Müdür Mesajı

"Mesleki ve Teknik Eğitimde Geleceğe Doğru ..."


Günümüzün hızla değişen rekabet koşulları, nitelikli iş gücüne olan ihtiyacı her geçen gün artırmaktadır. Eğitimlerini tamamlayarak çalışma hayatına girecek gençleri, iş yaşamının gerekleri ve çağın koşullarına uygun donanımla mezun edebilmek, temel hedefimizdir.

Bu hedefin üzerine önemle eğilen, Bahçeşehir Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ve bünyesinde bulunan Mesleki Teknik Eğitimi Geliştirme Merkezi, stratejik iş gücünü yetişirmek ve mesleki teknik eğitimde tüm kaynakları harekete geçirmek üzere , büyük bir hızla, çalışmalarına devam etmektedir.

Eğitimciler, sivil toplum kuruluşları, ulusal ve uluslararası sektör temsilcileri ile birlikte, yeni ve özgün bir eğitim modeli yaratan kurumumuz, mesleki ve teknik eğitim konusunda ulusal ve uluslararası araştırmalarla edinilen tüm bilgi, deneyim ve çözüm modellerini toplumumuzun hizmetine sunmaktadır.

Bizleri geleceğe taşıyacak gençlerimizi, sektörlerin öngördüğü nitelikte, sektör iş birliğinde yetiştiren ve bu işgücünü "Stratejik İş gücü" olarak tanımlayan kurumumuz, mezun ettiği stratejik iş gücünün işe yerleştirilmesi yoluyla;

  • Nitelikli iş gücü konusunda farkındalık yaratılmasını,
  • Rekabet gücünün artırılmasını,
  • AR-GE çalışmalarının geliştirilmesini,
  • Teknoloji transferinin gerçekleştirilmesini ve
  • Sektörlerde verimlilik artışını sağlamaktadır.
Mesleki Teknik Eğitimi Geliştirme Merkezi'nin (METGEM) politika ve stratejilerini, Meslek Yüksekokulu uygulamaları ile birleştirerek, Mesleki ve Teknik Eğitimde Otorite Olmak gibi büyük bir ideali olan kurumumuz, tüm paydaşları ile birlikte çıktığı bu zor ancak keyifli yolculukta, Türkiye'deki mesleki eğitim sorununu çözmeden ve işgücü kalitesi istenilen seviyeye ulaşmadan, kendisini ipi göğüslemiş olarak kabul etmeyecektir.

Meslek Yüksekokulu Müdürü
Yahya YILDIZ

Bu içerik 13/10/2015 tarihinde güncellenmiştir.