Dekanlık

Şirin KARADENİZ
Prof. Dr.
Şirin KARADENİZ (Dekan)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0306
sirin.karadenizes.bau.edu.tr
Lisans: Gazi Üniversitesi
Y. Lisans: Gazi Üniversitesi
Doktora: Ankara Üniversitesi  

Sinem VATANARTIRAN
Doç. Dr.
Sinem VATANARTIRAN (Dekan Yardımcısı)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5201
sinem.vatanartiranes.bau.edu.tr
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi  

Şehri KARAMANLI AVCIL
Şehri KARAMANLI AVCIL (Fakülte Sekreteri)
+90 212 381 5290
sehri.karamanliavciles.bau.edu.tr
Lisans: Anadolu Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi

Roda AKGÜN
Roda AKGÜN (İdari Asistan)
0 212 381 51 50
roda.akgunes.bau.edu.tr
Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi (Devam)

Meltem ÖZMUTLU
Meltem ÖZMUTLU (İdari Asistan)
0 212 381 51 70
meltem.ozmutlues.bau.edu.tr
Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi