Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

NOT 

Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’nda dosya alımına başlanmıştır.

Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu; Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün 19.11.2014 tarih ve 138589 sayılı onayı ile kurulmuştur.

Klinik Araştırmalar Etik Kurulu  her ayın 1. ve 3. Çarşamba günleri toplanır.

Başvuru sahiplerinin  “Dosya İçeriği” sıralamasına dikkat ederek, oluşturdukları -eksiksiz- başvuru dosyalarını (Klinik İlaç Araştırmaları 2 dosya +2 Cd ,diğer tüm araştırmalar tek dosya)  Kurul Sekreterliği’ne elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuruların elden yapılması gerekmekte olup, kargo/posta yoluyla başvuru kabul edilmemektedir

Kurulda görüşülerek düzeltme alan dosyaların “Etik Kurul Düzeltme/ Değişiklik Formu Üst Yazısı”  ile sunulması gerekmektedir.

Kurum dışından yapılacak İlaç Dışı Girişimsel olan ve İlaç Dışı Girişimsel Olmayan araştırmalardan, uzmanlık tezleri akademik amaçlı araştırmalar ve destekleyicisinin devlet fonları (TÜBİTAK, DPT, Üniversite Fonu, vb.) olduğu durumlar dışındaki her türlü araştırma için başvuru ücreti alınır.

Kurum içi yapılacak tüm başvurularda ve destekleyicisi olmayan  kurum dışı uzmanlık tezi ve akademik amaçlı araştırma başvurularında başvuru ücreti alınmaz.

Başvuru ücreti  yatırıldıktan sonra banka dekontu başvuru dosyasına eklenir.

İlaç Araştırmaları için başvuru formları  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (iegm) sayfasından alınabilir.

 

2015 yılı Klinik Araştırma Etik Kurul Başvurularında; Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı’nın 09 Şubat 2015 tarihinden geçerli olmak üzere ilan ettiği  başvuru ücretleri uygulanacaktır.

 

Faz I, II, III- İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma İlk Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)

2.523,00

Faz IV İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma İlk Başvurusu  (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)

1.264,00

BY/BE Çalışmaları İlk Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)

1.264,00

Gözlemsel İlaç Çalışmalarının İlk Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)

1.264,00

Faz I, II, III İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma Önemli Değişiklik Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)

858,00

Faz IV İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma Önemli Değişiklik Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)

572,00

BY/BE Çalışmaları Önemli Değişiklik Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)

572,00

Gözlemsel İlaç Çalışmaları Önemli Değişiklik Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)

572,00

Faz I, II, III İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma Değişiklik Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)

50,00

Faz IV İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma Değişiklik Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)

50,00

BY/BE Çalışmaları Değişiklik Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)

50,00

Gözlemsel İlaç Çalışmaları Değişiklik Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)

50,00

Klinik Araştırma Ürünü Depolama Hizmeti Kontrol Başvurusu

3.433,00

Klinik Araştırma Dokümanları Arşivleme Hizmeti Kontrol Başvurusu

3.433,00

Faturalama/İthalat/Pazarlama/Dağıtım Yeri İçin Başvurusu

231,00

Klinik Araştırma Araştırmacı Toplantısı Başvuruları

100,00

Diğer - İlaç Dışı Tüm Araştırmalar (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)

1000,00

 

KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU TOPLANTI TARİHLERİ

SON BAŞVURU TARİHİ

NİSAN

ÇARŞAMBA

06.04.2016

01.04.2016               (Saat 12.00' a kadar)

20.04.2016

15.04.2016              (Saat 12.00' a kadar)

MAYIS

ÇARŞAMBA

04.05.2016

29.04.2016               (Saat 12.00' a kadar)

18.05.2016

13.05.2016                (Saat 12.00' a kadar)

HAZİRAN

ÇARŞAMBA

01.06.2016

27.05.2016                (Saat 12.00' a kadar)

15.06.2015

10.06.2016                     (Saat 12.00' a kadar)

TEMMUZ

ÇARŞAMBA

13.07.2016

08.07.2016              (Saat 12.00' a kadar)

27.07.2016

22.07.2016               (Saat 12.00' a kadar)

AĞUSTOS

TATİL

EYLÜL

ÇARŞAMBA

07.09.2016

02.09.2016               (Saat 12.00' a kadar)

21.09.2016

16.09.2016              (Saat 12.00' a kadar)

EKİM

ÇARŞAMBA

05.10.2016

30.09.2016              (Saat 12.00' a kadar)

19.10.2016

14.10.2016               (Saat 12.00' a kadar)

KASIM

ÇARŞAMBA

02.11.2016

27.10.2016              (Saat 12.00' a kadar)

16.11.2016

11.11.2016              (Saat 12.00' a kadar)

ARALIK

ÇARŞAMBA

07.12.2016

02.12.2016               (Saat 12.00' a kadar)

21.12.2016

16.12.2013               (Saat 12.00' a kadar)

Bu içerik 04/04/2016 tarihinde güncellenmiştir.