İç Mimarlık

Sezin TANRIÖVER
Doç. Dr.
Sezin TANRIÖVER (Bölüm Başkanı)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5561
sezin.tanrioverarc.bau.edu.tr
Lisans: Bilkent Üniversitesi
Y. Lisans: Bilkent Üniversitesi
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi  

Bengü ULUENGİN
Doç. Dr.
Bengü ULUENGİN
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5521
bengu.uluenginarc.bau.edu.tr
Lisans: Mimar Sinan Üniversitesi
Y. Lisans: Mimar Sinan Üniversitesi
Doktora: Teksas University  

Ali ÇİÇEK
Yrd. Doç. Dr.
Ali ÇİÇEK
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5550
ali.cicekarc.bau.edu.tr
Lisans: Mimar Sinan Üniversitesi
Y. Lisans: Mimar Sinan Üniversitesi
Doktora: Mimar Sinan Üniversitesi  

Ali Devrim IŞIKKAYA
Yrd. Doç. Dr.
Ali Devrim IŞIKKAYA
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5551
devrim.isikkayaarc.bau.edu.tr
Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi
Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi  

Ela KAÇEL
Yrd. Doç. Dr.
Ela KAÇEL
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5539
ela.kacelarc.bau.edu.tr
Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: Architectural Association
Doktora: Cornell University  

Kenan Eren ŞANSAL
Yrd. Doç. Dr.
Kenan Eren ŞANSAL
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5534
kenaneren.sansalarc.bau.edu.tr
Lisans: Bilkent Üniversitesi
Y. Lisans: University of College London
Doktora: University of College London  

Melahat KÜÇÜKARSLAN EMİROĞLU
Yrd. Doç. Dr.
Melahat KÜÇÜKARSLAN EMİROĞLU
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5529
melahat.kucukarslanemirogluarc.bau.edu.tr
Lisans: Bilkent Üniversitesi
Y. Lisans: Çankaya Üniversitesi
Doktora: Hacettepe Üniversitesi  

Nilay Ünsal GÜLMEZ
Yrd. Doç. Dr.
Nilay Ünsal GÜLMEZ
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5560
nilay.gulmezarc.bau.edu.tr
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi  

Suzan GİRGİNKAYA AKDAĞ
Yrd. Doç. Dr.
Suzan GİRGİNKAYA AKDAĞ
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5527
Suzan.girginkayaakdagarc.bau.edu.tr
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi  

Efsun EKENYAZICI GÜNEY
Yrd. Doç. Dr.
Efsun EKENYAZICI GÜNEY
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5553
efsun.ekenyaziciarc.bau.edu.tr
Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi
Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi  

Deniz ARSLAN HİNDİOĞLU
Öğr. Gör. Dr.
Deniz ARSLAN HİNDİOĞLU
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5552
deniz.arslanhindiogluarc.bau.edu.tr
Lisans: Uludağ Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Doktora: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi  

Pınar SUNAR BÜKÜLMEZ
Arş. Gör.
Pınar SUNAR BÜKÜLMEZ
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5545
pinar.sunararc.bau.edu.tr
Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Y. Lisans: Mimar Sinan Üniversitesi
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi (devam)