Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Rıfat KAMAŞAK
Prof. Dr.
Rıfat KAMAŞAK (Bölüm Başkanı)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5624
rifat.kamasakeas.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: Middlesex University / University of Durham
Doktora: University of Exeter  

Ela ÜNLER
Doç. Dr.
Ela ÜNLER
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0489
ela.unlereas.bau.edu.tr
Lisans: Marmara Üniversitesi
Y. Lisans: Yeditepe Üniversitesi
Doktora: Marmara Üniversitesi  

Selcen ÖNER
Doç. Dr.
Selcen ÖNER
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0473
selcen.onereas.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: Marmara Üniversitesi
Doktora: Marmara Üniversitesi  

Hümeyra ADIGÜZEL
Yrd. Doç. Dr.
Hümeyra ADIGÜZEL
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0501
humeyra.adiguzeleas.bau.edu.tr
Lisans: Marmara Üniversitesi
Y. Lisans: Marmara Üniversitesi
Doktora: Marmara Üniversitesi  

Burçak PERKER
Arş. Gör.
Burçak PERKER
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 05 02
burcak.cebecieas.bau.edu.tr
Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi