Power Systems Zirvesi BAU'da Gerçekleşti

Power Systems Zirvesi Bahçeşihir Üniversitesi'nde gerçekleşti. Elektrik güç sistemleri ile ilgili piyasadaki üreticiler, şebeke operatörleri, mühendislik firmaları, kurumların Ar-Ge birimleri ve üniversiteler, sektördeki gelişmeleri, inovasyonları ve fırsatları değerlendirmek için Bahçeşehir Üniversitesi’nin ev sahipliğinde bir araya geldi. 

Son yıllarda elektrik güç sistemlerinde hem artan elektrik enerjisi talebine hem de haberleşme ve bilgi teknolojilerinin artan kullanımına bağlı olarak ciddi değişiklikler yaşanmaktadır. Özellikle enerji talebinin karşılanması için yenilenebilir enerji sistemleri kullanımı, elektrik şebekelerinde çözülmesi zor sorunlar oluşturmaktadır. Şebekede oluşan sorunlar, üreticileri ve iletim ve dağıtım seviyesindeki şebeke operatörlerini enerji kalitesini artırıcı çözümler üretmeye zorlamaktadır. Önerilen yenilikçi çözümler akıllı şebeke uygulamaları olarak mevcut elektrik güç sisteminde karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda sektördeki paydaşların ve araştırmacıların bilgi paylaşımı ve birlikte hareket etmeleri güç sistemlerinin etkin ve verimli kullanımı için büyük önem taşımaktadır. 

14 - 15 Eylül'de, Bahçeşehir Üniversitesi ev sahipliğinde bir araya gelen elektrik güç sistemleri ile ilgili piyasadaki üreticiler, şebeke operatörleri, mühendislik firmaları, kurumların Ar-Ge birimleri ve üniversiteler, sektördeki gelişmeleri, inovasyonları ve fırsatları değerlendirdi ve çeşitli workshoplar gerçekleştirdi. 

Bu içerik 13/12/2017 tarihinde güncellenmiştir.