Staj Bilgileri ve Evrakları

Staj Zorunluluk Mektubu Staj Başvuru Belgesi Staj Sicil Belgesi

Staj Rapor Formatı

Sigorta Evrakları  

Staj için izlenen adımlar

  1.      Staj yapılacak kurumun okul veya öğrenciler aracılığıyla tespit edilmesi ve bölüm tarafından onaylanması. (Staj yerinde en az 4-5 mühendisin çalışması)
  2.      Staj yapılacak yere staj zorunluluk mektubunun öğrenci aracılığıyla gönderilmesi
  3.      Staj yapılacak tarihlerin akademik takvime uygun olup olmadığının belirlenmesi
  4.      Staja kabul durumunda staj başvuru belgesinin firma tarafından doldurulup, imzalanarak bölüm staj sorumlusuna teslim edilmesi (Dr. Canan Acar: canan.acar@eng.bau.edu.tr)
  5.      Personel Daire Başkanlığının istediği evrakların öğrenciler tarafından tamamlanmasıyla sigortalarının okul tarafından yapılması
  6.      Staj bitiminde öğrencilerin staj raporlarını ItsLearning’e yüklemesi: Staj raporlarında benzerlik oranının %20’nin üzerinde olması durumunda öğrenciler bu oranı %20’nin altına indirmelidir.
  7.      Staj bitiminde öğrencilerin staj raporlarını ve staj sicil belgesinin staj bölüm sorumlusuna enden teslim edilmesi: Staj raporlarında günlük doldurulan kısımın kaşeli ve imzalı, diğer sayfalarında paraflı olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
  8.      Staj raporunun ingilizce olarak ve bilgisayar ortamında yazılması, staj yerinde yapılan işler ile diğer ilgili bilgilerin de mutlaka staj raporu sonuna ilave edilmesi
  9.      Staj sicil belgesinin kapalı bir zarf içerisinde kaşeli ve imzalı bir şekilde teslim edilmesi

 

 

Bu içerik 20/11/2017 tarihinde güncellenmiştir.