Hazırlık Okulu - Akademik Kadro

Mehmet ATASAGUN (Müdür)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0707
mehmet.atasagunsfl.bau.edu.tr
Lisans: 1997 Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi
Y. Lisans: 2000 Doğu Akdeniz Üniversitesi
Doktora: İstanbul Üniversitesi  

Okutman
Gülşen CAN (Müdür Yardımcısı)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0759
gulsen.cansfl.bau.edu.tr
Lisans: Marmara Üniversitesi
Y. Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi

Gülistan AKMUGAN (İdari Koordinatör)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0725
gulistan.akmuganbau.edu.tr
Lisans: 1988 Uludağ Üniversitesi

Aynur KAPLAN (Seviye Koordinatörü)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 07 38
aynur.kaplanbau.edu.tr
Lisans: 2004 Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: 2011 Bahçeşehir Üniversitesi

Başak ERGÜVEN (Seviye Koordinatörü)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0716
basak.erguvenbau.edu.tr
Lisans: 2002 Bilkent Üniversitesi

Diler GÜLTEKİN (Seviye Koordinatörü)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0738
dilergultekinbau.edu.tr
Lisans: 2002 Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Serhat UZUN (Seviye Koordinatörü)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0737
serhat.uzunbau.edu.tr
Lisans: 2001 İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: 2006 İstanbul Üniversitesi

Okutman
Saadet Pınar ÇALGAN (Seviye Koordinatörü)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0715
pinar.calganbau.edu.tr
Lisans: 1994 Marmara Üniversitesi
Y. Lisans: 2004 Marmara Üniversitesi

Okutman
Sibel EGEMEN ÖZKAYA (Ölçme ve Değerlendirme Birimi Üyesi)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0716
sibel.egemenbau.edu.tr
Lisans: Marmara Üniversitesi
Y. Lisans: Marmara Üniversitesi -Devam

Okutman
Tuğba BARLAS (Seviye Koordinatörü)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0740
tugba.barlasbau.edu.tr
Lisans: 1994 Marmara Üniversitesi

Mürüvvet ÇOLAKOĞLU (Ölçme ve Değerlendirme Birimi Koordinatörü)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0719
muruvvet.colakoglubau.edu.tr
Lisans: 1996 Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Fatoş Uğur ESKİÇIRAK (Öğretim ve Öğretmen Eğitim Uygulamaları Koordinatörü)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0724
fatos.eskicirakbau.edu.tr
Lisans: 1997 Ankara Üniversitesi
Y. Lisans: 2009 Bahçeşehir Üniversitesi
Doktora: İstanbul Üniversitesi  

Adnan PAMUKÇU (Ölçme ve Değerlendirme Birimi Üyesi)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0720
adnan.pamukcubau.edu.tr
Lisans: 1987 İstanbul Üniversitesi

Hande İMREN (Ölçme ve Değerlendirme Birimi Üyesi)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0720
himrenbau.edu.tr
Lisans: 2003 Marmara Üniversitesi

Öğr. Gör.
Elif Canan ONAT
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0796
elifcanan.onatbau.edu.tr
Lisans: 1991 Hacettepe Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Doktora: Bahçeşehir Üniversitesi (Devam)  

Öğr. Gör.
Işıl KOCATÜRK
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5370
isil.kocaturkbau.edu.tr
Lisans: 2002 Bilkent Üniversitesi
Y. Lisans: 2009 Bahçeşehir Üniversitesi

Öğr. Gör.
Mihrişah ÇORBACI
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0776
mihrisah.corbacibau.edu.tr
Lisans: 1993 Boğaziçi Üniversitesi
Y. Lisans: 2005 Yıldız Teknik Üniversitesi

Öğr. Gör.
Neslihan KÜL
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5371
neslihan.kulbau.edu.tr
Lisans: 1998 Uludağ Üniversitesi
Y. Lisans: 2003 U. Of Massachusetts

Öğr. Gör.
Pınar ALP
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5631
pinar.alpdincbau.edu.tr
Lisans: 1997 Hacettepe Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi (Devam)

Öğr. Gör.
Serkan GÜLŞEN
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5376
serkan.gulsenbau.edu.tr
Lisans: 1998 Hacettepe Üniversitesi
Y. Lisans: 2011 Bahçeşehir Üniversitesi

Öğr. Gör.
Yaman KÖSEOĞLU
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0799
yaman.koseoglubau.edu.tr
Lisans: Robert College
Y. Lisans: City University

Okutman
Adviye Gönül DEMİRDÖKEN
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0717
gonul.demirdokenbau.edu.tr
Lisans: 1967 Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: 1971 Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Okutman
Ahmad HOBBY
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0756
ahmad.hobbyprep.bau.edu.tr
Lisans: 2004 Damascus University
Y. Lisans: 2007 University of Bayreuth, Almanya

Okutman
Akif Yavuz ÖZDEMİREL
Özgeçmiş(CV)
0212 381 07 41
akifyavuz.ozdemirelsfl.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi - Devam

Okutman
Anıl GÜNAYDIN
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0727
anil.gunaydinbau.edu.tr
Lisans: 2010 Bahçeşehir Üniversitesi

Okutman
Ayça GÜNAYDIN
4442864

Okutman
Ayça KUŞ
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0716
ayca.kusbau.edu.tr
Lisans: 1994 İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Ticaret Üniversitesi (Devam)

Okutman
Ayşe Nihan EDALI
4442864

Okutman
Ayşe TAN GÜNEŞ
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0730
ayse.tanbau.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi (Devam)

Okutman
Ayşegül LİMAN KABAN
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0716
aysegul.limanprep.bau.edu.tr
Lisans: Marmara Üniversitesi
Y. Lisans: Marmara Üniversitesi

Okutman
Ayşegül ÖZDEMİR
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0727
aysegul.ozdemirbau.edu.tr
Lisans: 1993 Boğaziçi Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi (Devam)

Okutman
Ayşegül PAMUKÇU
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0713
aysegul.pamukcubau.edu.tr;
Lisans: Marmara Üniversitesi

Okutman
Başak ERTURAN YALIM
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0726
basak.erturanbau.edu.tr
Lisans: 2003 Uludağ Üniversitesi

Okutman
Beyza OKSAL
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0718
beyza.oksalbau.edu.tr
Lisans: 2006 İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: 2009 Bahçeşehir Üniversitesi

Okutman
Birsen Gizem GÜLBİÇEN
Özgeçmiş(CV)
0212 381 07 15
birsengizem.gulbicensfl.bau.edu.tr
Lisans: 2010

Okutman
Büşra Nur ÖZER
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0730
busranur.ozerprep.bau.edu.tr
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi

Okutman
Çağla MİTRANİ
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0733
cagla.mitranibau.edu.tr
Lisans: 2006 Boğaziçi Üniversitesi

Okutman
Çerağ ŞAHİN
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0715
cerag.sahinbau.edu.tr
Lisans: 2001 İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: 2010 İstanbul Üniversitesi

Okutman
Çiğdem ENGİN
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0717
cigdem.enginbau.edu.tr
Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Okutman
Derya ÇETİN
Özgeçmiş(CV)
0212 381 07 17
derya.cetinsfl.bau.edu.tr
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Bilgi Üniversitesi

Okutman
Doğukan PAMUK
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0716
dogukan.pamukprep.bau.edu.tr
Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi (Devam)

Okutman
Duygu CAN
4442864

Okutman
Duygu FİDANLI
4442864

Okutman
Elçin BULUT
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0726
elcin.bulutbau.edu.tr
Lisans: 2003 Hacettepe Üniversitesi

Okutman
Elçin ÖZKARAKAŞ
Özgeçmiş(CV)
0212 381 07 17
elcin.ozkarakassfl.bau.edu.tr
Lisans: Koç Üniversitesi
Y. Lisans: Yeditepe Üniversitesi

Okutman
Erinç ALTINKÖK
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0726
erinc.altinkokbau.edu.tr
Lisans: 2005 İstanbul Üniversitesi

Okutman
Evrim EMEKSİZ
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0733
evrim.emeksizbau.edu.tr
Lisans: 2001 Marmara Üniversitesi

Okutman
Ezgi KESKİN
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0717
ezgi.keskinprep.bau.edu.tr
Lisans: Ege Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi
Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi (Devam)  

Okutman
Fatma Dilek ALTINIŞIK
Özgeçmiş(CV)
0212 381 07 30
fatmadilek.altinisiksfl.bau.edu.tr
Lisans: Dumlupınar Üniversitesi
Y. Lisans: Dumlupınar Üniversitesi

Okutman
Fatma Günseli ÖZBEK
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0727
gunseli.ozbekbau.edu.tr
Lisans: 1976 Gazi Üniversitesi

Okutman
Funda Gül YAPAN
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0717
fundagul.yapanprep.bau.edu.tr
Lisans: Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
Y. Lisans: Akdeniz Üniversitesi (Devam)

Okutman
Gamze DEMİR
Özgeçmiş(CV)
0212 381 07 30
gamze.demirsfl.bau.edu.tr
Lisans: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Y. Lisans: Fatih Üniversitesi - Devam

Okutman
Gamze ÖNER
4442864

Okutman
Gizem YAMAN
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0716
gizem.yamanbau.edu.tr
Lisans: 2007 Marmara Üniversitesi

Okutman
Gökçe KIZILKAYA
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0734
gokce.kizilkayabau.edu.tr
Lisans: Hacettepe Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi (Devam)

Okutman
Gökçe OKTAY
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0730
gokce.oktayprep.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi

Okutman
Gözde HAN
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0717
gozde.hanbau.edu.tr
Lisans: Ege Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi (Devam)

Okutman
Gülin ENÜST
4442864

Okutman
Gülşah BARIŞ
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0717
gulsah.barisbau.edu.tr
Lisans: Pamukkale Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi (Devam)

Okutman
Gülşen AKDENİZ HOCAOĞLU
4442864

Okutman
Hakan GÜNEŞ
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0715
hakan.gunesbau.edu.tr
Lisans: 1990 Hacettepe Üniversitesi
Y. Lisans: 2010 Bahçeşehir Üniversitesi

Okutman
Hale SARI
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0713
hale.saribau.edu.tr
Lisans: 1991 Marmara Üniversitesi

Okutman
Hande FENERCİ
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0733
hande.fenercibau.edu.tr
Lisans: 2005 Marmara Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi (Devam)

Okutman
Hatice YURTMAN
Özgeçmiş(CV)
0212 381 07 30
hatice.yurtmansfl.bau.edu.tr
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: Boğaziçi Üniversitesi

Okutman
Hilal PİRCİOĞLU
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0726
hilal.pircioglubau.edu.tr
Lisans: 2002 Uludağ Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi (Devam)

Okutman
Hülya GİR
4442864

Okutman
Irmak YILDIRIM
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0726
irmak.yildirimbau.edu.tr
Lisans: 2008 Hacettepe Üniversitesi

Okutman
Işıl Ekim ORUÇ
4442864

Okutman
İrem SARI
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0717
irem.sariprep.bau.edu.tr
Lisans: Akdeniz Üniversitesi

Okutman
James Stephen RUGGERELLO
4442864

Okutman
Jazmine Denise TATUM
4442864

Okutman
Juho Kalle KORHONEN
Özgeçmiş(CV)
0212 381 07 41
juhokalle.korhonensfl.bau.edu.tr
Lisans: Turku Üniversitesi
Y. Lisans: Turku Üniversitesi

Okutman
Kasey CALEB CROSBY
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0727
kaseycaleb.crosbybau.edu.tr
Lisans: University of Texas

Okutman
Kathryn THORNTON
4442864

Okutman
Keston R. CARRINGTON
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0713
keston.carringtonbau.edu.tr
Lisans: 2008 Marymount Manhattan College

Okutman
Kevser GÜREL
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0718
kevser.bagcibau.edu.tr
Lisans: 2001 Selçuk Üniversitesi
Y. Lisans: 2009 Bahçeşehir Üniversitesi

Okutman
Matthew Timothy WALLS
4442864

Okutman
Meghan STEWART
4442864

Okutman
Mehdi AZEROĞLU
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0000
mehdi.azeroglubau.edu.tr
Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Okutman
Meltem KOCA COŞAN
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0715
meltem.kocabau.edu.tr
Lisans: 2002 Doğuş Üniversitesi

Okutman
Meral HARMANCI
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0715
meral.harmancibau.edu.tr
Lisans: 2002 İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: 2006 İstanbul Üniversitesi
Doktora: 2008 İstanbul Üniversitesi  

Okutman
Mine GÜNDÜZ
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0749
mine.gunduzprep.bau.edu.tr
Lisans: Marmara Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi (Devam)

Okutman
Naomi SCHADEMAN
4442864

Okutman
Nedla CEMANOVIC
4442864

Okutman
Nihan ŞENYAŞA DEMİREL
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0732
nihan.demirelbau.edu.tr
Lisans: 1998 Bilkent Üniversitesi
Y. Lisans: 2009 Bahçeşehir Üniversitesi

Okutman
Nilay OĞUZ GÜLER
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0734
nilay.oguzbau.edu.tr
Lisans: 1998 Doğu Akdeniz Üniversitesi
Y. Lisans: 2007 Bahçeşehir Üniversitesi

Okutman
Nilgün KARA
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0732
nilgun.karabau.edu.tr
Lisans: 1994 Ankara Üniversitesi
Y. Lisans: 2009 Bahçeşehir Üniversitesi

Okutman
Nilüfer ESENLİLİOĞLU
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0000
nilufer.esenlilioglubau.edu.tr
Lisans: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: Aydın Üniversitesi

Okutman
Nuran YAŞAYAN
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0734
nuran.yasayanbau.edu.tr
Lisans: 2004 Beykent Üniversitesi
Y. Lisans: 2008 Beykent Üniversitesi

Okutman
Nurgül ERAKMAN
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0733
nurgul.erakmanbau.edu.tr
Lisans: Marmara Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi (Devam)

Okutman
Nursel CANTÜRK
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0715
nursel.cantürkbau.edu.tr
Lisans: 1995 Boğaziçi Üniversitesi

Okutman
Olga MAKARCHUK
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0000
olga.makarchuksfl.bau.edu.tr
Lisans: National Technical University of Ukraine
Y. Lisans: National Technical University of Ukraine

Okutman
Oylum TUĞRUL
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0732
oylum.ozcerbau.edu.tr
Lisans: 2002 Boğaziçi Üniversitesi
Y. Lisans: 2010 Boğaziçi Üniversitesi

Okutman
Özen NEBOĞLU
4442864

Okutman
Özge Eyübagil ÇAKIR
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0726
ozge.cakirbau.edu.tr
Lisans: 1995 Marmara Üniversitesi
Y. Lisans: 2003 Kadir Has Üniversitesi

Okutman
Özge YEŞİLBAŞ
Özgeçmiş(CV)
0212 381 07 43
ozge.yesilbassfl.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi - Devam

Okutman
Özgür BAYRAM
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0713
ozgur.bayrambau.edu.tr
Lisans: 2001 Melbourne University

Okutman
Özlem YALÇIN
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0000
ozlem.yalcinbau.edu.tr
Lisans: Yeditepe Üniversitesi
Y. Lisans: Yeditepe Üniversitesi
Doktora: Yeditepe Üniversitesi (Devam)  

Okutman
Petra JELINKOVA
4442864

Okutman
Pınar Eser ÖĞÜT
4442864

Okutman
Pınar KOÇER
4442864

Okutman
Pınar TOSUN
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0726
pinar.tosunbau.edu.tr
Lisans: 2004 Marmara Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi (devam)

Okutman
Rahşan KOÇOĞLU
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0726
rahsan.kocoglubau.edu.tr
Lisans: 1999 Trakya Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi (Devam)

Okutman
Rebecca ZACCARIA
4442864

Okutman
Sanaa BOUSSAADDAN
4442864

Okutman
Seda KAYA
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0717
seda.kayabau.edu.tr
Lisans: 2006 İstanbul Üniversitesi

Okutman
Selin E.GÜNDOĞDU
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0767
selin.gundogdubau.edu.tr
Lisans: 1999 Bilkent Üniversitesi
Y. Lisans: 2000 University of Johnson and Wales

Okutman
Selin ÖZÇAKI
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0718
selin.ozcakibau.edu.tr
Lisans: Ankara Üniversitesi

Okutman
Sena ÇALMAZ
Özgeçmiş(CV)
0212 381 07 58
sena.calmazsfl.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi

Okutman
Sena KILIÇ
4442864

Okutman
Serap ÖNSOY
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5349
serap.onsoybau.edu.tr
Lisans: 1976 El-Mustansiriyahm University
Y. Lisans: 1979 University of London / 2012 Bahçeşehir University

Okutman
Sercan GÜLER
Özgeçmiş(CV)
4442864
sercan.gulersfl.bau.edu.tr
Lisans: Pamukkale Üniversitesi
Y. Lisans: Celal Bayar Üniversitesi (Devam)

Okutman
Sevtap SIVIŞ
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0717
sevtap.sivisbau.edu.tr
Lisans: 2003 Hacettepe Üniversitesi
Y. Lisans: 2009 Bahçeşehir Üniversitesi

Okutman
Sibel BAYKUT
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0739
sibel.baykutbau.edu.tr
Lisans: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Y. Lisans: YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Doktora: YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devam)  

Okutman
Sonia Monica Pons VIDAL
4442864

Okutman
Süleyman ULUTAŞ
Özgeçmiş(CV)
0212 381 07 58
suleyman.ulutassfl.bau.edu.tr
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
Y. Lisans: Boğaziçi Üniversitesi / Harvard University

Okutman
Şefika ÖZ
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0730
sefika.ozbau.edu.tr
Lisans: 2002 Ankara Üniversitesi

Okutman
Şenel YALÇIN
Özgeçmiş(CV)
0212 381 07 41
senel.yalcınsfl.bau.edu.tr
Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi (Devam)

Okutman
Şeyma YEŞİLÇAVDAR
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0713
seyma.yesilcavdarbau.edu.tr
Lisans: Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
Y. Lisans: Ege Üniversitesi (Devam)

Okutman
Tuğba Billur KAYA
4442864
tugbabillur.kayasfl.bau.edu.tr
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Okutman
Tulip KASAKYAN
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0715
tulip.kasakyanbau.edu.tr
Lisans: 2001 İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi (Devam)

Okutman
Ülgen ACAR
Özgeçmiş(CV)
0212 381 07 15
Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Okutman
Ülgen SAĞLAM
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0733
ulgen.saglambau.edu.tr
Lisans: Namık Kemal Üniversitesi
Y. Lisans: Beykent Üniversitesi

Okutman
Yalçın GÜDEN
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0611
ygudenbau.edu.tr
Lisans: Gazi Üniversitesi
Y. Lisans: Beykent Üniversitesi
Doktora: Bahçeşehir Üniversitesi (devam)  

Okutman
Zeliha ÖZTÜRK
4442864

Okutman
Zeynep AÇIKGÖZ
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0723
zeynep.acikgozbau.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi

Okutman
Zeynep Arzu İYİTANIR
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0733
zeyneparzu.iyitanirprep.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi

Okutman
Zeynep MUTLU CANSEVER
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0716
zeynep.canseverbau.edu.tr
Lisans: 2001 İstanbul Üniversitesi

Okutman
Zhala Jafarlı
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0715
zhala.jafarlibau.edu.tr
Lisans: Azerbeycan Üniversitesi
Y. Lisans: Azerbeycan Üniversitesi

Okutman
Züleyha TÜLAY
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0732
zuleyha.tulaybau.edu.tr
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi

Tuba Eylül ALTUNAY
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0715
eylul.altunaybau.edu.tr
Lisans: 2005 Dokuz Eylül Üniversitesi
Y. Lisans: 2010 Boğaziçi Üniversitesi