Kadın ve Siyaset Projesi

Bahçeşehir Üniversitesi, Hükümet ve Liderlik Okulu yurt içi ve yurt dışı programlarının yanı sıra sürdürmekte olduğu projelerine 2009 yılında bir yenisini daha ekledi.

Kadının siyasi yaşamdaki etkinliğini analiz ederek, bu yoldaki sorunlarını belirlemeyi ve çözümler sunmayı amaçlayan “Kadın ve Siyaset Projesi”, dönemin Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Nimet Çubukcu ve dönemin Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan’ın destekleri ve katılımı ile hayata geçti.

“Kadın ve Siyaset Projesi” kapsamında hali hazırda belirlenmiş olan sorunlara odaklanmanın yanı sıra çözüme yönelik yeni,farklı bakış açılarının geliştirilmesi ve oluşturulan yeni stratejiler ile kadının siyasi yaşamdaki rolünün değiştirilmesi, etkinliğinin arttırılması gibi somut adımların atılması amaçlanmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda projemiz çok farklı kaynaklardan beslenecektir.

Son dönemde önemi daha da iyi anlaşılan yuvarlak masa toplantıları, projemizin ana damarlarından birini oluşturacaktır. Yuvarlak masa toplantıları, 15 ile 25 kişi arasında değişen bir grubun, “Kadın ve Siyaset Projesi”nin amacına hizmet edecek spesifik konular üzerinde fikirlerini paylaştıkları ve toplantı sonrasında bir rapor halinde bulgularını sundukları etkinliklerdir. Bu etkinliklerde katılımcı profili akademisyenler, siyasetçiler, gazeteciler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve üyeleri, siyasi partilerin kadın kolları başkanları ve üyeleri, insan hakları savunucuları, avukatlar, gazeteciler gibi çok çeşitli toplumsal ve siyasi aktörlerden oluşmaktadır. Katılımcıların geniş bir yelpazede birleştirilmesi, üzerinde tartışılan konunun her yönüyle ele alınması sonucunu doğururken, objektif ve etkin bulguların ortaya çıkmasını da sağlamaktadır.

Kadının siyasi yaşam ve karar mekanizmalarındaki etkinliğinin arttırılması öncelikle kadının toplumsal rollerinin çözümlenmesinden geçmektedir. Bu nedenle “Kadın ve Siyaset Projesi”nin bilimsel temellerinin atılması yolunda, teorik bilgilere araştırmalarımız ve akademik işbirliklerimiz sayesinde ulaşırken; sivil toplum kuruluşları ile ortak etkinlikler gerçekleştirerek konuya ilişkin pratik bilgilere sahip olmayı amaçlamaktayız.

Projenin bir diğer önemli adımı ise, araştırmalarımızdan, konferanslarımızdan ve yuvarlak masa toplantılarından elde ettiğimiz bulguları; sosyal medya gerçeğini göz önünde bulundurarak hedef kitlemize ulaştırmaktır. Bu nedenle hem projemizi tanıtmak, hem de toplumun her kesiminden destek almak amacıyla Hükümet ve Liderlik Okulu’nun internet sitesi başta olmak üzere, sosyal medya ağları etkin bir şekilde kullanılacaktır. Bizim ve bizimle değerli görüşlerini paylaşmak isteyen herkesin konuya ilişkin makaleleri ve analizlerini bir çatı altında toplayarak, isteyen herkesi eleştiriye ve gelişmeye açık olan bu projenin bir parçası yapmayı hedeflemekteyiz.

“Kadın ve Siyaset Projesi”, belirttiğimiz hedefler ve sizlerin katılımıyla sahip olacağı yeni yol haritası doğrultusunda ortaya koyduğu çözüm önerileri ve bunların hayata geçirilmesiyle benzerlerinden ayrılarak, uzun soluklu bir proje olmak ilkesini benimsemiştir.

Bu içerik 23/12/2011 tarihinde güncellenmiştir.