Vizyonumuz

Enerji Sistemleri Mühendisleri’nin temel görevlerinin başında enerjinin üretim, dağıtım ve tüketim süreçlerini, mevcut kaynakları en etkin biçimde kullanarak ve ayrıca verimlilik ile çevreye duyarlılık ilkelerini de ön planda tutarak gerçekleştirmek gelmektedir. Bununla beraber, Enerji Sistemleri Mühendisleri enerjinin üretim, dağıtım ve tüketiminin yanısıra enerji ekonomisi, planlaması, piyasa analizi ve enerji piyasası dinamikleri hakkında da bilgi sahibi olmalıdırlar. Böylece geçmişten günümüze enerji sektörünü teknik ve ekonomik açıdan sağlıklı bir şekilde irdeleyebilecek ve gelecekle ilgili doğru kararlar alabileceklerdir.

Bu içerik 22/06/2017 tarihinde güncellenmiştir.