Akademik Kadro

Erdal ÇALIŞ
Öğr. Gör.
Erdal ÇALIŞ (Müdür)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 9100
erdal.calisvsh.bau.edu.tr
Lisans: Anadolu Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi

İlkay ÖZTÜRK
Yrd. Doç. Dr.
İlkay ÖZTÜRK (Müdür Yardımcısı)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 9102
ilkay.ozturkvsh.bau.edu.tr
Lisans: Kocaeli Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Doktora: Marmara Üniversitesi  

Furkan GÖZEL
Öğr. Gör.
Furkan GÖZEL (Müdür Yardımcısı)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 9103
furkan.gozelvsh.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi
Doktora: İstanbul Üniversitesi (devam)  

Maarif Mutlu CİHANGİROĞLU
Prof. Dr.
Maarif Mutlu CİHANGİROĞLU
Özgeçmiş(CV)
+90 216 579 85 07
maarifmutlu.cihangiroglumed.bau.edu.tr
Y. Lisans: Çukurova Üniversitesi
Uzmanlık: Akdeniz Üniversitesi

Mete KİLCİLER
Prof. Dr.
Mete KİLCİLER
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0000
mete.kilcilermed.bau.edu.tr
Lisans: Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Y. Lisans: Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Doktora: Gülhane Askeri Tıp Akademisi  
https://scholar.google.com.tr/citations?user=uEv-lNgAAAAJ&hl=tr&oi=ao

Mustafa Kemal DEMİR
Prof. Dr.
Mustafa Kemal DEMİR
Özgeçmiş(CV)
+90 216 579 85 07
mustafakemal.demirmed.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Doktora: İstanbul Üniversitesi  
https://scholar.google.com.tr/citations?user=MJ7SaMMAAAAJ&hl=tr&oi=ao

Neşe Lortlar ÜNLÜ
Doç. Dr.
Neşe Lortlar ÜNLÜ
444 28 64

https://scholar.google.com.tr/citations?user=GSZ88mkAAAAJ&hl=tr

Soner ŞAHİN
Doç. Dr.
Soner ŞAHİN
4442864
soner.sahinmed.bau.edu.tr

https://scholar.google.com.tr/citations?user=pWKRzVkAAAAJ&hl=tr

Ahmet BİNDAYI
Yrd. Doç. Dr.
Ahmet BİNDAYI
Özgeçmiş(CV)
4442864

Arif Oğuzhan ÇİMEN
Yrd. Doç. Dr.
Arif Oğuzhan ÇİMEN
Özgeçmiş(CV)
4442864
arifoguzhan.cimenmed.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Uzmanlık: İstanbul Üniversitesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=eRifaawAAAAJ&hl=tr

Baran YILMAZ
Yrd. Doç. Dr.
Baran YILMAZ
Özgeçmiş(CV)
4442864
baran.yilmazmed.bau.edu.tr

https://scholar.google.com.tr/citations?user=j887hS4AAAAJ&hl=tr

Beşir KESİCİ
Yrd. Doç. Dr.
Beşir KESİCİ
Özgeçmiş(CV)
444 28 64
besir.kesicibau.edu.tr
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi
Uzmanlık: İstanbul Üniversitesi
Yan Dal Uzmanlık (Y.D. Uzmanlık): Şişli Etfal EAH

Cahide Uğur EROL
Yrd. Doç. Dr.
Cahide Uğur EROL
Özgeçmiş(CV)
+90 216 579 85 07
cahideugur.erolmed.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi
Uzmanlık: Hacettepe Üniversitesi

Emre GÜNDOĞDU
Yrd. Doç. Dr.
Emre GÜNDOĞDU
4442864

İbrahim Halil URAL
Yrd. Doç. Dr.
İbrahim Halil URAL
Özgeçmiş(CV)
4442864
ibrahimhalil.uralmed.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=V2qsPPoAAAAJ&hl=tr

Kenan ERZURUM
Yrd. Doç. Dr.
Kenan ERZURUM
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 02 22
kerzurumbau.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi

Ömer POLAT
Yrd. Doç. Dr.
Ömer POLAT
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0576
omer.polateng.bau.edu.tr
Lisans: Marmara Üniversitesi
Y. Lisans: Muğla Üniversitesi
Doktora: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü  

Özlem GÜNGÖR
Yrd. Doç. Dr.
Özlem GÜNGÖR
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0000
Lisans: Uludağ Üniversitesi
Uzmanlık: Uludağ Üniversitesi

Tamer AKSOY
Yrd. Doç. Dr.
Tamer AKSOY
Özgeçmiş(CV)
+90 216 579 85 07
tamer.aksoymed.bau.edu.tr
Lisans: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: Dr. Siyami Ersek Hastanesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=lFkyIsgAAAAJ&hl=tr

Taner AKSU
Yrd. Doç. Dr.
Taner AKSU
+90 212 381 0000
taner.aksumed.bau.edu.tr

Taylan GÜN
Yrd. Doç. Dr.
Taylan GÜN
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0000
taylan.gunmed.bau.edu.tr
Lisans: Hacettepe Üniversitesi
Y. Lisans: Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=tm14D5oAAAAJ&hl=tr

Ümit KEPOĞLU
Yrd. Doç. Dr.
Ümit KEPOĞLU
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0000
umit.kepoglumed.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi

https://scholar.google.com.tr/citations?user=VL6kOfwAAAAJ&hl=tr

Dilek DUMAN
Öğr. Gör. Dr.
Dilek DUMAN
+90 212 381 00 20

Ferit ÇALIYURT
Öğr. Gör. Dr.
Ferit ÇALIYURT
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 9108
ferit.caliyurtvsh.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Mehmet Murat KONAKÇI
Öğr. Gör. Dr.
Mehmet Murat KONAKÇI
4442864

Ahmet YÜCEL
Öğr. Gör.
Ahmet YÜCEL
+90 212 381 0574

Aybike Elif BOLCAN
Öğr. Gör.
Aybike Elif BOLCAN
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0620
aybike.bolcanvh.bau.edu.tr
Lisans: 2003 İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: 2006 İstanbul Üniversitesi
Doktora: İstanbul Üniversitesi (Devam)  

Aylin AKÇA SÜMENGEN
Öğr. Gör.
Aylin AKÇA SÜMENGEN
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 9113
aylin.akcavsh.bau.edu.tr

Dilek ELMA
Öğr. Gör.
Dilek ELMA
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 9111
dilek.elmavsh.bau.edu.tr
Lisans: Gazi Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi

Doğan AYDIN
Öğr. Gör.
Doğan AYDIN
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0000
Lisans: Marmara Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Doktora: İstanbul Üniversitesi  

Fırat KARA
Öğr. Gör.
Fırat KARA
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 9109
firat.karavsh.bau.edu.tr
Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi

Mirsad ALKAN
Öğr. Gör.
Mirsad ALKAN
+90 212 381 9175
mirsad.alkanhes.bau.edu.tr

Seda Gökçe TURAN
Öğr. Gör.
Seda Gökçe TURAN
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 9104
sedagokce.turanvsh.bau.edu.tr
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: Gazi Üniversitesi
Doktora: Marmara Üniversitesi  

Selma BAZ
Öğr. Gör.
Selma BAZ
Özgeçmiş(CV)
4442864
selma.bazvsh.bau.edu.tr

Sinem İNCE KÜÇÜKGÖRMEN
Öğr. Gör.
Sinem İNCE KÜÇÜKGÖRMEN
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 54 54
sinem.incebau.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi

Zeynep GÜL
Öğr. Gör.
Zeynep GÜL
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 91 10
zeynep.gulvsh.bau.edu.tr
Lisans: Gaziantep Üniversitesi
Y. Lisans: Gaziantep Üniversitesi
Doktora: Yeditepe Üniversitesi (devam)