Sağlık Yönetimi - Akademik Kadro

İshak AYDEMİR
Doç. Dr.
İshak AYDEMİR (Bölüm Başkanı)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 9179
ishak.aydemirhes.bau.edu.tr

Hatice Necla KELEŞ
Doç. Dr.
Hatice Necla KELEŞ
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0641
necla.kelesvs.bau.edu.tr
Lisans: Selçuk Üniversitesi
Y. Lisans: Selçuk Üniversitesi
Doktora: Selçuk Üniversitesi  

Ozan BAKIŞ
Doç. Dr.
Ozan BAKIŞ
Özgeçmiş(CV)
+90212 381 0436
ozan.bakiseas.bau.edu.tr
Lisans: Galatasaray Üniversitesi
Y. Lisans: Paris1 Pantheon-Sorbonne Üniversitesi
Doktora: Paris1 Pantheon-Sorbonne Üniversitesi  

Dilek KARAHOCA
Yrd. Doç. Dr.
Dilek KARAHOCA
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 9136
dilek.karahocahes.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi
Doktora: Yakın Doğu Üniversitesi  
http://e-learning.bahcesehir.edu.tr/

Mehmet DEĞİRMENCİ
Yrd. Doç. Dr.
Mehmet DEĞİRMENCİ
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 9170
mehmet.degirmencihes.bau.edu.tr
Lisans: Ege Üniversitesi
Y. Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi  

Pınar PEKTEKİN
Yrd. Doç. Dr.
Pınar PEKTEKİN
Özgeçmiş(CV)
+90 0212 381 9171
pinar.pektekinhes.bau.edu.tr
Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Doktora: Marmara Üniversitesi  

Eren AKMAN
Arş. Gör.
Eren AKMAN
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 9184
eren.akmanhes.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: Marmara Üniversitesi (devam ediyor)