Proje / Tez Duyurusu

PROJE İÇİN TEZ İÇİN
Proje Yazım Kılavuzu Tez Yazım Kılavuzu
Proje - Ön Sayfayı Oluşturan Bölümlerin Örnekleri Tez - Ön Sayfayı Oluşturan Bölümlerin Örnekleri

 Dosyalar:  Tez Cilt Örneği

SYH (Sıkça Yapılan Hatalar) Listesi için tıklayınız

2016 2017 BAHAR DÖNEMİ  “TEZ 2’’ DERSİNİ ALAN YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN VE İLGİLİ DANIŞMANLARIN DİKKATİNE

Önceki dönemlerde ’’Tez 1’’ ve ‘’Seminer’’ derslerinden başarılı olan öğrencilerin tez yazımını tamamlama ve savunma dönemi olan ‘’Tez 2’’ döneminde öğrenciler, mezuniyet için aşağıdaki kısa takvimde belirtilmiş olan tarihlere uyarak çalışmalarını tamamlamak durumundadır. Takvimin takibi konusunda danışman kadar tez öğrencileri de yükümlüdür.

Danışmanlar, akademik içeriği tamamlandığına onay verdikleri tezleri intihal (%20) kontrolüne aldıktan sonra onay yazısı ile enstitümüze “ilk format kontrolü için’’ takvimde belirtilen son tarihe kadar iletilmesine onay vermelidir.

Belirtilen tarihte danışman onayı, intihal raporu, jüri öneri formu, tezin yazılı ve dijital kopyalarından en az biri dahi eksik ise tez format kontrolüne alınmayacaktır.

Tamamlanmamış yani danışman tarafından içeriği onaylanmamış tez format kontrolüne alınmayacaktır.

Format kontrolüne tüm belgeleri tamamlanmış halde giren tez tamamlanmış kabul edildiği için son hali olarak kabul edilir ve üzerinde içerik açısından hiçbir ekleme-çıkarma yapılamaz.

Format kontrolünden onay almayan veya  kontrole alınmayan tezler için jüri hazırlanmaz ve savunma yapılamaz.

Çalışması tamamlanan ve formatı enstitü tarafından onaylanan tezlerin onaylı kopyaları üst yazı ile jüri üyelerine belirtilen tarihlerde iletilmek durumundadır.

Tez savunmasının takvimde gösterilen tarih aralığında yapılmasını sağlamak danışmanın ve tez öğrencisinin ortak sorumluluğundadır.

Danışman tarafından, takvimdeki savunma dönemi içerisinde öğrenci ve jüri üyelerine uygun olan ve belirlenen tarih enstitüye bildirilmelidir.

Savunma sonunda başarılı olan öğrenci enstitü tarafından onaylanmış tez kopyasının ciltli halini gerekli belgeler ile birlikte son teslim tarihinden önce ulaştırmadığı takdirde mezun olamaz.Tez danışmanı not giriş döneminde ders notunu başarılı olarak girmediği takdirde öğrenci belgeleri ve çalışmasını zamanında teslim etmesi durumunda yine mezun olamaz.

Tez düzeltmesi (3 ay) alan öğrencilerin tezleri için düzeltme döneminde tüm aşamalar tekrarlanmak durumundadır (Danışman onayı, intihal raporu, format kontrolü, savunma). 

17 Nisan  2017 Pazartesi

Tez çalışmaları yaptıran danışmanların; tez savunma sınav jurilerinin kurulması için tez adları  ile birlikte sınavda görev almasını önerdikleri jüri üyelerinin adlarını yazılı olarak ilgili  enstitüye bildirmelerinin son günü.

28 Nisan 2017 Cuma

Bildirim yapılan enstitünün ilgili juriyi kurması için ve jurilere dağıtılacak format kontrolünden onay almış tezin dijital örneğinin jüriye iletilmek üzere enstitüye tesliminin son günü.

Format kontrolünden onay alamayan tezler jüriye çıkamazlar.

3 Mayıs 2017 Çarşamba

Savunması yapılacak tez veya projenin yazılı formatının juri üyelerine dağıtımının son günü. (Jüri üyelerine dijital örnekler Enstitü tarafından gönderilecektir, yazılı örnekleri öğrenci tarafından teslim edilecektir.)

28 Mayıs 2017Pazar

Bahar yarıyılı sonu notlarının son giriş tarihi, saat 23:59'a kadar.

30 Haziran 2017 Cuma

Tez sınavında başarılı olan öğrencinin yazım kurallarına uygun  tezin istenen sayıda basılı ve dijital kopyasını enstitüye teslim etmesi için son gün.

Mezuniyet için yapılması gerekenler;

 •       Tez çalışmanızı, Tez Danışmanınızın önerileri doğrultusunda tamamlayarak, danışmanınıza teslim etmek,
 •       Tez çalışmanızın format kontrolünü yaptırmak,
 •       Tezinizin sunumunu jüri önünde yapmak,
 •       Format kontrolü yapılmış ve sunumu başarı ile tamamlanmış tezin imzalanmış, onaylanmış kopyasını; ciltletmiş olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’ne teslim etmek. 

 Tez Teslimi’nde Dikkat Edilecek Hususlar;

 1.       1 Adet Ciltli Tez (Tezin jüri tarafından onaylandığı tarih ve imzalar tez içindeki onay formunda mutlaka bulunmalı)
 2.       Tez  Veri  Giriş Formu: Formu doldurduktan sonra kayıt ediniz ve 3 adet çıktı alarak imzalayınız.  (Formu doldurmak için, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/sistemGiris.jsp  adresinden üye olunması gerekmektedir.)
 3.       2 Adet CD (CD’de bulunması gerekenler; PDF formatında tezin tamamı ve WinRAR formatta “EKLER” bölümü),
 4.       CD’lerdeki dosya isimleri, YÖK veri giriş formunda verilen referans numarası ile kaydedilmeli ve ayrıca CD’lerin üzerine referans numaranızı, adınızı ve soyadınızı yazmalısınız,
 5.       Tez sınav jürisi tutanağı Enstitü Müdürlüğü’ne tez danışmanı tarafından teslim edilecektir. 

 Önemli:

 •          Tez Savunmasında “Sınav Tutanağı”nın ve 2 adet Tez Onay Formu’nun yanınızda olması gerekir. Tutanak, Tez Jürisine imzalatıldıktan sonra Danışmana, Program Koordinatörüne ve en son Enstitü Müdürü’ne imzalatılıp Enstitü Sekreterliğine teslim etmeniz gerekmektedir. Islak imzalı olarak alacağınız iki Onay Formu örneğinin bir tanesi tez içinde belirlenen sayfaya eklenecek diğer örneği diğer evraklar ile birlikte enstitüye teslim edilecektir.
 •          Format Kontrolü için basılan tezin üzerinde mutlaka tez danışmanının “Tezi okudum, Format kontrolü için uygundur.” yazısı, imzası ve tarihi olmalıdır.

2016-2017 BAHAR DÖNEMİ PROJE ÖĞRENCİLERİ VE İLGİLİ DANIŞMANLARIN DİKKATİNE

2016-2017 Güz Döneminde Proje dersini üzerine almış öğrencilerin tamamlanan çalışmalarının içeriği ile birlikte formatının kontrolü de proje danışmanları tarafından yapılmaktadır. Yazım kuralları ile ilgili Bahçeşehir Üniversitesi Proje Yazım Kılavuzu öğrencilerimize ve danışmanlarımızın bilgisine sunulmuştur. Format olarak uygun ve içerik açısından başarılı bulunan projeler gerekli dökümanlarla birlikte belirtilen tarihe kadar program koordinatörüne teslim edilmelidir. Başarısız olan veya projesini teslim etmeyen öğrenciler için yalnızca değerlendirme formu düzenlenip iletilmesi yeterlidir. Proje not girişleri, not giriş haftası içerisinde program koordinatörleri tarafından yapılacaktır.

17 Nisan  2017 Pazartesi

Proje öğrencilerinin değerlendirilmek üzere  tamamlanan projelerini ve dijital bir örneğini danışmanlara teslim etmesi için son gün.

28 Nisan 2017 Cuma

Proje danışmanlarının değerlendirmesini tamamladığı projeleri, intihal raporu, proje değerlendirme formu ve Projenin CD formatıyla beraber not girişi yapılmak üzere Koordinatöre teslim etmesi için son tarih.

28 Mayıs 2017 Pazar

Bahar yarıyılı sonu notlarının son giriş tarihi, saat 23:59'a kadar.

 

Bu içerik 11/04/2017 tarihinde güncellenmiştir.