Bilgisayar Mühendisliği

Cemal Okan ŞAKAR
Yrd. Doç. Dr.
Cemal Okan ŞAKAR (Bölüm Başkanı)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0571
okan.sakareng.bau.edu.tr
Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Doktora: Boğaziçi Üniversitesi  

Taşkın KOÇAK
Prof. Dr.
Taşkın KOÇAK
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0551
taskin.kocakeng.bau.edu.tr
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
Y. Lisans: Duke University
Doktora: Duke University  

Nafiz ARICA
Prof. Dr.
Nafiz ARICA
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5800
nafiz.aricaeng.bau.edu.tr
Lisans: Deniz Harp Okulu
Y. Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/~nafiz/

Övgü ÖZTÜRK
Yrd. Doç. Dr.
Övgü ÖZTÜRK
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5688
ovgu.ozturkeng.bau.edu.tr
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: Tokyo University
Doktora: Tokyo University  

Selçuk BAKTIR
Yrd. Doç. Dr.
Selçuk BAKTIR
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5676
selcuk.baktireng.bau.edu.tr
Lisans: Bilkent Üniversitesi
Y. Lisans: Worcester Polytechnic Institute
Doktora: Worcester Polytechnic Institute  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/selcuk/

Tarkan AYDIN
Yrd. Doç. Dr.
Tarkan AYDIN
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0318
tarkan.aydineng.bau.edu.tr
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Doktora: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü  

Tevfik AYTEKİN
Yrd. Doç. Dr.
Tevfik AYTEKİN
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0580
tevfik.aytekineng.bau.edu.tr
Lisans: Bilkent Üniversitesi
Y. Lisans: Hacettepe Üniversitesi
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/~tevfik/

Erkut ARICAN
Arş. Gör.
Erkut ARICAN
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5664
erkut.aricaneng.bau.edu.tr
Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Doktora: Bahçeşehir Üniversitesi (Devam)  

Utku GÜLEN
Arş. Gör.
Utku GÜLEN
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0828
utku.guleneng.bau.edu.tr
Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi (Devam)