Latin Amerika Projesi

Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet ve Liderlik Okulu olarak, önem verdiğimiz ikili ilişkiler bazındaki projelerimizden birini Türk-Amerikan ilişkilerinin tarihsel boyutunu, yapısını ve ilişkilerin yıllar içindeki değişmelerini incelemek ve bu incelemelerden edinilen bilgilere dayanarak Türk-Amerikan ilişkilerinin gelecek projeksiyonlarını yapmak üzere kurmuş bulunmaktayız.

Türk dış politikasında Latin Amerika Ülkeleri’yle olan ilişkiler göz önünde bulundurulduğunda, son on yıllık dönemde ikili ilişkilerin geçmişe nazaran hız kazandığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın da öncülüğüyle sivil toplum kuruluşları, sanayi odaları ve resmi kuruluşlar içerisinde Latin Amerika Ülkeleri ve bu ülkelerin özellikle ekonomik potansiyelinin Türkiye için önemi ile ilgili kamuoyu yaratma çalışmaları başlatılmıştır. Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet ve Liderlik Okulu olarak bu çalışmaları çok değerli bulmaktayız ve bu bağlamda Latin Amerika Ülkeleri alanında uzman ve ilgili sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin, akademisyenlerin ve diplomatların yer alacağı Siyaset Okulu Venezuella, Siyaset Okulu Küba gibi akademik programlar ve saha çalışmalarının yanı sıra, konu üzerinde etkin çıkarımlar ortaya koyabileceğimiz yuvarlak masa topantıları ve konferanslar düzenlemek istemekteyiz.

Latin Amerika Projesi, Latin Amerika ülkelerinin sosyal,iktisadi, kültürel ve politik yapısını derinlemesine incelemenin yanı sıra, Latin Amerika ülkeleri ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerden yola çıkarak Latin Amerika’nın son küresel krizden sonra dünya politikasında ve ekonomisinde artan önemi üzerine kurulacaktır.

Bu içerik 23/12/2011 tarihinde güncellenmiştir.