Akademik Kadro

Prof. Dr.
Orhan BABUCÇU (Dekan)
Özgeçmiş(CV)
+90 0 216 579 8403
orhan.babuccuhes.bau.edu.tr
Lisans: 1991 Marmara Üniversitesi
Y. Lisans: Marmara Üniversitesi
Uzmanlık: 1999 Gazi Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr.
Hasan Kerem ALPTEKİN (Dekan Yardımcısı)
Özgeçmiş(CV)
+90 216 579 8411
hasankerem.alptekinhes.bau.edu.tr
Lisans: Marmara Tıp Fakültesi
Y. Lisans: Marmara Tıp Fakültesi
Doktora: İstanbul Üni. Tıp Fakültesi  

Yrd. Doç. Dr.
Pınar PEKTEKİN (Dekan Yardımcısı)
Özgeçmiş(CV)
+90 216 579 84 24
pinar.pektekinhes.bau.edu.tr
Lisans: 2005 Bahçeşehir Üniversitesi
Y. Lisans: 2008 Bahçeşehir Üniversitesi
Doktora: 2013 Marmara Üniversitesi  

Prof. Dr.
Burak KUNDURACIOĞLU
Özgeçmiş(CV)
4442864
Lisans: Ankara Üniversitesi
Uzmanlık: Ankara Üniversitesi

Prof. Dr.
Bülent AKSOY
Özgeçmiş(CV)
+90 216 579 8407
bulent.aksoybau.edu.tr
Lisans: 1985 İstanbul Üniversitesi
Uzmanlık: 1992 Şişli Etfal Hastanesi

Prof. Dr.
Deniz TOPÇUOĞLU
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5404
Lisans: Ankara Üniversitesi
Uzmanlık: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Prof. Dr.
Fatma ETİ ASLAN
Özgeçmiş(CV)
+90 216 579 8432
fatma.etihes.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi
Doktora: İstanbul Üniversitesi  

Prof. Dr.
Filiz Füsun BÖLÜKBAŞ
Özgeçmiş(CV)
444 28 64
Y. Lisans: 1987 Gazi Üniversitesi
Uzmanlık: 1992 SSK İstanbul Hastanesi
Yan Dal Uzmanlık (Y.D. Uzmanlık): 1996 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Prof. Dr.
Meral AKSOY
Özgeçmiş(CV)
+90 216 579 84 08
meral.aksoyhes.bau.edu.tr
Lisans: Hacettepe Üniversitesi
Y. Lisans: University of Surrey
Doktora: University of Surrey  

Prof. Dr.
Nazire Yeşim AFŞAR
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0000
nazire.afsarmed.bau.edu.tr
Y. Lisans: 1989 Marmara Üniversitesi
Uzmanlık: 1996 Marmara Üniversitesi

Prof. Dr.
Sami Fikret TÜZÜN
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0000
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Uzmanlık: SSK Samatya Hastanesi

Doç. Dr.
Hatice Necla KELEŞ
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0641
necla.kelesvs.bau.edu.tr
Lisans: Selçuk Üniversitesi
Y. Lisans: Selçuk Üniversitesi
Doktora: Selçuk Üniversitesi  

Doç. Dr.
Ozan BAKIŞ
+902123810000

Yrd. Doç. Dr.
Ali Veysel ÖZDEN
Özgeçmiş(CV)
+902123810000

Yrd. Doç. Dr.
Dilber Karagözoğlu COŞKUNSU
Özgeçmiş(CV)
+90 0 216 579 0000
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi
Uzmanlık: Hacettepe Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr.
Dilek KARAHOCA
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0587
dilek.karahocabau.edu.tr
Lisans: 1992 İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: 1995 İstanbul Üniversitesi
Doktora: 2012 Yakın Doğu Üniversitesi  
http://e-learning.bahcesehir.edu.tr/

Yrd. Doç. Dr.
Esra KEZER
Özgeçmiş(CV)
444 28 64
esra.kezerbau.edu.tr

https://scholar.google.com.tr/citations?user=417cao0AAAAJ&hl=tr&oi=ao

Yrd. Doç. Dr.
Ferhan MANTAR
Özgeçmiş(CV)
444 28 64
Lisans: 1991 İstanbul Üniversitesi
Uzmanlık: 1996 Sağlık Bakanlığı İstanbul Hastanesi
Yan Dal Uzmanlık (Y.D. Uzmanlık): 2003 İstanbul Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr.
Hakan GÜVELİ
Özgeçmiş(CV)
+90 216 579 8420
hakan.guvelihes.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: Yeditepe Üniversitesi
Doktora: Yeditepe Üniversitesi (devam)  

Yrd. Doç. Dr.
Haluk ŞENGÜN
Özgeçmiş(CV)
+90 0 216 579 8429
haluk.sengunhes.bau.edu.tr
Y. Lisans: Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Doktora: Marmara Üniversitesi  

Yrd. Doç. Dr.
Hande BAŞAT
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0000
hande.basathes.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Doktora: İstanbul Üniversitesi  

Yrd. Doç. Dr.
Hayat YALIN
Özgeçmiş(CV)
+90 212 0 216 579 8430
Lisans: Florance Nightingale Hemşirelik Y.O.
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi / Boğaziçi Üniversitesi
Doktora: Marmara Üniversitesi  

Yrd. Doç. Dr.
Mehmet DEĞİRMENCİ
Özgeçmiş(CV)
+90 216 579 8410
mehmet.degirmencibau.edu.tr
Lisans: Ege Üniversitesi
Y. Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi  

Yrd. Doç. Dr.
Nesrin ÖZDEMİR
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0240 / +90 216 579 8415
nesrin.ozdemirbau.edu.tr
Lisans: 1976 Ankara Üniversitesi
Y. Lisans: 1984 Ankara Üniversitesi
Doktora: 1989 Mimar Sinan Üniversitesi  

Yrd. Doç. Dr.
Nilgün DERELİ
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0000
Lisans: Ege Üniversitesi
Y. Lisans: Ege Üniversitesi
Doktora: Ege Üniversitesi  

Yrd. Doç. Dr.
Sennur KULA ŞAHİN
Özgeçmiş(CV)
+90 216 579 8416
sennur.kulasahinhes.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi
Doktora: Marmara Üniversitesi  

Öğr. Gör.
Berkin ÖZYILMAZ
Özgeçmiş(CV)
+90 216 579 8418
berkin.ozyilmazhes.bau.edu.tr
Lisans: Başkent Üniversitesi
Y. Lisans: Haliç Üniversitesi

Öğr. Gör.
Elif DÖNMEZ TEMUÇİN
Özgeçmiş(CV)
+90 216 579 8413
elif.donmeztemucinhes.bau.edu.tr
Lisans: Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Y. Lisans: Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Doktora: İstanbul Üniversitesi (devam)  

Öğr. Gör.
Gülnihal Esra KORKUT
Özgeçmiş(CV)
+90 216 579 8414
gulnihalesra.korkuthes.bau.edu.tr
Lisans: Hacettepe Üniversitesi
Y. Lisans: Ankara Üniversitesi
Doktora: Marmara Üniversitesi (devam)  

Öğr. Gör.
Özlem ÖZER
Özgeçmiş(CV)
+90 0 216 579 8126
Lisans: Başkent Üniversitesi
Y. Lisans: Haliç Üniversitesi
Doktora: Başkent Üniversitesi  

Arş. Gör.
Burçak CEBECİ
+90 212 381 0182
burcak.cebecibau.edu.tr
Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi

Arş. Gör.
Mehmet TOPRAK
Özgeçmiş(CV)
+90 216 579 8423
Lisans: İstanbul Bilim Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon) / Bahçeşehir Üniversitesi (Kayropraktik)
Doktora: İstanbul Medipol Üniversitesi  

Arş. Gör.
Merve ARITÜRK
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5663
merve.ariturkeng.bau.edu.tr
Lisans: Başkent Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi

Arş. Gör.
Meryem TEMEL
Özgeçmiş(CV)
+90 0216 579 8425
Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi (devam)