Japon Projesi

Türk ve Japon ilişkileri uzun yıllardır Türk kamuoyunca ikili dış ilişkilerin geliştirilmesi gerektiği ülke olarak benimsenmiştir. Japonya’nın İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kat ettiği   sosyal, ekonomik ve siyasi gelişme Türk halkı ve Türk karar vericileri için bir rol modeli olmuştur. Ne yazık ki, bu ilgi Türk-Japon ilişkileri hakkında yeterli bilgi ve bilimsel araştırma ile desteklenmemiştir.

Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet Liderlik Okulu olarak uluslararası ilişkiler ve Türk dış politikası konularına verdiğimiz önemi ikili ilişkiler temelinde oluşturduğumuz projelerle vurgulamaktayız. Bu bağlamda gerçekleştirdiğimiz akademik ve sosyal içerikli programlar ile Türkiye’nin dış politikasında önem arz eden devletlerle ikili ilişkileri geliştirmeyi hedeflemekteyiz.

Bu gaye ile başlatmış olduğumuz Japon Projesi ile düzenlenen konferans, forum ve yuvarlak masa toplantılarıyla Türk-Japon ilişkileri, Japonya ekonomik kalkınma modeli ve eğitim sistemi konularına eğilmekteyiz. Proje dahilinde yapılan çalışmalar her akademik yıl düzenlenen Siyaset Okulu Tokyo programı ile farklı bir boyut kazanmaktadır. Tokyo’da ilgili bakanlıklar, iş dünyası temsilcileri ve akademisyenlerle son dönem Japon ekonomisi, Türk-Japon ticari ilişkileri, Japon dış politikası gibi  konular hakkında birebir konuşma fırsatı bulmakta, Japonya’nın sosyal ve kültürel dinamiklerini yerinde görüp, öğrenmekteyiz.  

Hükümet Liderlik Okulu olarak başlatmış olduğumuz Japon Projesinin hedefi yaptığı çalışmalarla iki ülke arasında  akademik, sosyal, kültürel ve ticari bağların gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Bu içerik 23/12/2011 tarihinde güncellenmiştir.