Sıkça Sorulan Sorular

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

 SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

BAŞVURU:

Yüksek Lisans başvuru koşulları nedir ?

Yüksek Lisans Programlarına başvurabilmek için öncelikle bir lisans programı mezunu olmak ve tezli programlar için ALES’ten ilgili puan türünden 55 ve üstü bir puan almanız gerekmektedir.

İngilizce programlar için İngilizce Yeterlilik Belgesi aranmaktadır. TOEFL IBT, YDS (KPDS,ÜDS), YÖKDİL veya Bahçeşehir Üniversitesi’nin yılın belirli dönemlerinde düzenlediği Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavına girebilirsiniz.

Yüksek Lisans başvurusunu nasıl yapabilirim ?
On-line başvurular adaylar tarfından https://st.bau.edu.tr/sap/bc/ui5_ui5/sap/zsm_apply_yldr/index.html?sap-language=TR adresinde açılacak olan On-line Form doldurularak yapılabilecektir. On-line başvuruda bulunabileceğiniz tarih aralığında gerekli belgelerin fotokopilerini sisteme yüklemeniz gerekmektedir.  

En fazla kaç bölüme başvuru yapabilirim ?
On-line formumuzda en fazla üç bölüme başvurabilirsiniz.

Kayıt için yanımda getirmem gereken evraklar nelerdir ?

 • Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi,
 • Akademik Personel Lisansüstü Giriş Sınavı ( ALES) veya GRE veya GMAT  Sonuç Belgesi,  
 • Lisans Not Belgesi (Transkript),  
 • 2 adet fotoğraf,
 • 2 adet tavsiye Mektubu,
 • Askerlikle ilişiksiz belgesi (erkek adaylar için),
 • İngilizce programlar için, TOEFL IBT, YDS, YÖKDİL vb. İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesi.
 • COOP partnerlerimizin çalışanları için kurumlarından alınacak bir çalışma yazısı,
 •  

Tavsiye mektubunun belirli bir formatı var mı ?
Tavsiye mektupları için belirli bir format bulunmamaktadır.

Tavsiye mektuplarını kimlerden almalıyım ?
Tavsiye mektuplarının birinin iş yerinizden diğerinin de akademik camiadan almanız tercih edilir.

Kayıt yaptırabilmem için askerliğimin hangi tarihe kadar tecilli olması gerekiyor ?
Akademik yılın başlangıcına kadar askerliğinizin tecil edilmiş olması gerekir.

ÖZEL ÖĞRENCİ

ALES’im yok. Yüksek Lisans Programlarına başvurabilir miyim?
ALES belgeniz yoksa veya ALES’ten ilgili puan türünden standart 55 puan alamadıysanız, bu durum  Yüksek Lisans Programlarına başvurmanıza engel değildir. Mülakatlara girebilir ve program koordinatörünün uygun bulması halinde kaydınızı “Özel Öğrenci” olarak yapabilirsiniz. Özel öğrenciler normal öğrencilik haklarından yararlanamazlar, öğrenci belgesi ve paso alamazlar. Erkek adaylarımız özel öğrenci olduklarında askerlik tecilinden faydalanamazlar.

İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI:

İngilizce öğretim veren bir okuldan mezunum. İngilizce Yeterlilik belgesine sahip olmam gerekiyor mu ?
İngilizce eğitim yapan bir programdan mezun olmanız ne yazık ki ingilizce eğitim veren programlara başvuru ve kabul için yeterli olmuyor. TOEFL IBT, YDS(KPDS, ÜDS), YÖKDİL belgelerinden herhangi biri varsa verebilirsiniz, veya bizim üniversitemizin yılın belirli zamanlarında yaptığı ingilizce yeterlilik sınavına girebilirsiniz.

 • TOEFL İnternet Tabanlı (IBT): 79 (minimum)        
 • YDS(KPDS, ÜDS), YÖKDİL 65 (minimum);
 • Bahçeşehir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu İngilizce Seviye Sınavı (65 puan)

Türkçe programlarda ingilizce yeterlilik aranıyor mu ?
Türkçe programlarda İngilizce Yeterlilik belgesi aranmamakla birlikte burs olanaklarından yararlanmak için Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Yeterlilik sınavına girebilirsiniz.

İngilizce Yeterlilik sınavına girmem için ne yapmam gerekiyor ?
İngilizce bölüm seçmek isterseniz ve ingilizce yeterlilik belgeniz yoksa, üniversitemizin ingilizce sınavına girebilirsiniz. Yapmanız gereken on-line formda “ingilizce sınavına girmek istiyorum” kutucuğunu işaretlemektir.

İngilizce Yeterlilik Sınavı ücretli midir ?
İngilizce yeterlilik sınavımız ücretli değildir.

İngilizce Yeterlilik Sınavının düzeyi nedir ? Başarılı sayılmak için en az kaç puan almak gerekiyor ?
İngilizce yeterlilik sınavı yazılı sınav ve sözlü sınav olmak üzere 2 bölümden oluşmaktadır. İngilizce sınavında başarılı sayılmak için yeterli şart ise 65 puan almaktır.

MÜLAKATLAR:

Mülakat tarihlerinden nasıl haberdar olacağım ?
Mülakat tarihleri belirlendikten sonra adaylarımız telefon veya e-posta aracılığı ile mülakata davet edilirler.

Mülakat sonuçlarını nasıl öğreneceğim ?

Mülakat sonuçlarını enstitümüz ile iletişime geçerek öğrenebilirsiniz. 

Mülakatların formatı nedir ?
Mülakatlar genel olarak öğrenci tanıma amaçlıdır. Mülakatlarda öğrencilere, eğitim düzeyleri, gelecekle ilgili ve programla ilgili beklentileri, niçin özellikle bu programı istedikleri vs. gibi sorular yönlendirilir.

ÜCRETLER:

Yüksek Lisans ve Doktora Ücretlerini öğrenmek için tıklayınız

Yüksek Lisans programlarında;

Tezsiz programlarda öğrenim ücreti programda yer alan 11 dersi ve proje dersine 1 dönem kayıt hakkını içerir.

Tezli programlarda öğrenim ücreti programda yer alan 8 ders ile seminer dersi, tez -1 ve tez -2 dersine kayıt hakkını içerir.

 

ÖZEL ÖĞRENCİ STATÜSÜ:
Özel öğrenci statüsünde başlanılan programda toplam kredi yükünün yarısını alıp başarı ile tamamlayan kişiler gerekli ALES puanını sağlayamazsa programa devam etme hakkını kaybeder. 

 

BİLİMSEL HAZIRLIK:  

Bilimsel Hazırlık dersleri
Bilimsel hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans öğrencisinin başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerinin tümünü en az C notu ile tamamlaması gerekmektedir.

Bilimsel hazırlık Programların süresi nedir ?
Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre yarıyıl izinleri dışında uzatılamaz. 

Bilimsel Hazırlık derslerinin ücreti nedir?

Bilimsel hazırlık programında alınan derslerin ücreti ders tekrar ücreti ile aynıdır.   

BURSLAR:

Yükseklisans ve doktora bursları aşağıdaki koşullarda verilir:
Yüksek Onur Bursu: Bahçeşehir Üniversitesi'nde lisans programlarından, ilk üç dereceye girerek mezun olan ve mezun oldukları dönemi takip eden 2 dönem içerisinde eğitime başlamak üzere Bahçeşehir Üniversitesi yüksek lisans veya doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden:

 • Bölüm birincilerine yüzde 100,
 • Bölüm ikincilerine yüzde 75,
 • Bölüm üçüncülerine yüzde 50 oranında burs verilir.

ALES Bursu: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES), kabul edildiği yüksek lisans veya doktora programının ilgili puan türünde (eşit ağırlık, sayısal ) 85 veya üzerinde puan alan adaylara, eğitim ücretinin yüzde 20'si oranında burs verilir.


Mezuniyet Başarı Bursu: Lisans mezuniyet notu 4.00 üzerinden en az 3.00 veya 100 üzerinden en az 80 olan ve lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilere yüzde 20 oranında karşılıksız burs verilir.


Yabancı Dil Bursu: İngilizce yabancı dil yeterliliğinden girilen sınavların birinden en az aşağıda belirtilen puanları alan lisanüstü veya doktora öğrencilerine eğitim ücretinin yüzde 10'u oranında karşılıksız burs verilir:

TOEFL-IBT          96
YDS                   80
BŞÜ                   80

Kamu Çalışanları Bursu: Kamu kurumlarında çalışan lisansüstü programı öğrencilerine, yüzde 50 oranında burs verilir.

CO-OP kapsamında anlaşması olan şirketlerin çalışanlarına CO-OP sözleşmesi çerçevesinde belirlenen burs oranı uygulanır.

KESİN KAYIT VE ÖDEME:

Kesin kayıt işlemlerini nasıl yapacağım ?
Mülakatları başarıyla geçip bir yüksek lisans programına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler enstitü tarafından belirlenen tarih aralığında Mali İşler Ofisine ödemelerini yaparlar. Ödemeniz onaylandıktan sonra Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na istenen belgeleri teslim ederek kesin kayıt işleminizi tamamlamanız gerekmektedir: 

Ödemeyi nasıl yapacağım?

Ödeme ile ilgili detaylar için Mali İşler Ofisimizden bilgi alabilirsiniz.

 

GENEL BİLGİLER:

Yüksek Lisans programlarınızda gündüz öğretimi var mı ?
Bahçeşehir Üniversitesi Yüksek Lisans Programları’nda eğitimler sadece akşamları olmaktadır.

Dersler hangi gün ve saatlerde yapılmaktadır ?
Yüksek lisans programlarında dersler genelde hafta içi her akşam 19:00 - 22:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Bazı programlarda ise, Cumartesi günleri de eğitim verilmektedir. Doktora programında ise bazı dersler gündüz saatlerinde de olabilmektedir.

Programların kontenjanları nedir ?
Kontenjanlar; programlara göre değişmekle birlikte söz konusu yıl başvuran öğrenci sayısı uyarınca ayarlama yapılmaktadır. Her program için sınıfta 25-30 civarında öğrenci ders yapacak şekilde, kabul edilen öğrenci sayısına göre birden fazla oturum açılabilmektedir.

Devamsızlık hakkım nedir ?
Programlara devam esastır. Devamsızlık, derse ve ilgili dersin öğretim görevlisine bağlı olmakla birlikte genel olarak derslere %70 devam istenmektedir.

Yüksek lisansta kayıt dondurma hakkım var mı ?
Enstitü Kurulu Kararı ile hastalık, askerlik, maddi ve ailevi nedenlerden, yurtdışında öğrenim görmek üzere veya öğrenimleri ile ilgili olarak görevlendirilmeleri gibi gerekçeler belgelendirilmek koşulu ile öğrencilere dondurma izni verilebilir. İzinli geçen süreler öğrenim süresine katılmaz.

Bahar döneminde yüksek lisansa başlayabilir miyim ?
Bahar dönemi içinde yüksek lisans programlarına öğrenci alınmaktadır. Genellikle bütün programlar bahar dönemi için de açılır. Bahar döneminde hangi programların kesin olarak açılacağı konusunda Enstitümüzden bilgi alabilirsiniz.

Bu içerik 10/01/2018 tarihinde güncellenmiştir.