Çocuk Gelişimi - MYO

Ders Listesi

Ders Kodu

Ders Adı

Kredi

Pratik

Teori

AKTS

CGL1001

Çocuk Gelişimi I

3

0

3

6

CGL1003

Özel Eğitim I

3

0

3

6

CGL1005

Okul Öncesi Eğitime Giriş

2

0

2

2

CGL1007

Çocukta Bilim ve Teknoloji

2

0

2

2

CGL1009

Çocuk ve Çevre

2

0

2

3

BIT1000

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

3

2

2

4

HST1071

Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I

2

0

2

2

TLL1071

Türk Dili ve Edebiyatı I

2

0

2

2

ENG1071

İngilizce I

3

0

3

3

CGL1002

Çocuk Gelişimi II

3

0

3

6

CGL1004

Özel Eğitim II

3

0

3

6

CGL1006

Kaynaştırma Eğitimi

2

0

2

2

CGL1008

Çocuk Oyun ve Drama

2

2

1

4

CGL1010

Çocuk Sağlığı Hastalıkları

2

0

2

3

CGL1012

Aile Eğitimi

2

0

2

2

HST1072

Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II

2

0

2

2

TLL1072

Türk Dili ve Edebiyatı II

2

0

2

2

ENG1072

İngilizce II

3

0

3

3

CGL2003

Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı

3

0

3

3

CGL2011

Özel Eğitimde Uygulamalar I

2

2

1

3

CGL2013

Çocuk Hakları

2

0

2

2

ISE2003

İşyeri Eğitimi

0

0

0

8

CGL2002

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama

3

2

2

4

CGL2012

Özel Eğitimde Uygulamalar II

4

4

2

6

CGL2004

Görsel Sanatlar Eğitimi

2

2

1

4

CGL2001

Eğitimde Materyal Geliştirme

2

2

1

3

CGL2007

Çocukla İletişim

3

0

3

2

CGL2009

Çocuk Beslenmesi

2

0

2

2

CGL2005

Öğrenme ve Öğretme Tekniklerinin İncelenmesi

2

0

2

3

CGL2006

Çocuk Edebiyatı ve Medya

2

0

2

2

TGT2008

İlk Yardım

3

2

2

4

CGL2010

Araştırma Projesi

2

0

2

3

CGL2008

Çocukluk Döneminde Müzik

2

2

1

3

 

Ders Planı

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
MESLEK YÜKSEKOKULU
ÇOCUK GELİŞİMİ  PROGRAMI

BİRİNCİ YIL

I.Yarıyıl

 

II.Yarıyıl

KOD

DERS ADI

T

U

K

A

 

KOD

DERS ADI

T

U

K

A

CGL1001

Çocuk Gelişimi I

3

0

3

6

 

CGL1002

Çocuk Gelişimi II

3

0

3

6

CGL1003

Özel Eğitim I

3

0

3

6

 

CGL1004

Özel Eğitim II

3

0

3

6

CGL1005

Okul Öncesi Eğitime Giriş

2

0

2

2

 

CGL1006

Kaynaştırma Eğitimi

2

0

2

2

CGL1007

Çocukta Bilim ve Teknoloji

2

0

2

2

 

CGL1008

Çocuk Oyun ve Drama

1

2

2

4

CGL1009

Çocuk ve Çevre

2

0

2

3

 

CGL1010

Çocuk Sağlığı Hastalıkları

2

0

2

3

BIT1000

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

2

2

3

4

 

CGL1012

Aile Eğitimi

2

0

2

2

HST1071

Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I

2

0

2

2

 

HST1072

Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II

2

0

2

2

TLL1071

Türk Dili ve Edebiyatı I

2

0

2

2

 

TLL1072

Türk Dili ve Edebiyatı II

2

0

2

2

ENG1071

İngilizce I

3

0

3

3

 

ENG1072

İngilizce II

3

0

3

3

Toplam

21

2

22

30

 

Toplam

20

2

21

30

İKİNCİ YIL

III.Yarıyıl

 

IV.Yarıyıl

KOD

DERS ADI

T

U

K

A

KOD

DERS ADI

T

U

K

A

CGL2003

Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı

3

0

3

3

CGL2002

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama

2

2

3

4

CGL2011

Özel Eğitimde Uygulamalar I

1

2

2

3

CGL2012

Özel Eğitimde Uygulamalar II

2

4

4

6

CGL2013

Çocuk Hakları

2

0

2

2

CGL2004

Görsel Sanatlar Eğitimi

1

2

2

4

ISE2003

İşyeri Eğitimi

0

0

0

8

 

Genel Seçmeli II

3

0

3

4

 

Genel Seçmeli I

3

0

3

4

 

Seçmeli IV

2

0

2

2

 

Seçmeli I

3

0

3

2

 

Seçmeli V

2

2

3

4

 

Seçmeli II

2

0

2

2

 

Seçmeli VI

2

0

2

3

 

Seçmeli III

2

0

2

3

 

Seçmeli VII

1

2

2

3

 

Seçmeli IV

1

2

2

3

Toplam

15

12

21

30

 

Toplam

17

4

19

30

 

 

 

 

 

 

SEÇMELİ DERS HAVUZU

 

 

CGL2001

Eğitimde Materyal Geliştirme

1

2

2

3

 

 

CGL2007

Çocukla İletişim

3

0

3

2

 

 

CGL2009

Çocuk Beslenmesi

2

0

2

2

 

 

CGL2005

Öğrenme ve Öğretme Tekniklerinin İncelenmesi

2

0

2

3

 

 

CGL2006

Çocuk Edebiyatı ve Medya

2

0

2

2

 

 

TGT2008

İlk Yardım

2

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

CGL2010

Araştırma Projesi

2

0

2

3

 

 

 

 

 

 

 

CGL2008

Çocukluk Döneminde Müzik

1

2

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders Tanımları

1.Sınıf 1.Güz Dönemi

HST 1071 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0-2)

Osmanlı Devleti’nden yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin oluşumu ve nedenleri, Yeni Cumhuriyet’e ilişkin yapılan devrimler ile Türk Inkılabına yol açan nedenler ve Kurtuluş Savaşı’nın önemli aşamalarının incelenmesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin dayanağı ve Anayasa’da yer alan temel ilkelerin bilimsel yorumu dersin kapsamındadır.

 

TLL 1071 Türk Dili ve Edebiyatı I (2-0-2)

Dersin amacı öğrencilere Türk dilinin gramer, linguistik yapısı ve temel karakterini öğretmektir. Türk yazarlarının bazı öykü, edebi eser ve şiirleri kullanılarak, Türkçe’nin bir edebiyat dili olarak kullanımı gösterilecektir. Ayrıca, Türk dili, kültürü ve dilin kültürü ifade etme ve yaymadaki önemi çeşitli örnekler verilerek açıklanacaktır.

 

ENG 1071 İngilizce I (3-0-3)

Öğretilen yapıları kullanarak doğru telaffuz ve tonlamayla uygun ortamda konuşabilme, alanlarında öğrendikleri konularla ilgili dinlediklerini anlayabilme, öğretilen yapıları ve kelimeleri kullanarak yabancı dilde doğru ve amacına uygun yazabilme, yabancı dilde okuyabilme ve okuduğunu anlayabilme dersin kapsamındadır.

 

BIT 1000 Bilgi ve İletişim Teknolojileri (2-2-3)

Bu ders kapsamında bilişim teknolojisi araçlarını kullanmak, internet ortamında iletişim kurmak, sayısal verileri düzenlemek, hazır şablon ile tanıtım materyali hazırlamak amaçlanmaktadır.

 

 CGL 1001 Çocuk Gelişimi 1 (3-0-3)

Gelişimle ilgili temel kavramlar, ilkeler,çocuğun gelişimine etki eden faktörler, erken çocuklukta fiziksel gelişim, psiko-motor gelişim, dil gelişimi ve  bilişsel gelişim bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

CGL 1003 Özel Eğitim 1 (3-0-3)

Özel eğitimle ilgili temel kavramlar; özel eğitimin amacı ve önemi; özel eğitim ilkeleri, kurumları ve özellikleri; engele neden olan faktörler; erken tanı ve önleme; özel eğitimde sınıflandırma; Dünyada ve Türkiye'de özel eğitimin gelişimi; görme, işitme ve konuşma bozukluğu olan çocukların öğrenme ve eğitimleri hakkında bilgi edinme bu dersin başlıca konularındandır.

 

CGL 1005 Okul Öncesi Eğitime Giriş (2-0-2)

Erken çocukluk kavramı; Türkiye’de ve Dünyada erken çocukluk ve okul öncesi eğitim; okul öncesi eğitimin tanımı,ilkeleri, önemi ve yararları; okul öncesi eğitime temel olan görüşler ve okul öncesi eğitimin tarihsel gelişimi; dünyada ve Türkiye’de okul öncesi eğitimin bugünkü durumu; okul öncesi çocuğunun temel özellikleri ve gereksinimleri; okul öncesi öğretmeninin özellikleri; okul öncesi eğitim kurumlarının çeşitleri (anaokulu, kreş vb.); okul öncesi eğitim kurumunun fiziksel, sosyal ve eğitsel ortam özellikleri; okul öncesi eğitim döneminde ailenin rolü ve önemi bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

CGL 1007 Çocukta Bilim ve Teknoloji (2-0-2)

Bu ders kapsamında bilimin ve fen ve doğa- matematik etkinliklerinin önemi;  temel bilimsel kavramlar; fen öğretim yöntemleri; erken çocuklukta temel bilimsel süreç becerileri; fen ve doğa etkinliklerinin hazırlanması ve uygulanması; bilgisayar destekli eğitim ve eğitimde teknolojinin kullanımı konuları yer almaktadır.

CGL 1009 Çocuk ve Çevre (2-0-2)

Bu ders kapsamında, temel çevre kavramları; ekoloji, ekosistem, iklim değişikliği ve küresel ısınma, geri dönüşüm kavramları; çocuk ve çevrenin önemi; çocuklar için sağlıklı çevre oluşturma;  çocukta çevre bilincini oluşturma; okul öncesi eğitim kurumlarında çevre ile ilgili etkinlikleri planlama ve uygulama;  hayvan hakları, doğa ve doğanın korunmasına yönelik bilgi ve aktiviteler; çevre ve sürdürülebilir tüketim kavramı yer almaktadır.

 

1.Sınıf  Bahar Dönemi:

HST 1072 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2-0-2)

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu izleyen siyasal, hukuksal, sosyal, ekonomik ve kültürel alanda gerçekleştirilen inkılaplar, çok partili hayata geçiş denemeleri, yeni ekonomi politikasının saptanması, Atatürk dönemi dış politikası, 1938-1945 ve 1945-1950 dönemlerindeki iç ve dış gelişmeler.

 

TLL 1072 Türk Dili ve Edebiyatı II (2-0-2)

Yazılı ve sözlü anlatım; Yaratıcı yazma(Öykü-Roman), Öğretici yazma (Makale, Araştırma, Özgeçmiş, Dilekçe Rapor yazma) Sözlü anlatım, hazırlıklı konuşma(Seminer, Konferans, Münazara) türlerini açıklamak, noktalama ve yazım kurallarının kullanımını kavrayabilme, anlatım bozukluklarını tanıyarak dilimize özen gösterilmesinin gerekliliği açıklanmaktadır.

 

ENG 1072 İngilizce II (3-0-3)

Bu derste; yabancı dili, dilbilgisi ve yazım kuralarına uyarak amaca uygun ve anlaşılır bir şekilde konuşabilme, okuyabilme, okuduğunu anlayabilme ve yazabilme yeteneği kazandırma çalışmaları yapılır.

 

CGL 1002 Çocuk Gelişimi II (3-0-3)

Sosyal, duygusal, ahlaki ve cinsel gelişimin tanımı, temel kavramlar, bu gelişim aşamalarını etkileyen faktörler, 0-18 yaş çocuklarının ve ergenlerin gelişim özellikleri, gelişimlerin birbirleriyle etkileşimleri ve gelişimleri destekleyici uygun eğitsel ve çevresel destekler bu dersin başlıca konularını oluşturmaktadır.

 

CGL 1004 Özel Eğitim II (3-0-3)

Öğrenme güçlüğü olan, bedensel engelli, yaygın gelişimsel bozukluğu olan, zihinsel engelli ve üstün yetenekli çocukları tanıma, sınıflandırma, nedenlerini araştırma ve bu çocukların eğitimleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

CGL 1006 Kaynaştırma Eğitimi (2-0-2)

Kaynaştırma eğitimi; kaynaştırma öğrencilerinin eğitimi ve okul ortamına adaptasyonu;  kaynaştırma eğitiminde ailenin, öğretmenin ve okulun rolü bu dersin başlıca konularıdır.

 

CGL 1008 Çocuk, Oyun ve Drama (1-2-2)

Okul öncesi eğitimde oyun ve drama etkinlikleri, bu etkinliklerin planlanması ve uygulanması; yaratıcı dramanın çocuğun gelişim alanlarıyla ilişkisi; drama ile eğitim yönteminin özel eğitim gerektiren çocuklarda kullanımı bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

CGL 1010 Çocuk Sağlığı, Hastalıkları  (2-0-2)

Çocuk sağlığı ve hastalıkları, okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların karşılaştıkları sağlık sorunları, çocuk sağlığını korumaya yönelik tedbirler bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

CGL 1012 Aile Eğitimi (2-0-2)

Çocuk gelişimi ve eğitiminde ailenin rolü, ailelerin eğitim ihtiyaçları, ailelerin çocuklarının eğitim sürecine katılımı, aile eğitimi etkinliklerinin planlanması ve uygulanması bu dersin kapsamında yer almaktadır.

 

2. Sınıf Güz Dönemi:

CGL 2003 Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı (3-0-3)

Bu ders kapsamında çocuğu tanımak, çocuklukta kişilik ve benliğin gelişimini takip edebilmek, çocuklarda uyum ve davranış sorunlarının kaynaklarını tanımak, çocuklarda dengeli kişilik oluşturma konusunda öğretmene rehberlik etmek, çocuk psikolojisi, ruh sağlığı, uyum ve davranış bozuklukları yer almaktadır.

 

CGL 2011 Özel Eğitimde Uygulamalar I (3-0-3)

Bu dersin kapsamında öğrencilerin kaynaştırma eğitimi alan ve özel gereksinimli çocuklar için akademik, bilişsel ve dil gelişimine yönelik akviteleri planlaması ve uygulaması yer almaktadır. 

 

CGL 2013 Çocuk Hakları (3-0-3)

Çocuk hakları ve koruma yasaları, çocuk hakları ve eşit fırsatlar sunma, çocuk ihmal ve istismarı, çocuk ihmal ve istismarına yönelik koruyucu önlemler, çocuğun hakları ve korunması konusunda işbirliği planlama, çocuk hakları ve korunması bu dersin kapsamında yer almaktadır.

 

ISE 2003 İşyeri Eğitimi (0-0-0)

Ders kapsamında işyerinde iletişim teknikleri, çalışma hayatına uyum sağlama, çalışma disiplini geliştirme, işyerindeki sorunlara çözüm getirebilme, alanı ile ilgili araç-gereçleri kullanabilme yer almaktadır.

 

CGL 2001 Eğitimde Materyal Geliştirme (1-2-2)

Sınıf ortamı için gerekli materyallerin, eğitici oyuncakların, kuklaların, müzik araçlarının ve kostüm- aksesuarların hazırlanması bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. 

 

CGL 2009 Çocukla İletişim (2-0-2)

Normal gelişim gösteren ve özel gereksinimli çocuklarla iletişim, iletişimde dikkat edilecek noktalar bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

CGL 2013 Çocuk Beslenmesi (2-0-2)

Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip etmek, çocuk beslenmesi, beslenme etkinliklerini uygulayabilme, özel gereksinimli çocukların beslenmesi bu dersin kapsamında yer almaktadır.

 

CGL 2005 Öğrenme ve Öğretme Tekniklerinin İncelenmesi (2-0-2)

Bu ders kapsamında, gelişim ve öğrenme kavramlarını inceleyerek, gelişim öğrenme kuramlarını öğrenme; bu kuramlar ışığında öğrenme ve öğretme teknikleri etkili kullanılması; öğrenmeyi etkileyen faktörlerin incelenmesi, uygun programın hazırlanması yer almaktadır.

 

2. Sınıf Bahar Dönemi:

CGL 2002 Okul Öncesi Kurumlarda Uygulama  (2-2-3)

Bu dersin kapsamında okul öncesi eğitim kurumlarında müzik, oyun-hareket, dil, yaratıcı drama etkinliklerini, fen ve doğa, sanat ve alan gezilerine yönelik etkinliklerin, serbest zaman etkinliklerinin planlanması ve uygulanması yer almaktadır.

 

CGL 2012 Özel Eğitimde Uygulama II (2-4-4)

Bu ders ile öğrencilerin kaynaştırma eğitimi yapan kurumlarda uygulama yapması sağlanmaktadır. Dersin kapsamı dahilinde özel gereksinimli çocukların psiko- motor, sosyal, özbakım ve duyuşsal gelişimleri için etkinlikleri planlamak ve uygulamak yer almaktadır.

 

CGL 2004 Görsel Sanatlar Eğitimi (1-2-2)

Sanat ve tasarım konularında genel kavramlar, tasarım ilkeleri, öğeleri, kaynakları, yöntemleri, kompozisyon, araç-gereç ve teknikleri ile ilgili yoğun bilgilerle desteklenen uygulama çalışmaları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

CGL 2006 Çocuk Edebiyatı ve Medya (2-0-2)

Çocuk edebiyatı, çocuklara yönelik yazılı ve görsel materyaller, ailelere ve çocukları yayınları kullanma konusunda bilinç kazandırılması da dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

TGT 2008 İlk Yardım (2-2-3)

İlk yardımın temel ilkeleri, temel yaşam desteği, yaralanmalarda ilk yardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, medikal acil durumlarda ilk yardım ve uygun hasta taşıma teknikleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

CGL 2010 Araştırma Projesi (2-0-2)

Öğrencilerin alan ile ilgili araştırma ve sunum yapma becerilerinin desteklenmesinin hedeflendiği bu dersin içeriği araştırma yöntemleri, sunum yapma, araştırma uygulama ve rapor haline getirme konularından oluşmaktadır.

 

CGL 2008 Çocukluk Döneminde Müzik (1-2-2)

Dersin içeriğini, ritim etkinlikleri, çocuk şarkıları, tekerlemeler, şiirler, okul öncesi eğitimde uygulanacak müzik etkinlikleri oluşturmaktadır. 

Program Tanımı

Eğitimin hedefi etkin, yeterli, üretken ve sağlıklı bireyler yetiştirmektir. Eğitim sürecinde çocuğun kendi bireyselliği korunurken aynı zamanda toplumla bir bütün halinde ve toplumun gelişmesine faydalı sorumluluk sahibi bireyler olması da hedeflenmektedir. Bu ise ancak temel bilgi, beceri, alışkanlıkların kazanıldığı okul öncesi yıllarından başlayarak, çocukların öğrenme yaşantılarının, eğitim ortamlarının kaliteleri arttırma yönünde gösterilecek dikkatli çabalarla mümkün olabilir. Bu nedenle, yaşamın en önemli dönemi olan okul öncesi yaşlarından itibaren çocukların büyüme, gelişme ve öğrenme ortamlarını nitelikli ve etkili hale getirmek gerekmektedir. Çocuk Gelişimi programı, yenilikçi, yaratıcı, kendi problemlerini çözebilecek kadar güçlü, olayları farklı açılardan değerlendirebilen, farkındalık ve sorumluluk sahibi, kendilerinin ve diğer kültürlerin değer yargılarını ve anlayışlarını yorumlayabilen, bunlara saygılı davranabilen ve tüm bu özelliklerini insanlık ve toplum adına kullanabilen bireylerin yetişmesine temel oluşturmaktadır.

Çocuk Gelişimi Programından DGS ile Geçilebilecek Bölümler

·       Okul Öncesi Öğretmenliği

·       Çocuk Gelişimi