Elektrik Elektronik Mühendisliği - Akademik Kadro

Sadettin ÖZYAZICI
Prof. Dr.
Sadettin ÖZYAZICI (Bölüm Başkanı)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0864
sadettin.ozyazicieng.bau.edu.tr
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Doktora: University of London/ Imperial Collage  

İrini DİMİTRİYADİS
Prof. Dr.
İrini DİMİTRİYADİS
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0547
irini.dimitriyadiseng.bau.edu.tr
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
Y. Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
Doktora: Boğaziçi Üniversitesi  

Alkan SOYSAL
Doç. Dr.
Alkan SOYSAL
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0892
alkan.soysaleng.bau.edu.tr
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: University of Maryland
Doktora: University of Maryland  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/~asoysal/index.html

Sarper ÖZHARAR
Doç. Dr.
Sarper ÖZHARAR
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0565
sarper.ozharareng.bau.edu.tr
Lisans: Koç Üniversitesi
Y. Lisans: University of Central Florida
Doktora: University of Central Florida  

Andrew John BEDDALL
Yrd. Doç. Dr.
Andrew John BEDDALL
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0875
andrewjohn.beddalleng.bau.edu.tr
Lisans: University of Sheffield, Sheffield, UK
Y. Lisans: University of Sheffield, Sheffield, UK
Doktora: University of Sheffield, Sheffield, UK  

Ayça YALÇIN ÖZKUMUR
Yrd. Doç. Dr.
Ayça YALÇIN ÖZKUMUR
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0878
ayca.yalcineng.bau.edu.tr
Lisans: Bilkent Üniversitesi
Y. Lisans: Boston University
Doktora: Boston University  

Cavit Fatih KÜÇÜKTEZCAN
Yrd. Doç. Dr.
Cavit Fatih KÜÇÜKTEZCAN
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5702
cavitfatih.kucuktezcaneng.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi  

Mustafa Eren YILDIRIM
Yrd. Doç. Dr.
Mustafa Eren YILDIRIM
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0891
mustafaeren.yildirimeng.bau.edu.tr
Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Y. Lisans: Kyungsung Üniversitesi
Doktora: Kyungsung University  

Duygu ÜÇÜNCÜ
Arş. Gör.
Duygu ÜÇÜNCÜ
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0586
duygu.ucuncueng.bau.edu.tr
Lisans: Kocaeli Üniversitesi
Y. Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi
Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi (Devam)  

Mahmut AĞAN
Mahmut AĞAN (İdari Asistan)
+90 212 381 0879
mahmut.aganeng.bau.edu.tr
Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi

Mahmut DEMİRTAŞ
Mahmut DEMİRTAŞ (İdari Asistan)
+90 212 381 5665
mahmut.demirtaseng.bau.edu.tr
Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi

Güray GÜNGÖR
Güray GÜNGÖR (İdari Asistan)
+90 212 381 0858
guray.gungoreng.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi