Dosya İçeriği

SAYI 

BELGELER

AÇIKLAMA

1     

Üst Yazı Örneği

Klinik Araştırma İlk Başvuru Formu

Form için  tıklayınız

2     

Klinik Araştırma Başvuru Formu

Araştırıcılar tarafından doldurularak imzalanmalı
Form için tıklayınız

3     

Akademik Kurul /Kurum Kararı

Anabilim Dalından Akademik Kurul Kararı (BAU içi başvurular) / Anabilim Dalı veya Klinik Sorumlusu Onayı ile Üst Yazıda Dekanlık/Başhekimlik Onayı (Kurum dışı başvurular)

4     

Araştırma Protokolü

Çalışmanızı gerekçelendirerek ayrıntılı planınız yazılmalı

5    

Hasta Takip Formu Örneği /Olgu rapor formu

Varsa, çalışmada kullanılacak hasta verilerinin kaydedileceği form eklenmeli

6     

Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu Örneği

Kurallara uygun, dili tıbbi kelimelerden arındırılmış, katılımcılar tarafından anlaşılır olmalı. Örnek form http://www.titck.gov.tr  adresinden alınabilir(Gönüllü Olur Formu’nun altına gönüllü yada yasal temsilcinin adı ve soyadını kendi el yazısı ile yazıp imzalaması gerekmektedir.)

7     

Gizlilik Taahhütnamesi ve Yayın İzin belgesi

Araştırmada hasta bilgilerinin gizliliğinin korunması ve verilerin yayında kullanılması için izin (özellikle anket, dosya taraması vb) 
Form için tıklayınız

8    

“İyi klinik uygulamalar” Taahhütnamesi

“İyi klinik uygulamalar kılavuzu”na uygun çalışılacağına dairi taahhütname hazırlanarak imzalanmalı 
Taahhütname örneği için tıklayınız

9     

Özgeçmişler

Formata uygun olarak doldurulup, imzalanmalı
Özgeçmiş örneği için tıklayınız

10

Araştırma Bütçesi

Çalışmanıza Uygun İse Ayrıntılı Bütçe hazırlanmalı, imzalanmalı.

11   

Destekleyen Kuruluş

Destekleyen kuruluşun (BAP, TÜBİTAK, DPT vb. haricinde) yetkili imzalarını gösteren onaylı imza sirküleri bulunmalı

12 

Literatür Örneği 

Tam metin olarak en az bir literatür (çalışma için en değerli desteği sağlayan yazı) ve diğer önemli yazılar özet olarak verilmeli

13 

Powerpoint Sunumu

Çalışma düzenini ve içeriğini anlamayı kolaylaştırmak amacı ile çalışma özetinin maksimum 10-12 slayt olacak şekilde bir sunumu hazırlanmalıdır 
Sunum örneği için tıklayınız

14   

İzin Belgeleri

Çalışma hangi fakülte, klinik veya laboratuvarda yapılacak ise ilgili yerden izin belgesi alınarak dosyaya eklenmeli, çok merkezli çalışmalarda tüm merkezlerden onay alınmalı

15   

Indeks

Dosyada her bölüm başlığı sayfa numaraları ile liste halinde belirtilmeli

16   

CD

Tüm belgeler CD’ye kopyalanmış olarak ayrıca sunulmalı

17   

Dosya Sunumu

Belgelerin sunumu iki adet klasör içerisinde yapılır

o    Başvurular; dosya içerisindeki belgeler sayfa numarasına göre sıralandırılıp, ayrı şeffaf dosyalara konularak iki nüsha eksiksiz olarak BAU KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU Sekreterliği’ne yapılmalıdır. Başvuru yapıldıktan sonra, karar tarihi diğer başvuruların sayısına göre belirlenen toplantı gündemine bağlıdır. Kararın en erken 2 hafta sonra olabileceği varsayılmalıdır.

o    LÜTFEN DİKKAT: Etik Kurul toplantı tarihlerinden önceki beş gün içinde yeni başvuru değerlendirilmesi yapılmaz.

o    Çalışma sırasında yapılan bütün değişikler için “DEĞİŞİKLİK BİLGİ FORMU”’nun doldurulup tarafımıza ekleriyle birlikte iletilmesi gerekmektedir.

Sorularınız için mesai saatleri içinde 0216 579 82 10 numaralı telefondan Nurcan VATANSEVER’e ulaşabilirsiniz.

 

Bu içerik 26/01/2017 tarihinde güncellenmiştir.