Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programı - Program Yapısı

Sosyal Hizmet  Tezsiz / Türkçe yüksek lisans programı, toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet (beş adet zorunlu ve beş adet seçmeli) ders ve bir proje çalışmasından oluşur.

Öğrencinin alacağı seçmeli derslerin en çok iki tanesi, akademik danışmanının önerisi ve Enstitü ana bilim dalının onayı ile diğer yüksek lisans programları dersleri arasından alınabilir.

Dersler, genellikle hafta içi akşam 19:00-22:00 saatleri arasında Beşiktaş Kampüsü’nde  gerçekleşmektedir.

 

Bu içerik 26/10/2015 tarihinde güncellenmiştir.