Akademik Kadro

Orhan BABUCÇU (Dekan)
Prof. Dr.

+90 0 216 579 8403
orhan.babuccubahcesehir.edu.tr

Lisans: 1991 Marmara Üniversitesi
Y. Lisans: Marmara Üniversitesi
Uzmanlık: 1999 Gazi Üniversitesi

Hakkı AKTAŞ (Dekan Yardımcısı)
Yrd. Doç. Dr.

+90 216 579 8405
hakki.aktasbahcesehir.edu.tr

Lisans: Hava Harp Okulu
Y. Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi/ Marmara Üniversitesi
Doktora: İstanbul Üniversitesi  

Hasan Kerem ALPTEKİN (Dekan Yardımcısı)
Yrd. Doç. Dr.

+90 216 579 8411
hasankerem.alptekinbahcesehir.edu.tr

Lisans: Marmara Tıp Fakültesi
Y. Lisans: Marmara Tıp Fakültesi
Doktora: İstanbul Üni. Tıp Fakültesi  

Bülent AKSOY
Prof. Dr.

+90 216 579 8407
bulent.aksoybahcesehir.edu.tr

Lisans: 1985 İstanbul Üniversitesi
Uzmanlık: 1992 Şişli Etfal Hastanesi

Deniz TOPÇUOĞLU
Prof. Dr.

+90 212 381 5404

Lisans: Ankara Üniversitesi
Uzmanlık: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Filiz Füsun BÖLÜKBAŞ
Prof. Dr.

444 28 64

Y. Lisans: 1987 Gazi Üniversitesi
Uzmanlık: 1992 SSK İstanbul Hastanesi
Yan Dal Uzmanlık (Y.D. Uzmanlık): 1996 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Meral AKSOY
Prof. Dr.

+90 216 579 84 08
meral.aksoybahcesehir.edu.tr

Lisans: Hacettepe Üniversitesi
Y. Lisans: University of Surrey
Doktora: University of Surrey  

Nazire Yeşim AFŞAR
Prof. Dr.

+90 212 381 0000

Y. Lisans: 1989 Marmara Üniversitesi
Uzmanlık: 1996 Marmara Üniversitesi

Sami Fikret TÜZÜN
Prof. Dr.

+90 212 381 0000

Lisans: İstanbul Üniversitesi
Uzmanlık: SSK Samatya Hastanesi

Can ERGÜN
Yrd. Doç. Dr.

+90 216 579 8409
can.ergunbahcesehir.edu.tr

Lisans: 1999 Hacettepe Üniversitesi
Y. Lisans: 2003 Hacettepe Üniversitesi
Doktora: 2010 Hacettepe Üniversitesi  

Dilek KARAHOCA
Yrd. Doç. Dr.

+90 212 381 0587
dilek.karahocabahcesehir.edu.tr

Lisans: 1992 İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: 1995 İstanbul Üniversitesi
Doktora: 2012 Yakın Doğu Üniversitesi  
http://e-learning.bahcesehir.edu.tr/

Ferhan MANTAR
Yrd. Doç. Dr.

444 28 64

Lisans: 1991 İstanbul Üniversitesi
Uzmanlık: 1996 Sağlık Bakanlığı İstanbul Hastanesi
Yan Dal Uzmanlık (Y.D. Uzmanlık): 2003 İstanbul Üniversitesi

Mehmet DEĞİRMENCİ
Yrd. Doç. Dr.

+90 212 381 5409
mehmet.degirmencibahcesehir.edu.tr

Lisans: Ege Üniversitesi
Y. Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi  

Nesrin ÖZDEMİR
Yrd. Doç. Dr.

+90 212 381 0240
nozdemirbahcesehir.edu.tr

Lisans: 1976 Ankara Üniversitesi
Y. Lisans: 1984 Ankara Üniversitesi
Doktora: 1989 Mimar Sinan Üniversitesi  

Nilgün DERELİ
Yrd. Doç. Dr.

+90 212 381 0000

Lisans: Ege Üniversitesi
Y. Lisans: Ege Üniversitesi
Doktora: Ege Üniversitesi  

Özlem GÜNGÖR
Yrd. Doç. Dr.

+90 212 381 0000

Lisans: 1997 Uludağ Üniversitesi
Uzmanlık: 2004 Uludağ Üniversitesi

Burçak CEBECİ
Arş. Gör.

+90 212 381 0182
burcak.cebecibahcesehir.edu.tr

Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi

Hakan GÜVELİ
Yrd. Doç. Dr.

+90 212 381 0000


Hande BAŞAT
Yrd. Doç. Dr.

+90 212 381 0000


Sennur KULA ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr.

+90 212 381 8416


Elif DÖNMEZ TEMUÇİN
Öğr. Gör.

+90 212 381 0000


Gülnihal Esra KORKUT
Öğr. Gör.

+90 212 381 0000


Emre ÖZDEMİR
Arş. Gör.

+90 212 381 5491
emre.ozdemirbahcesehir.edu.tr

Lisans: Sabancı Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi (MİAM)