Nörofizyoloji ve Davranış Araştırma Laboratuvarı

Elektroensefalografi (EEG), beyinde sinir hücrelerinden kaynaklanan elektriksel aktivitenin yüksek zamansal çözünürlükle anlık olarak izlenmesine imkan verir. Bu yöntem günümüzde bilişsel işlevlerin değerlendirilmesinde, bazı hastalıkların tanısında, nörorehabilitasyon, beyin bilgisayar ara yüzü oluşturma, nöropazarlama ve hatta oyun konsollarını da içeren birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu geniş kullanım alanı göz önünde bulundurularak, laboratuvarımız disiplinler arası çalışmalara açık bir araştırma platformu olmayı hedeflemektedir. EEG'ye ek olarak, işlevsel ve yapısal beyin görüntüleme yöntemleri  kullanılarak, beyin yapı ve dinamiklerinin çok yönlü olarak inceleneceği projeler geliştirilmektedir. Emosyonlar, algı, dikkat, bellek, karar verme ve yanıt kontrolü gibi beyin işlevlerinin davranışsal ve elektrofizyolojik olarak araştırılmasına yönelik çalışmalar; psikiyatri, nöroloji ve beyin cerrahisi gibi klinik bilimlerle hastalıklarda görülen bilişsel bozuklukların boyutu, bu bozuklukların kaynağı ve beyin dinamiklerindeki değişimlerin araştırılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 

Bu içerik 22/06/2017 tarihinde güncellenmiştir.