Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi (Türkçe - Tezli, Tezsiz) - Program Tanımı

Günümüzdeki teknolojik gelişmeler ve küreselleşme, tüm dünyayı birbirine yakınlaştırmıştır. Mal ve hizmetler, maliyetlerin düşük olduğu yerlerde üretilip tüm dünyada satılmaya başlamıştır.  Bu ortamda tedarik zinciri üzerindeki her türlü mal, hizmet, bilgi ve para akışları ile lojistik faaliyetlerin yönetimi, işletmelerin rekabet gücünü belirlemektedir. Hızla azalan işletme karlılıkları ise, etkili bir tedarik zinciri yönetimi ile sağlanabilecek maliyet tasarruflarıyla dengelenebilmektedir.  
Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans programı, küresel rekabet ortamındaki gelişmeleri izleyebilen, endüstriyel uygulamalara yönelik yaratıcı ve yenilikçi fikirlerin oluşmasını sağlayabilen, sektörün gereksinimleriyle uyumlu, uluslararası düzeyde bilgi ve beceri ile donatılmış insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik olarak tasarlanmıştır. Katılımcıların mezuniyet sonrasında küresel tedarik zincirlerini daha iyi anlayabilmeleri, tasarlayabilmeleri ve daha verimli bir şekilde yönetebilmeleri, programın en temel özelliğidir. Tedarik Zinciri ve Lojistik alanındaki mevzuatlar, endüstriyel uygulama pratikleri, satınalma yöntemleri, bilgi paylaşımı ve buna yönelik kurulan ortaklıklar/stratejik işbirlikleri, dağıtım kanallarının tasarımı gibi konular program süresince değişik açılardan ele alınacak, katılımcıların bilgi ve becerini geliştirmelerine katkıda bulunacaktır.

Bu içerik 20/10/2015 tarihinde güncellenmiştir.