Laboratuvar ve Fiziksel İmkanlar

Electronics Laboratory (Elektronik Laboratuvarı)

Öğrencilerin derslerle ilişkili uygulamalarını, bitirme projesi yapan öğrencilerin gerekli proje çalışmalarını yapması için kullanılmaktadır.

Circuit Theory Laboratory (Devre Teorisi Laboratuvarı)

İlgili dersin laboratuarı olarak hizmet vermekte, bunun yanı sıra öğrencilerin derslerle ilişkili deneysel çalışmalarını ve bitirme projesi yapan öğrencilerinin proje çalışmalarını yapması amacıyla kullanılmaktadır.

Telecommunications Laboratory (Haberleşme Laboratuvarı)

Haberleşme sistemleri dersinin deneylerinin yapıldığı laboratuardır. İletişim alanında yürütülen projelerle ilgili deneysel ölçüm ve testlerin yapılması amacıyla da kullanılmaktadır.

Microprocessors Laboratory (Mikroişlemciler Laboratuvarı)

Mikroişlemcilerin ve mikrodenetleyicilerin programlanması ve derste ele alınan mimari konuların deneysel uygulamalarının yapılması bu laboratuarda yapılmaktadır. Öğrencilerin geliştirdikleri programların benzetimlerinin yapılması ve mikroişlemci/mikrodenetleyici üzerine kodlanarak çıktılarının irdelenmesi mikroişlemciler laboratuvarında gerçekleştirilmektedir.

Digital Signal Processing Laboratory (Dijital İşaret İşleme Laboratuvarı)

İletişimin temel konusu olan sayısallaştırma ve sayısal alanda sinyallerin incelenmesi konusunun ele alındığı Sayısal İşaret İşleme laboratuvarında derste verilen kuramsal yaklaşımların deneysel doğrulamaları yapılmaktadır. Bunlar içerisinde örnekleme uygulamaları, çeşitli süzgeç gerçekleştirmeleri ve frekans alanında incelemeler yer almaktadır.

Electric Machinery and Power System Laboratory (Elektrik Makinaları ve Güç Sistemleri Laboratuvarı)

Yüksek akım sistemleriyle ilgili olarak derste verilen kuramsal bilgilerin uygulamalarının yapıldığı bu laboratuarda elektrik motorları, bu motorların kalkış ve sürekli rejim göstergelerinin incelenmesi üzerinde durulmakta, güç sistemleri ve güç elektroniği deneyleri yapılmaktadır.

Chip Design Laboratory (Yonga Tasarımı Laboratuvarı)

Uygulamaya özel mikroelektronik bileşenlerin tasarımının yapıldığı yonga tasarımı laboratuvarında çeşitli yazılım araçları ile malzeme düzeyinde tasarım konuları ele alınmaktadır.

Power Electronics and Electrical Drives Laboratory (Güç Elektroniği ve Elektrik Sürücüleri Laboratuvarı)

Güç elektroniğinin temel bileşenleri olan diyak, triyak ve tristör gibi elemanların tetiklenmesi ve bunlarla ilişkisi yüksek güçlü yüklerin sürülmesi örnekleri ele alınmaktadır.

Bu içerik 22/06/2017 tarihinde güncellenmiştir.