Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Nafiz ARICA
Prof. Dr.
Nafiz ARICA (Dekan)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5800
nafiz.aricaeng.bau.edu.tr
Lisans: Deniz Harp Okulu
Y. Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/~nafiz/

Sarper ÖZHARAR
Doç. Dr.
Sarper ÖZHARAR (Dekan Yardımcısı)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0565
sarper.ozharareng.bau.edu.tr
Lisans: Koç Üniversitesi
Y. Lisans: University of Central Florida
Doktora: University of Central Florida  

Gürkan SOYKAN
Yrd. Doç. Dr.
Gürkan SOYKAN (Dekan Yardımcısı)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5672
gurkan.soykaneng.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi  

Adem KARAHOCA
Prof. Dr.
Adem KARAHOCA
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0560
adem.karahocaeng.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi
Doktora: İstanbul Üniversitesi  
http://e-learning.bahcesehir.edu.tr/

Ali Yekta ÜLGEN
Prof. Dr.
Ali Yekta ÜLGEN
Özgeçmiş(CV)
0212 381 5693
aliyekta.ulgeneng.bau.edu.tr
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
Y. Lisans: Salford University
Doktora: Salford University  

Ercan ERTÜRK
Prof. Dr.
Ercan ERTÜRK
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0866
ercan.erturkeng.bau.edu.tr
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Uzmanlık: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Doktora: Illinois Institute of Technology  

İrini DİMİTRİYADİS
Prof. Dr.
İrini DİMİTRİYADİS
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0547
irini.dimitriyadiseng.bau.edu.tr
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
Y. Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
Doktora: Boğaziçi Üniversitesi  

Lütfi ARDA
Prof. Dr.
Lütfi ARDA
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0558
lutfi.ardaeng.bau.edu.tr
Lisans: Hacettepe Üniversitesi
Y. Lisans: Gazi Üniversitesi
Doktora: Florida State University, Marmara Üniversitesi  

Mustafa ÖZBAYRAK
Prof. Dr.
Mustafa ÖZBAYRAK
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5703
Mustafa.ozbayrakeng.bau.edu.tr
Lisans: Çukurova Üniversitesi
Y. Lisans: Anadolu Üniversitesi/ Loughborough University
Doktora: Loughborough University  

Sadettin ÖZYAZICI
Prof. Dr.
Sadettin ÖZYAZICI
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0864
sadettin.ozyazicieng.bau.edu.tr
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Doktora: University of London/ Imperial Collage  

Şenay YALÇIN
Prof. Dr.
Şenay YALÇIN
+90 212 381 0120
senay.yalcinbau.edu.tr
Lisans: Ege Üniversitesi
Y. Lisans: Ege Üniversitesi
Doktora: Ege Üniversitesi  

Talat ÇİFTÇİ
Prof. Dr.
Talat ÇİFTÇİ
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0551
talat.ciftcieng.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: Rutgers University / Chapman College
Doktora: Rutgers University  

Taşkın KOÇAK
Prof. Dr.
Taşkın KOÇAK
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0551
taskin.kocakeng.bau.edu.tr
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
Y. Lisans: Duke University
Doktora: Duke University  

Tunç BOZBURA
Prof. Dr.
Tunç BOZBURA
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0563
tunc.bozburaeng.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi  

Yıldırım OMURTAG
Prof. Dr.
Yıldırım OMURTAG
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0553
yildirim.omurtageng.bau.edu.tr
Lisans: Iowa State University
Y. Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Doktora: Iowa State University  

Ahmet BEŞKESE
Doç. Dr.
Ahmet BEŞKESE
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0561
ahmet.beskeseeng.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/beskese/

Alkan SOYSAL
Doç. Dr.
Alkan SOYSAL
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0892
alkan.soysaleng.bau.edu.tr
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: University of Maryland
Doktora: University of Maryland  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/~asoysal/index.html

Barış SELÇUK
Doç. Dr.
Barış SELÇUK
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0890
baris.selcukeng.bau.edu.tr
Lisans: Bilkent Üniversitesi
Y. Lisans: Bilkent Üniversitesi
Doktora: Eindhoven University of Technology  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/~bselcuk/

Gülay BULUT
Doç. Dr.
Gülay BULUT
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0540
gulay.buluteng.bau.edu.tr
Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi
Y. Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi
Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi  

Gül Tekin TEMUR
Doç. Dr.
Gül Tekin TEMUR
Özgeçmiş(CV)
444 2 864
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi  

Maksat ASHYRALIYEV
Doç. Dr.
Maksat ASHYRALIYEV
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0567
maksat.ashyralyyeveng.bau.edu.tr
Lisans: Turkmen State University
Y. Lisans: University van Amsterdam
Doktora: University van Amsterdam  

Mehmet Alper TUNGA
Doç. Dr.
Mehmet Alper TUNGA
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0562
alper.tungaeng.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi  
http://staff.eng.bahcesehir.edu.tr/~alper/

Süreyya ÖZÖĞÜR AKYÜZ
Doç. Dr.
Süreyya ÖZÖĞÜR AKYÜZ
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0534
sureyya.akyuzeng.bau.edu.tr  
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi  

Yaman Ömer ERZURUMLU
Doç. Dr.
Yaman Ömer ERZURUMLU
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0853
yamanomer.erzurumlueng.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: Marmara Üniversitesi
Doktora: University of Central Florida  

Adnan ÇORUM
Yrd. Doç. Dr.
Adnan ÇORUM
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0591
adnan.corumeng.bau.edu.tr
Lisans: Doğu Akdeniz Üniversitesi
Y. Lisans: Marmara Üniversitesi
Doktora: Marmara Üniversitesi  

Ahmet Naci ÜNAL
Yrd. Doç. Dr.
Ahmet Naci ÜNAL
+90 212 381 0611
ahmetnaci.unalvs.bau.edu.tr
Lisans: Gazi Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi
Doktora: İstanbul Üniversitesi  

Alper CAMCI
Yrd. Doç. Dr.
Alper CAMCI
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5692
alper.camcieng.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: Wayne State University
Doktora: University of Central Florida  

Andrew John BEDDALL
Yrd. Doç. Dr.
Andrew John BEDDALL
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0875
andrewjohn.beddalleng.bau.edu.tr
Lisans: University of Sheffield, Sheffield, UK
Y. Lisans: University of Sheffield, Sheffield, UK
Doktora: University of Sheffield, Sheffield, UK  

Ayça YALÇIN ÖZKUMUR
Yrd. Doç. Dr.
Ayça YALÇIN ÖZKUMUR
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0878
ayca.yalcineng.bau.edu.tr
Lisans: Bilkent Üniversitesi
Y. Lisans: Boston University
Doktora: Boston University  

Ayşe KAVUŞTURUCU
Yrd. Doç. Dr.
Ayşe KAVUŞTURUCU
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0842

Başak AKDEMİR
Yrd. Doç. Dr.
Başak AKDEMİR
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0896
basak.akdemireng.bau.edu.tr
Lisans: American University
Y. Lisans: De Montfort University
Doktora: De Montfort University  

Berke GÜR
Yrd. Doç. Dr.
Berke GÜR
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0556
berke.gureng.bau.edu.tr
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: University of Southern California
Doktora: University of Massachussetts  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/~berke/

Burcu TUNÇ ÇAMLIBEL
Yrd. Doç. Dr.
Burcu TUNÇ ÇAMLIBEL
+90 212 381 5694
burcu.tunceng.bau.edu.tr
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
Y. Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
Doktora: Boğaziçi Üniversitesi  

Canan ACAR
Yrd. Doç. Dr.
Canan ACAR
Özgeçmiş(CV)
90 212 381 0887
canan.acareng.bau.edu.tr
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
Y. Lisans: Illinois Institute of Technology
Doktora: University of Ontario Institute of Technology  

Cavit Fatih KÜÇÜKTEZCAN
Yrd. Doç. Dr.
Cavit Fatih KÜÇÜKTEZCAN
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5702
cavitfatih.kucuktezcaneng.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi  

Cemal Okan ŞAKAR
Yrd. Doç. Dr.
Cemal Okan ŞAKAR
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0571
okan.sakareng.bau.edu.tr
Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Doktora: Boğaziçi Üniversitesi  

Dilruba ÖZMEN ERTEKİN
Yrd. Doç. Dr.
Dilruba ÖZMEN ERTEKİN
Özgeçmiş(CV)
444 2 864
dilruba.ozmeneng.bau.edu.tr
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Doktora: Rutgers University  

Doğan AKCAN
Yrd. Doç. Dr.
Doğan AKCAN
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0583
dogan.akcaneng.bau.edu.tr
Lisans: Marmara Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi (devam)  

Elizabeth HEMOND
Yrd. Doç. Dr.
Elizabeth HEMOND
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0877
elizabethmather.hemondbilgineng.bau.edu.tr
Lisans: Columbia University
Y. Lisans: University of North Carolina Wilmington
Doktora: Northeastern University  

Emel DEMİRCAN
Yrd. Doç. Dr.
Emel DEMİRCAN
+90 212 381 0553
emel.demircaneng.bau.edu.tr
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
Y. Lisans: Stanford University
Doktora: Stanford University  

Emine KANDEMİŞ
Yrd. Doç. Dr.
Emine KANDEMİŞ
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0840
Lisans: 2005 Haliç Üniversitesi
Y. Lisans: 2008 Dokuz Eylül Üniversitesi
Doktora: 2015 Dokuz Eylül Üniversitesi  

Ethem ÇANAKOĞLU
Yrd. Doç. Dr.
Ethem ÇANAKOĞLU
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0590
ethem.canakoglueng.bau.edu.tr
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
Y. Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
Doktora: Koç Üniversitesi  

Gökhan GELİŞEN
Yrd. Doç. Dr.
Gökhan GELİŞEN
Özgeçmiş(CV)
0212 381 0553
gokhan.geliseneng.bau.edu.tr
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: Lehigh University / Columbia University
Doktora: New York University  

Hakan SOLMAZ
Yrd. Doç. Dr.
Hakan SOLMAZ
Özgeçmiş(CV)
+90 (212) 381 5673
hakan.solmazeng.bau.edu.tr
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
Y. Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
Doktora: Boğaziçi Üniversitesi  

İrem FIRTINA
Yrd. Doç. Dr.
İrem FIRTINA
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0857
irem.firtinaeng.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi
Doktora: İstanbul Üniversitesi  

İrem ŞANAL ÖZYURT
Yrd. Doç. Dr.
İrem ŞANAL ÖZYURT
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5675
irem.sanaleng.bau.edu.tr
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
Y. Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
Doktora: Boğaziçi Üniversitesi  

Lavdie RADA
Yrd. Doç. Dr.
Lavdie RADA
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0582
lavdie.radaeng.bau.edu.tr
Lisans: University of Tirana
Y. Lisans: Polytechnic University of Tirana
Doktora: University of Liverpool  

Masoud NEGİN
Yrd. Doç. Dr.
Masoud NEGİN
Özgeçmiş(CV)
0212 381 5668
masoud.negineng.bau.edu.tr
Lisans: Azad Üniversitesi
Y. Lisans: Azad Üniversitesi / Işık Üniversitesi
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi  

Mustafa Eren YILDIRIM
Yrd. Doç. Dr.
Mustafa Eren YILDIRIM
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0891
mustafaeren.yildirimeng.bau.edu.tr
Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Y. Lisans: Kyungsung Üniversitesi
Doktora: Kyungsung University  

Ömer Lütfi UYANIK
Yrd. Doç. Dr.
Ömer Lütfi UYANIK
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0544
omer.uyanikeng.bau.edu.tr
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Doktora: Boğaziçi Üniversitesi  

Övgü ÖZTÜRK
Yrd. Doç. Dr.
Övgü ÖZTÜRK
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5688
ovgu.ozturkeng.bau.edu.tr
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: Tokyo University
Doktora: Tokyo University  

Pınar SARISARAY BÖLÜK
Yrd. Doç. Dr.
Pınar SARISARAY BÖLÜK
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0579
pinar.sarisarayeng.bau.edu.tr
Lisans: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi  

Selçuk BAKTIR
Yrd. Doç. Dr.
Selçuk BAKTIR
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5676
selcuk.baktireng.bau.edu.tr
Lisans: Bilkent Üniversitesi
Y. Lisans: Worcester Polytechnic Institute
Doktora: Worcester Polytechnic Institute  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/selcuk/

Serkan AYVAZ
Yrd. Doç. Dr.
Serkan AYVAZ
Özgeçmiş(CV)
444 2 864
Lisans: 2006 Bahçeşehir Üniversitesi
Y. Lisans: 2008 Kent State Üniversitesi
Doktora: 2015 Kent State Üniversitesi  

Tarkan AYDIN
Yrd. Doç. Dr.
Tarkan AYDIN
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0318
tarkan.aydineng.bau.edu.tr
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Doktora: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü  

Tevfik AYTEKİN
Yrd. Doç. Dr.
Tevfik AYTEKİN
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0580
tevfik.aytekineng.bau.edu.tr
Lisans: Bilkent Üniversitesi
Y. Lisans: Hacettepe Üniversitesi
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/~tevfik/

Yiğit Can ALTAN
Yrd. Doç. Dr.
Yiğit Can ALTAN
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5687
yigitcan.altaneng.bau.edu.tr
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
Y. Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
Doktora: Boğaziçi Üniversitesi  

Yücel Batu SALMAN
Yrd. Doç. Dr.
Yücel Batu SALMAN
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5690
batu.salmaneng.bau.edu.tr
Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Doktora: Kyungsung University  

Asghar ARYANFAR
Öğr. Gör. Dr.
Asghar ARYANFAR
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0847
Lisans: Sharif University of Technology, Tehran, Iran
Y. Lisans: California Institute of Technology, Pasadena, CA, USA
Doktora: California Institute of Technology, Pasadena, CA, USA  

Ka Kuen LEUNG
Öğr. Gör. Dr.
Ka Kuen LEUNG
4442864

Mahmoud Jafari Shah BELAGHI
Öğr. Gör. Dr.
Mahmoud Jafari Shah BELAGHI
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0581
mahmoud.belaghieng.bau.edu.tr
Lisans: Shahid Beheshti University
Y. Lisans: Tarbiat Moalem University
Doktora: Eastern Mediterranean University (Northern Cyprus)  

Serhan KIRLANGIÇ
Yrd. Doç. Dr.
Serhan KIRLANGIÇ
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5699
serhan.kirlangiceng.bau.edu.tr
Lisans: 2004 İstanbul Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: 2008 Boğaziçi Üniversitesi
Doktora: 2013 University of Waterloo  

Duygu ÇAKIR
Öğr. Gör.
Duygu ÇAKIR
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0542
duygu.cakireng.bau.edu.tr
Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Doktora: Bahçeşehir Üniversitesi (Devam)  

Özlem KANGA
Öğr. Gör.
Özlem KANGA
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0552
ozlem.kangaeng.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: Sabancı Üniversitesi
Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi (Devam)  

Aysun SOYSAL
Arş. Gör.
Aysun SOYSAL
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 08 67
aysun.soysaleng.bau.edu.tr
Lisans: Ahi Evran Üniversitesi
Y. Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi

Bestenur YALÇIN
Arş. Gör.
Bestenur YALÇIN
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0538
bestenur.yalcineng.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi (devam)  

Deniz ALTUN
Arş. Gör.
Deniz ALTUN
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0860
deniz.altuneng.bau.edu.tr
Lisans: Ege Üniversitesi
Y. Lisans: Ege Üniversitesi
Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi (Devam)  

Duygu ÜÇÜNCÜ
Arş. Gör.
Duygu ÜÇÜNCÜ
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0586
duygu.ucuncueng.bau.edu.tr
Lisans: Kocaeli Üniversitesi
Y. Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi
Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi (Devam)  

Erkut ARICAN
Arş. Gör.
Erkut ARICAN
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5664
erkut.aricaneng.bau.edu.tr
Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Doktora: Bahçeşehir Üniversitesi (Devam)  

Esra ADIYEKE
Arş. Gör.
Esra ADIYEKE
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5653
esra.adiyekeeng.bau.edu.tr
Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi (Devam)

Kenan KAYA
Arş. Gör.
Kenan KAYA
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5661
kenan.kayaeng.bau.edu.tr
Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi
Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi  

Nezihe YILDIRAN
Arş. Gör.
Nezihe YILDIRAN
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5657
nezihe.kucukyildiraneng.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
Doktora: Bahçeşehir Üniversitesi (Devam)  

Sevgi CANPOLAT
Arş. Gör.
Sevgi CANPOLAT
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5660
sevgi.canpolateng.bau.edu.tr
Lisans: Çankaya Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi (Devam)

Utku GÜLEN
Arş. Gör.
Utku GÜLEN
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0828
utku.guleneng.bau.edu.tr
Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi (Devam)

Ümmügülsüm ALYÜZ
Arş. Gör.
Ümmügülsüm ALYÜZ
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5689
ummugulsum.alyuzeng.bau.edu.tr
Lisans: Trakya Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi / İTÜ
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi (Devam)  

Ayça KURNAZ
İdari Asistan
Ayça KURNAZ
+90 0 216 579 5669
ayca.kurnazeng.bau.edu.tr
Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Doktora: Bahçeşehir Üniversitesi (devam)  

Mehmet Can ALPHAN
İdari Asistan
Mehmet Can ALPHAN
+90 212 381 0889
mehmetcan.alphaneng.bau.edu.tr
Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi

İbrahim Ertuğrul YALÇIN
İbrahim Ertuğrul YALÇIN (İdari Asistan)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0557
ibrahimertugrul.yalcineng.bau.edu.tr
Lisans: Marmara Üniversitesi
Y. Lisans: Marmara Üniversitesi

Mahmut DEMİRTAŞ
Mahmut DEMİRTAŞ (İdari Asistan)
+90 212 381 5665
mahmut.demirtaseng.bau.edu.tr
Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi

Mahmut AĞAN
Mahmut AĞAN (İdari Asistan)
+90 212 381 0879
mahmut.aganeng.bau.edu.tr
Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi

Güray GÜNGÖR
Güray GÜNGÖR (Laboratuvar Sorumlusu)
+90 212 381 0858
guray.gungoreng.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi

Ozan AYDOĞAN
Ozan AYDOĞAN
444 2 864

Şahin Özdoğan DEDE
İdari Asistan
Şahin Özdoğan DEDE
Özgeçmiş(CV)
+90212 381 0000
sahinozdogan.dedeeng.bau.edu.tr
Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: Boğaziçi Üniversitesi (Devam)