Akademik Kadro

İpek ALTINBAŞAK FARİNA
Prof. Dr.
İpek ALTINBAŞAK FARİNA (Bölüm Başkanı)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0454
ipek.altinbasakeas.bau.edu.tr
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
Y. Lisans: West Georgia State
Doktora: Boğaziçi Üniversitesi  

Ahmet ERKUŞ
Prof. Dr.
Ahmet ERKUŞ
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0517
ahmet.erkuseas.bau.edu.tr
Lisans: Kara Harp Okulu
Y. Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi
Doktora: Atatürk Üniversitesi  

Figen ÖKER TÜRÜDÜOĞLU
Prof. Dr.
Figen ÖKER TÜRÜDÜOĞLU
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0487
figen.okereas.bau.edu.tr
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
Y. Lisans: Marmara Üniversitesi
Doktora: Marmara Üniversitesi  

Rıfat KAMAŞAK
Prof. Dr.
Rıfat KAMAŞAK
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5624
rifat.kamasakeas.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: Middlesex University / University of Durham
Doktora: University of Exeter  

Reşit Deniz GÖKÇE
Doç. Dr.
Reşit Deniz GÖKÇE
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0485
deniz.gokceeas.bau.edu.tr
Lisans: Ankara Üniversitesi
Y. Lisans: Georgia State Üniversitesi
Doktora: Georgia State Üniversitesi  

Ayşe Dilara ALTIOK
Yrd. Doç. Dr.
Ayşe Dilara ALTIOK
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0476
ayse.yilmazeas.bau.edu.tr
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
Y. Lisans: Galatasaray Üniversitesi
Doktora: Boğaziçi Üniversitesi  

Renin VARNALI
Yrd. Doç.
Renin VARNALI
Özgeçmiş(CV)
4442864
renin.varnalieas.bau.edu.tr
Lisans: Bogazici Üniversitesi
Y. Lisans: Bogazici Üniversitesi
Doktora: Bogazici Üniversitesi  

Hatice Zeynep BUDAK
Hatice Zeynep BUDAK
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0500
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi
Doktora: İstanbul Üniversitesi (devam)