Milli Gelirdeki Artış Matematik Bilgisini Etkiliyor

MİLLİ GELİRDEKİ ARTIŞ MATEMATİK BİLGİSİNE YANSIDI MİLLİ GELİRDEKİ ARTIŞ MATEMATİK BİLGİSİNE YANSIDI

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırma Merkezi’nin (Betam) yayınladığı rapora göre, milli gelirdeki artış matematik bilgisini olumlu etkiliyor. 

15 yaş grubundaki öğrencilerin matematik, okuma, fen bilimleri ve problem çözme alanlarında temel bilgi ve becerilere hangi ölçüde sahip olduklarını değerlendiren Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) test sonuçlarına göre, Türkiye’de zaman içinde ortalama matematik puanlarında önemli bir iyileşme gözleniyor.

Türkiye için 2003 yılında 423 olan ortalama PISA matematik puanı, 2012 yılında 448 puana yükselmiş ve bu artış aynı dönemde Brezilya hariç PISA uygulamasına katılan ülkeler arasında kaydedilen en yüksek artış olarak gösteriliyor.

MİLLİ GELİRDEKİ ARTIŞ MATEMATİK BİLGİSİNE YANSIDI

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırma Merkezi’nin (Betam) yayınladığı rapora göre, test puanlarındaki artış ‘gelir etkisinin’ bir yansıması. 2003-2012 döneminde ortalama PISA matematik puanlarındaki artışın hemen hemen yarısının sadece ülke genelinde artan gelirden kaynaklandığını tahmin ediliyor.  Artan aile geliriyle birlikte öğrenciler evde öğrenmelerine destek olan daha fazla eğitim kaynağına (bilgisayar, internet erişimi, ansiklopedi .. vs ) sahip oluyor.

KIZ ÖĞRENCİLERİNİN ORTALAMAYA ETKİSİ 

Betam’dan Mine Durmaz ve Prof. Dr. Francisco L. Rivera’nın yayınladığı rapora göre, puanlardaki artışın arta kalan diğer yarısının, okullara yönelik reformların da dahil olduğu, öğrenci başarısını etkileyen diğer etkenlerle bağlantılı olduğu anlamına geliyor. Bu etkenlerin en önemlileri küçük yerleşim yerlerindeki okullar ile düşük gelirli ailelere hizmet eden okulların miktarında ve kalitesindeki iyileşmeler, kız öğrenciler arasında okullaşmanın ve kız öğrencilerinin başarısının artması ve ayrıca öğretmen kalitesindeki gelişme olarak görülüyor.

Aynı zamanda, bu çalışma 2003-2012 döneminde PISA test puanlarını aşağı çeken etkenleri de tespit ediyor. Bunlar ise öğrenci motivasyonunun azaldığını gösteren, artan öğrenci devamsızlığı ve sınıflardaki yaş ortalamasının yükselmesi olarak görülüyor.

Raporun tamamını okumak için lütfen tıklayınız

 

Bu içerik 12/10/2015 tarihinde güncellenmiştir.

BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Bu kategoride başka haber bulunmamakta!..