Uzmanlar Toplantısı: Ceza Muhakemesi Hukukunda Temyiz Sebebi Olarak Hukuka Aykırılık (Hükmün Hukuki Yönü ve Suça İlişkin Fiil Ayrımı)

Konuşmacı: Prof. Dr. Karl Heinz Gössel

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Feridun Yenisey

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Türkiye Adalet Akademisi tarafından ortaklaşa düzenlenen, Mukayeseli Hukukta Temyiz Sebebi Olarak Hükmün Hukuki Yönü  ve  Suça İlişkin Fiil Ayrımı konulu uzmanlar toplantısı 22 Nisan 2017 Cumartesi günü 10.00-12.30 saatleri arasında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Max Planck Kütüphanesi’nde gerçekleştirilmiştir.

Canlı olarak da yayınlanan etkinlik şu anda https://live.bau.edu.tr/course/862 linki üzerinen izlenebilmektedir.

 

 

 

 

Bu içerik 18/07/2017 tarihinde güncellenmiştir.