavuzunda yer alan

%100 Burslu programlara yerleştirilen öğrenciler, öğretim ücretinin tamamından;

%50 Burslu programlara yerleştirilen öğrenciler, öğretim ücretinin yarısından;

%25 Burslu programlara yerleştirilen öğrenciler, öğretim ücretinin dörtte birinden muaf tutulmaktadır.

ÖSYM giriş bursları Hazırlık Okulu da dâhil olmak üzere yedi (7) yıl boyunca yurtiçinde geçerlidir.


B- ÖSYM BURSUNA EK İLK 2000 BURSLARI

2014-2015 akademik yılında ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından lisans programlarına  tam burslu kontenjandan yerleştirilen ve aşağıda belirlenen ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) başarı koşullarını sağlayan öğrenciler ÖSYM bursu yanında Bahçeşehir Üniversitesi tarafından sağlanan ve aşağıda ayrıntıları verilen ek burs olanaklarından yararlanırlar. İlk 2000 bursları öğrencinin yerleştiği bölümün normal öğretim süresince geçerli olup yatay geçiş yaptığı takdirde geçiş yaptığı bölümde geçersizdir.

1-100 
Yerleşilen bölümün LYS Puan türünde ( ek puan hariç ) ilk 100’e giren öğrencilere;

  • Yılda 9 ay süreyle 1.000 TL aylık nakit destek bursu
  • Hazırlık Okulu’nu Washington D.C veya Toronto kampuslarında 1 akademik yıl hazırlık sınıfı okuma imkanı sağlanır. [ÖSYS’de 1-100 arasında derecesi olan ve BAU Washington veya Toronto kampuslarında eğitim görecek öğrencilerin bursu; yurtta konaklama, eğitim ve ulaşımı kapsamakta olup; öğrenci iaşesi ve sair her türlü kişisel harcamaları (sağlık vb. dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) kendisine aittir.]

101-1.000

Yerleşilen bölümün LYS Puan türünde ( ek puan hariç ) ilk 1000’e giren öğrencilere;

  • Yılda 9 ay süreyle 600 TL aylık nakit destek bursu
  • Hazırlık Okulu’nu Washington D.C veya Toronto kampuslarında 1 akademik yıl boyunca okuma imkânı sağlanır. [ÖSYS’de 101-1000 arasında derecesi olan ve BAU Washington veya Toronto kampuslarında eğitim görecek öğrencilerin bursu; yurtta konaklama, eğitim ve ulaşımı kapsamakta olup; öğrenci iaşesi ve sair her türlü kişisel harcamaları (sağlık vb. dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) kendisine aittir.]

1.001-2.000

Yerleşilen bölümün LYS Puan türünde ( ek puan hariç ) ilk 2000’e giren öğrencilere;

  • Yılda 9 ay süreyle 400 TL aylık nakit destek bursu
  • BAU Abroad yurtdışı yaz okullarından 1 kez ücretsiz faydalanma imkânı sağlanır. [ÖSYS’de 1001-2000 arasında derecesi olan ve yurtdışı kampuslarında eğitim görecek öğrencilerin bursu, yönetimce belirlenecek yerleşkelerde açılacak programları kapsar. Burs kapsamı; yurtta konaklama ve eğitimi kapsamakta olup; öğrenci iaşesi, ulaşım ve sair harcamaları (sağlık vb. dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) kendisine aittir.]

* Nakit burs desteği Ekim – Haziran aylarında olmak üzere yılda 9 ay süreyle sağlanır.
** İlk 100, ilk 1000 ve ilk 2000 burslarını hak kazanan öğrencilerin yerleştikleri bölümün puan türünde olmak üzere yerleştirme puanında ÖSYM sonuç karnesinde Y-MF, Y-TM, Y-TS ve Y-DİL-1 puanında ilgili dereceleri kazanmış olmaları gerekmektedir. Bu burslara, ek puan dereceleri, YGS yerleştirme puanları ve yerleştiği bölümüm puanı dışında başka puan türlerindeki dereceler dahil değildir.

*** Öğrenci, Hazırlık Okulu eğitimini Washington D.C veya Toronto kampuslarında eğitim aldığı 1 akademik yıl boyunca nakit destek bursundan faydalanamaz.

**** Bu burslar öğrencinin yerleştiği bölümün normal öğretim süresince geçerlidir. Çift ana dal sebebiyle uzadığında geçersizdir.

C- ULUSLARARASI DİPLOMA BURSLARI *

(*) Türkiye’deki liselerden mezun olup Uluslararası Diplomalara (IB, Abitur, vb) Sahip Olanlar

• IB diploma notu 24 ve üzeri olanlar (öğrencilerin IB diploması ve eşdeğer belge ile başvurmaları gerekmektedir.)
• ABITUR diploma notu 2,0 veya daha iyi olanlar
• MATURA diploma notu 2.0 veya daha iyi olanlar
• MATURİTA diploma notu 80 ve üstü olanlar
• Fransız Bakaloryası diploma notu en az 10 (Türkiye’deki liseler tarafından verilen ve Fransız Bakaloryası ile denk en az 60 diploma notu) olanlar

SAT notu; aynı yıla ait olmak üzere 4 testten 1.800 ve üstü skor alanlar

- Bahçeşehir Üniversitesi’nin Lisans programlarına Burssuz kontenjandan yerleştirilen öğrencilere, kayıt oldukları tarihte açıklanan öğretim ücretinin  %25’i oranında burs sağlanır.

- Bahçeşehir Üniversitesi’nin %50 Burslu  olarak ilan edilen programlarına   yerleştirilen öğrencilere, bakiye %50 öğretim ücreti üzerinden % 25 burs sağlanır.


- Bahçeşehir Üniversitesi’nin %25 Burslu  olarak ilan edilen programlarına   yerleştirilen öğrencilere, bakiye %75 öğretim ücreti üzerinden % 25 burs sağlanır.

- Bahçeşehir Üniversitesi’nin Tam Burslu olarak ilan edilen programlarına yerleştirilen öğrencilere öğrenim ücretinden tam muafiyete ek olarak, BAU yurtdışı kampuslarının yönetimce belirlenecek herhangi birinde yaz okullarından “1” kez faydalanma imkânı sağlanır. Yaz okulunun yeri ve faydalanma tarihi Bahçeşehir Üniversitesi tarafından belirlenir.

- Uluslararası diploma derecesi olan, ÖSYS’de BAU’ya ÖYSM Bursu ile tam burslu yerleşen ve yurtdışı kampuslarında eğitim görecek öğrencilerin bursu; yurtta konaklama ve eğitimi ücretlerini kapsamakta olup; öğrenci iaşesi, ulaşım ve sair harcamaları kendisine aittir.

- Bu burslar öğrencin yerleştiği bölümün normal öğretim süresince geçerlidir.

D- APPLY BAU BURSLARI

Bahçeşehir Üniversitesi tarafından uygulanan başvuru kabul sistemi Apply BAU ile öğrencilere başvurularına göre çeşitli burslar verilmektedir. Apply BAU sistemine başvuru yapan ve başvuru sonucunda kendisine kabul mektubu gönderilen öğrenciler kabul mektubunda yazan bölüme has olmak üzere yazılan oranda burs kazanmış olurlar.

1-      Apply BAU bursundan faydalanmak için www.applybau.com adresine başvuru yapılmış olması, başvurunun kabul edilmiş olması ve başvuru yapan kişiye “kabul mektubu” gönderilmiş olması gerekmektedir.

2-      Apply BAU burslarından faydalanmak için ÖSYM ‘ce kabul mektubunda yazan bölüme merkezi yerleştirme ile burssuz bölüme yerleştirilmiş olması ve kayıt yaptırması gerekmektedir. (Çevre Mühendisliği bölümünde 2014 ÖSYS’ye has olmak üzere Apply BAU bursları %25 burslu kontenjan için geçerlidir.)

3-      Apply BAU üzerinden kazanılan burslar başvurulan yıl kayıt olunduğu takdirde geçerlidir. Bir sonraki yıl kayıt dönemi için yeniden başvuru yapılması gerekmektedir. Sağlanan burs, Mühendislik Fakültesi için hazırlık sınıfı dahil 7 yıl,  Tıp Fakültesi için hazırlık sınıfı dahil 9 Yıl boyunca geçerli olup, bu süre sonunda mezun olunamaması halinde sağlanmış olan burs kesilecek ve öğrenci ilgili dönem için ilan edilen öğrenim ücretini ödemekle yükümlü olacaktır.

4-      Apply BAU bursları sadece öğrenciye gönderilen kabul mektubunda yazan bölümler için geçerlidir. Her bölümün karşısında yazan burs miktarı sadece o bölüm için geçerlidir. Başka bölümde kullanılamaz.

5-      Bursun geçerli olabilmesi için BAU tarafından gönderilen kabul mektubunun kayıt sırasında ibraz edilmesi gerekmektedir.

6-      Sağlanan burs, öğrencinin alabileceği tek burs olup,  herhangi başka bir kamu/özel bursu ile birleştirilemeyecek, ek bir indirim hakkı olarak yorumlanmayacaktır.

7-      Bu burslar yurtdışı programlarda geçerli değildir.

E- SPOR BURSU

Spor branşında milli takım seviyesine yükselmiş veya milli olmasa bile okul takımına seçildikten sonra yüksek performans göstermiş olan burssuz okuyan öğrencilere, Spor Koordinatörlüğü’nün teklifi ve Burs Komitesi’nin tespit edeceği oranlarda karşılıksız ‘sporcu bursu’ verilebilir.

Bursun verilmesindeki esas, söz konusu öğrencinin kendi branşındaki okul takımında ve üniversite adına yarıştığı bireysel branşlarda Bahçeşehir Üniversitesi’ni temsil etmesidir. Burs verilecek branşlar, Spor Birimi’nin görüşü alınarak, Burs Komitesi tarafından belirlenir.

ÖSYM BURSLARI DIŞINDAKİ DİĞER BURSLARIN KOŞULLARI

ÖSYS başarı koşullarını sağlayan öğrencilere tanınan ÖSYM bursu dışında kalan tüm burslar Bahçeşehir Üniversitesi burs komisyonu tarafından ihtiyari olarak sağlanan burslardır.

BAU Burs komisyonu tarafından tanınan burslar sürelidir; bu burslar, bursun başlangıç tarihinden itibaren başlayarak öğrencinin öğrenim gördüğü programın normal öğrenim süresi kadardır. Bu burslar yurtdışı programlarda geçerli değildir.

Burslar, sadece güz ve bahar dönemlerini kapsayacak olup; yaz döneminde öğrencilere burs imkanı sağlanmayacaktır.

Aşağıda belirtilen hallerde öğrenciye tanınan burs kesilecek ve bursun kesildiği tarih itibariyle o güne kadar sağlanan bursa karşılık gelen öğrenim ücretini ödemekle yükümlü olacaktır.

1-      Öğrenciye sağlanan burs, öğrencinin disiplin cezası aldığı halde kesilecek ve öğrenci o güne kadar sağlanan bursa karşılık gelen öğretim ücretini ödemekle yükümlü olacaktır.

2-      Öğrencinin tutuklanması halinde, sağlanan burs kesilecek ve öğrenci o güne kadar sağlanan bursa karşılık gelen öğretim ücretini ödemekle yükümlü olacaktır.

3-      Üniversiteye sunmuş olduğu belgelerde tahrifat olduğu tespit edilen, gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve Üniversite tarafından talep edilen zaruri belgeleri ve bilgileri hiç veya zamanında iletmeyen öğrencilere sağlanan burs kesilecek ve öğrenci o güne kadar sağlanan bursa karşılık gelen öğretim ücretini ödemekle yükümlü olacaktır.

4-      ÖSYM bursları dışında kalan BAU Burs komisyonu tarafından verilen burslar öğrencinin yılsonu akademik not ortalaması 1.80’nin altına düştüğü takdirde kesilir.

5-      BAU Burs komisyonu tarafından verilen burslar öğrencinin öğrenim gördüğü bölümün normal öğretim süresini kapsadığı için yandal ve çift anadal yapan öğrenciler süreyi aştığında bursları kesilir.

ÖSYM bursu dışındaki diğer burslar yönetmelikle belirlenen kurallara göre düzenlenir.

F-YATAY GEÇİŞ, DİKEY GEÇİŞ VE ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL BURSLARI

BURS KOŞULLARI:

1. Bahçeşehir Üniversitesi’nde çift anadal ve yandal, burslu ya da burssuz ayırt edilmeksizin koşulları sağlayan tüm öğrencilere karşılıksız burs verilecektir.
 

2. Herhangi bir bölümde tam burslu olarak öğrenimine devam eden öğrenciler başka bir bölüme yatay geçiş yaptıklarında; öğrencilerin burs oranları BAU Burs komisyonu tarafından belirlenir.

ÜCRETLER

2014-2015 Yılı Öğrenim Ücretleri (Lisans)

FAKÜLTE / MYO 2014 - 2015
PEŞİN TAKSİTLİ
TIP FAKÜLTESİ 46.200,00 TL 49.150,00 TL
2013-2014 VE SONRASI MÜHENDİSLİK 31.500,00 TL 33.500,00 TL

LİSANS (DİĞER)

28.800,00 TL 30.800,00 TL
M.Y.O 15.500,00 TL 16.600,00 TL

 

2014-2015 Yılı Öğrenim Ücretleri (Yüksek Lisans)

 

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI PEŞİN TAKSİTLİ
YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI 27.450,00 TL 30.500,00 TL
KLİNİK PSİKOLOJİ 36.000,00 TL 40.000,00 TL
EXECUTİVE MBA 35.100,00 TL 39.000,00 TL
E-MBA 18.000,00 TL 20.000,00 TL

 

DOKTORA PROGRAMLARI PEŞİN TAKSİTLİ
REKLAMCILIK VE HALKLA İLİŞKİLER 36.000,00 TL 40.000,00 TL
SİNEMA VE MEDYA ARAŞTIRMALARI 36.000,00 TL 40.000,00 TL
EKONOMİ 36.000,00 TL 40.000,00 TL
İŞLETME 36.000,00 TL 40.000,00 TL
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER 36.000,00 TL 40.000,00 TL
ÖZEL HUKUK 36.000,00 TL 40.000,00 TL
KAMU HUKUKU 36.000,00 TL 40.000,00 TL

Bu içerik 31/10/2014 tarihinde güncellenmiştir.