Dahili Tıp Bilimleri

Bahadır DAĞDEVİREN
Prof. Dr.
Bahadır DAĞDEVİREN (Bölüm Başkanı, Kardiyoloji)
Özgeçmiş(CV)
444 28 64
bahadir.dagdevirenbau.edu.tr
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi
Uzmanlık: Siyami Ersek Kalp Damar Cerrahisi Hastanesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=HH_JCukAAAAJ&hl=tr&oi=ao

Ayfer YÜKSELEN
Prof. Dr.
Ayfer YÜKSELEN (Çocuk Alerji ve İmmunoloji)
Özgeçmiş(CV)
4442864
umitayfer.yukselenmed.bau.edu.tr
Lisans: Çukurova Üniversitesi
Y. Lisans: Çukurova Üniversitesi
Uzmanlık: Hacettepe Üniversitesi
Yan Dal Uzmanlık (Y.D. Uzmanlık): Çukurova Üniversitesi

Cafer ADIGÜZEL
Prof. Dr.
Cafer ADIGÜZEL (İç Hastalıkları)
4442864

Cengiz BÖLÜKBAŞ
Prof. Dr.
Cengiz BÖLÜKBAŞ (İç Hastalıkları)
Özgeçmiş(CV)
444 28 64
cengiz.bolukbasbau.edu.tr
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi
Uzmanlık: İstanbul Üniversitesi
Yan Dal Uzmanlık (Y.D. Uzmanlık): Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=djpc7pUAAAAJ&hl=tr&oi=ao

Emel ÖZYÜREK
Prof. Dr.
Emel ÖZYÜREK (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları)
Özgeçmiş(CV)
444 28 64
emel.ozyurekbau.edu.tr
Lisans: Hacettepe Üniversitesi
Y. Lisans: Hacettepe Üniversitesi
Uzmanlık: Hacettepe Üniversitesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=ZIlgH7kAAAAJ&hl=tr&oi=ao

Erol KOÇ
Prof. Dr.
Erol KOÇ (Deri ve Zührevi Hastalıkları)
444 2864
erol.kocmed.bau.edu.tr

https://scholar.google.com.tr/citations?user=i56EKaoAAAAJ&hl=tr

Gülendam KOÇAK
Prof. Dr.
Gülendam KOÇAK (Çocuk Kardiyolojisi)
Özgeçmiş(CV)
4442864

Gürden GÜR
Prof. Dr.
Gürden GÜR (İç Hastalıkları Anabilim Dalı )
Özgeçmiş(CV)
4442864

İpek Özkan AKMAN
Prof. Dr.
İpek Özkan AKMAN (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları)
Özgeçmiş(CV)
+902123810000
ipek.ozkanmed.bau.edu.tr
Lisans: Hacettepe Üniversitesi
Y. Lisans: The Pennsylvania State University Childrens’ Hospital The Milton Hershey Medical Center

https://scholar.google.com.tr/citations?user=bxOhIp8AAAAJ&hl=tr

Maarif Mutlu CİHANGİROĞLU
Prof. Dr.
Maarif Mutlu CİHANGİROĞLU (Radyoloji)
Özgeçmiş(CV)
+90 216 579 85 07
maarifmutlu.cihangiroglumed.bau.edu.tr
Y. Lisans: Çukurova Üniversitesi
Uzmanlık: Akdeniz Üniversitesi

Mustafa Kemal DEMİR
Prof. Dr.
Mustafa Kemal DEMİR (Radyoloji)
Özgeçmiş(CV)
+90 216 579 85 07
mustafakemal.demirmed.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Doktora: İstanbul Üniversitesi  
https://scholar.google.com.tr/citations?user=MJ7SaMMAAAAJ&hl=tr&oi=ao

Özer SOYLU
Prof. Dr.
Özer SOYLU (Kardiyoloji)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0000
Y. Lisans: Ankara Üniversitesi
Uzmanlık: Siyami Ersek Kalp Damar Cerrahisi Hastanesi

Özgür ÖNER
Prof. Dr.
Özgür ÖNER (Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları)
Özgeçmiş(CV)
444 2864
ozgur.onermed.bau.edu.tr
Lisans: Ankara Üniversitesi
Uzmanlık: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=q3UPL8UAAAAJ&hl=tr&oi=ao

Şahika Zeynep AKI
Prof. Dr.
Şahika Zeynep AKI (İç Hastalıkları)
4442864

https://scholar.google.com.tr/citations?user=Lm50sH8AAAAJ&hl=tr

Tunç FIŞGIN
Prof. Dr.
Tunç FIŞGIN (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0000
Lisans: Uludağ Üniversitesi
Y. Lisans: Uludağ Üniversitesi
Uzmanlık: Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Merkezi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=de4GdoQAAAAJ&hl=tr&oi=ao

Demet AKIN
Doç. Dr.
Demet AKIN (Farmakaloji)
4442864

https://scholar.google.com.tr/citations?user=QDr5J5AAAAAJ&hl=tr

Erkan ARPACI
Doç. Dr.
Erkan ARPACI (İç Hastalıkları Anabilim Dalı )
4442864

Fulya COŞAN
Doç. Dr.
Fulya COŞAN (İç Hastalıkları)
Özgeçmiş(CV)
4442864
fulya.cosanmed.bau.edu.tr
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi
Uzmanlık: İstanbul Üniversitesi
Yan Dal Uzmanlık (Y.D. Uzmanlık): Kocaeli Üniversitesi
Doktora: İstanbul Üniversitesi  
https://scholar.google.com.tr/citations?user=ZYbGeSIAAAAJ&hl=tr&oi=ao

Hülya BAYİZ
Doç. Dr.
Hülya BAYİZ (Göğüs Hastalıkları)
Özgeçmiş(CV)
4442864
hulya.bayizmed.bau.edu.tr
Lisans: Hacettepe Üniversitesi
Uzmanlık: Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=RcxKqiMAAAAJ&hl=tr&oi=ao

İnan ANAFAROĞLU
Doç. Dr.
İnan ANAFAROĞLU (İç Hastalıkları)
444 2864
inan.anaforoglumed.bau.edu.tr

https://scholar.google.com.tr/citations?user=Ce0ziBAAAAAJ&hl=tr

Mustafa YILDIRIM
Doç. Dr.
Mustafa YILDIRIM (İç Hastalıkları)
+90 212 381 0891

https://scholar.google.com.tr/citations?user=0YTtVfYAAAAJ&hl=tr

Ömer YİĞİNER
Doç. Dr.
Ömer YİĞİNER (Kardiyoloji Ana Bilim Dalı)
Özgeçmiş(CV)
4442864

Selma BOZKURT ZİNCİR
Doç. Dr.
Selma BOZKURT ZİNCİR (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları)
4442864

Şevket ÖZKAYA
Doç. Dr.
Şevket ÖZKAYA (Göğüs Hastalıkları)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0000
sevket.ozkayamed.bau.edu.tr
Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Uzmanlık: Ondokuz Mayıs Üniveristesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=89vSIEsAAAAJ&hl=tr

Vecih ODUNCU
Doç. Dr.
Vecih ODUNCU (Kardiyoloji)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0000
vecih.oduncubau.edu.tr
Lisans: Çukurova Üniversitesi
Y. Lisans: Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=Rkk8IxwAAAAJ&hl=tr

Yüksel DOĞAN
Doç. Dr.
Yüksel DOĞAN (Kardiyoloji)
Özgeçmiş(CV)
+90 0216 579 81 95
yuksel.doganmed.bau.edu.tr
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi
Uzmanlık: İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=DE364AUAAAAJ&hl=tr&oi=ao

Züleyha Akkan ÇETİNKAYA
Doç. Dr.
Züleyha Akkan ÇETİNKAYA (İç Hastalıkları)
444 2864

https://scholar.google.com.tr/citations?user=HQ8WXJQAAAAJ&hl=tr

Arif Oğuzhan ÇİMEN
Yrd. Doç. Dr.
Arif Oğuzhan ÇİMEN (İç Hastalıkları)
Özgeçmiş(CV)
4442864
arifoguzhan.cimenmed.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Uzmanlık: İstanbul Üniversitesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=eRifaawAAAAJ&hl=tr

Berna AKSOY
Yrd. Doç. Dr.
Berna AKSOY (Dermatoloji)
4442864

https://scholar.google.com.tr/citations?user=EsxqzCUAAAAJ&hl=tr

Beşir KESİCİ
Yrd. Doç. Dr.
Beşir KESİCİ (İç Hastalıkları)
Özgeçmiş(CV)
444 28 64
besir.kesicibau.edu.tr
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi
Uzmanlık: İstanbul Üniversitesi
Yan Dal Uzmanlık (Y.D. Uzmanlık): Şişli Etfal EAH

Dilek ERDEM
Yrd. Doç. Dr.
Dilek ERDEM (Deri ve Zührevi Hastalıklar)
4442864
dilek.erdemmed.bau.edu.tr

Fatih ÖZDENER
Yrd. Doç. Dr.
Fatih ÖZDENER (Tıbbi Farmakoloji)
444 2864
fatih.ozdenermed.bau.edu.tr

Figen YAVLAL
Yrd. Doç. Dr.
Figen YAVLAL (Nöroloji)
+90 212 381 0000
figen.yavlalbau.edu.tr

Hakan ÖZKAN
Yrd. Doç. Dr.
Hakan ÖZKAN (Kardiyoloji)
Özgeçmiş(CV)
4442864
hakan.ozkanmed.bau.edu.tr
Lisans: Ankara Üniversitesi
Y. Lisans: Bursa Yuksek Ihtisas Egitim ve Arastirma Hastanesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=jNMzyVMAAAAJ&hl=tr

Hülya İNCE
Yrd. Doç. Dr.
Hülya İNCE (Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı )
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0000
hulya.incemed.bau.edu.tr

İbrahim Halil URAL
Yrd. Doç. Dr.
İbrahim Halil URAL (Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon)
Özgeçmiş(CV)
4442864
ibrahimhalil.uralmed.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=V2qsPPoAAAAJ&hl=tr

Melike YAVUZ
Yrd. Doç. Dr.
Melike YAVUZ
444 2 864

Meryem Gül ERDEN
Yrd. Doç. Dr.
Meryem Gül ERDEN (Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon)
4442864

https://scholar.google.com.tr/citations?user=7FtOzwMAAAAJ&hl=tr

Tayfun GÜROL
Yrd. Doç. Dr.
Tayfun GÜROL (Kardiyoloji)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0000
tayfun.gurolbau.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Uzmanlık: Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=nlvhtGsAAAAJ&hl=tr

Tuğba KEMALOĞLU ÖZ
Yrd. Doç. Dr.
Tuğba KEMALOĞLU ÖZ (Kardiyoloji)
4442864

Yavuz FURUNCUOĞLU
Yrd. Doç. Dr.
Yavuz FURUNCUOĞLU (İç Hastalıkları)
444 28 64

https://scholar.google.com.tr/citations?user=HtASlhwOFhkC&hl=tr

Yeşim COŞKUN
Yrd. Doç. Dr.
Yeşim COŞKUN (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0000
yesim.coskunbau.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi
Uzmanlık: Bezm-i Alem Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=GJZUGB0AAAAJ&hl=tr

Aslı TATLIPARMAK
Yrd. Doç.
Aslı TATLIPARMAK (Deri ve Zührevi Hastalıklar)
4442864

Bilal ÇUĞLAN
Yrd. Doç.
Bilal ÇUĞLAN (Kardiyoloji)
4442864

Nuri Onat DEMİRCİ
Yrd. Doç.
Nuri Onat DEMİRCİ (Nöroloji)
4442864