TÜBİTAK’tan BAUFENS’in 5 Projesine Destek

Tübitak 1001 Programı kapsamında, Fakülte Öğretim Üyelerimizden Doç.Dr. Nafiz Arıca’ nın "Serbest Ortamda Çekilmiş Video Görüntülerinde Üst Düzey Yüz İfade Nitelikleri Ve Derin Öğrenme Mimarilerine Dayalı İfade Analizi" adlı projesi ve Yrd.Doç.Dr. Ethem Çanakoğlu’ nun "Bütünleşik İşgücü ve Görev Çizelgeleme Problemleri" adlı projesi; Tübitak 3501 Programı kapsamında, Yrd.Doç. Dr. Ayça Yalçın Özkumur’ un "Canlı Hücre Dizileri ile Yüksek Ölçüm Kapasiteli Bir Fonksiyonel Ölçüm Sistemi Geliştirilmesi " adlı projesi ve Yrd. Doç. Dr. Berna Beyhan Bozkıroğlu’ nun "Girişimcilik Desteklerinde Seçim Süreçlerinin İncelenmesi ve Seçim-Performans İlişkisinin İncelenmesi: Türkiye'de Kuluçka ve Hızlandırma Programları Örneği" adlı projesi; Tübitak 3001 Programı kapsamında ise Doç.Dr. M. Alper Tunga’ nın  "Yüksek Boyutlu Model Gösterilim Tabanlı Yöntemlerle Sayısal İmge İç Boyama" adlı projesi desteklenmeye hak kazanmıştır.

Bu içerik 15/10/2015 tarihinde güncellenmiştir.