Merkezler

ÖĞRENME MERKEZİ

Misyon: Öğrencilerimizin öğrenim süreleri boyunca üstlerine düşen sorumlulukları yerine getirebilmeleri ve otonom öğrenciler olmaları için onlara destek ve ek kaynaklar sunmak yoluyla gelişimlerine katkıda bulunmaktır..

Vizyon: Öğrenme Merkezi canlı atmosferi ve eğitim danışmanlığı verme özelliği sayesinde öğrencilerin dil becerilerini geliştirmekle beraber kişisel, entellektüel ve sosyal gelişimleri üzerinde de çok önemli bir role sahiptir. Öğrencilerimizin eleştirel düşünme becerisini edinmelerini ve öğrenmeye karşı devam eden bir ilgi göstermelerini sağlamak için Öğrenme Merkezi'nin çok önemli bir araç olacağına inanıyoruz.

ÖĞRENME MERKEZİNİN EĞİTİM PRENSİPLERİ

Bahçeşehir Universitesi Hazırlık Okulunda öğrencilerimiz aldıkları bir yıllık Ingilizce hazırlık eğitimi sonunda kendi alanlarında yapacakları akademik çalışmalarında büyük önemi olan dil becerilerinin ve ders çalışma stratejilerini özümsemseyeceklerine, buna ek olarak eleştirel düşünce becerilerinin ve farkındalıklarının artmasını sağlayacak sosyal, kültürel ve bireysel yönlerinin de geliştiğine inanıyoruz. Öğrencilerimize çalışma grupları, okutmanlarla çalışabilecekleri ek dersler, münazara grupları, ve konuşma grupları gibi aktivitelerini kapsayan dinamik bir öğrenme ortamı sunarak amacımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Her öğrencimizi bir birey olarak görüyor, farklı ve kendine özgü öğrenme stilleri olduğunu biliyoruz. Bu nedenle hedefimiz her öğrencinin farkındalık seviyesini arttırmak ve eğitim süreçlerinde onlara yardımcı olmaktır.

BİREYSEL ÖĞRENME MERKEZİ

Bireysel Öğrenme Merkezinin amacı öğrenim süreleri boyunca üstlerine düşen sorumlulukları yerine getirebilmeleri için öğrencilerimize her seviyede çeşitli okuma, yazma, gramer, görsel-işitsel ve bilgisayar odaklı etkileşimsel kaynaklar sunarak rehberlik etmektir. Öğrencilerimiz dil edinimleri süresince eksik kaldıkları noktaları belirledikten sonra, kendi ihtiyaçlarına uygun olan materyalleri bulmak ve zayıf oldukları alanları geliştirmek için sınıf saatleri dışında çalısma yapmak için yönlendirilirler. Öğrencilerimizin farkındalık ve sorumluluk duygusunu arttırmak için, onlara model cevaplar kullanarak kendi çalışmalarını değerlendirme, zayıf oldukları alanları belirleme fırsatı veriyoruz . Zayıf oldukları alanları belirleyen ögrencilerimiz harakete geçerek düzenli olarak ek derslere katılacak, daha fazla pratik etme şanşına sahip olacak ve zayıf oldukları alanları daha etkili bir şekilde geliştirebileceklerdir.

Bireysel Öğrenme

 • Ulaşabilecekleri ve başarabilecekleri hedefler belirlemek için öğrencilere destek olmak,
 • Bir aktiviteye başlamadan önce hedef belirlemeleri için yol göstermek,
 • Bireysel öğrenme planlarını hazırlamaları icin öğrenciye seçenekler sunmak,
 • Öğrenciye çalısabilecekleri zaman ve yer hakkında seçimler sunmak,
 • Değişik çalışma stratejilerini göstererek onların öğrenme sürecine katılımını sağlamak,
 • Önerilen kaynaklarda bulunan materyalleri araştırmalarını sağlamak,
 • Öğrencileri kendi görüşlerini belirtmek için eğitmek,
 • Öğrencilerin dil edinimlerini hayatlarının bir parçası olarak görmelerini sağlama
   
KONUŞMA MERKEZİ

Öğrencilerimiz, haftada yaklaşık olarak 40 ders saati yabancı dilde ve yabancı hocalarla konuşma yapmalarına olanak sağlayacak İngilizce Konuşma Merkezine kavuşuyorlar. 2 ila 3 kişilik gruplar halinde ve tamamı yabancı okutmanların yürüteceği Konuşma Merkezi ile öğrencilerimiz hem içinde bulundukları haftanın konularını hem de genel konuları içeren konuşma aktivitelerinde yer alacaklar, bu konularda duygu ve düşüncelerini aktaracak ve yabancı dilde sözlü etkileşime girme deneyimlerini arttıracaklar. Merkezimizdeki konuşma etkinliklerine katılmak isteyen öğrencilerimizin, ders başlamadan en az 2 saat önce Öğrenme Merkezine gelerek kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

ETÜT/ EK DERSLER

Ek dersler sınıfta işlenen konuları pekiştirmek isteyen öğrencilere destek olmak amacıyla Öğrenme Merkezi nin sunduğu hizmetlerden biridir. Haftada 7 ila 30 ders ssati arasında değişen ek derslerde öğrencilerimiz, zayıf oldukları ya da öğrendikleri konuları pekiştirmek amacıyla dilbilgisi, okuma, yazma, yeterlik sınavlarına hazırlanma derslerine katılabilirler. Bu derslere katılmak için önceden kayıt yaptırmaya gerek yoktur. İlan panolarında açıklanan ek ders saati ve yerinde olmanız derse katılmanız için yeterli olacaktır. Ek derslerimizde, aynı zamanda öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yapılmakta, öğrenme stratejileri ve soru yanıtlama teknikleri üzerinde durulmaktadır.

Amaç ve Hedeflerimiz:

 • Öğrencilerin ders saatleri içinde işledikleri konuları tekrar ederek pekiştirmelerini sağlamak,
 • Yavaş öğrenen öğrencilere sınıf arkadaşlarına yetişmek için bir fırsat sunmak,
 • Öğrencilerimizin öğrenme ve soru çözme stratejilerini geliştirmelerine yardımcı olmak.

Bu içerik 12/06/2014 tarihinde güncellenmiştir.