Acil Durum Rehberi

Hemen ilgilenilmesi ve harekete geçilmesi gereken bazı acil (çoğunlukla öğrencinin kendine ya da başkasına zarar verme riskinin olduğu) durumlar vardır. Böyle bir durum söz konusu olduğunda, öğrenciye yaklaşmak, endişenizi belirtmek ve öğrenciyi PDRM’ye yönlendirmeniz önemlidir. Acil durumlar şunlar olabilir:
A) Yüksek saldırganlık düzeyi ve/veya başkasına zarar tehlikesi (kasıtlı olarak, düşünce süreçlerinde bozulmalar nedeniyle ya da ihmal yoluyla)
B) Gerçekle bağın koptuğunu gösteren tuhaf davranış ve konuşmalar (konfüzyon, desoryantasyon, düzensiz düşünceler, sanrılar, halüsinasyonlar, bozuk ya da tuhaf konuşmalar)
C) İntoksikasyon – öğrenci alkol ya da madde etkisinde ise
*Eğer bu yönde şüpheleriniz varsa, öğrenciye sarhoş olup olmadığını, düşüncelerinin
bulanık/karışık olup olmadığını ya da kendisine zarar verme düşüncelerini doğrudan
sorun. Sormakla öğrencinin kafasına “olmayan düşünceler sokmuş” olmazsınız.
Birilerinin yaşadığı güçlüğe dikkat etmiş olması ve bunu fark etmiş olması birçok
öğrenciyi rahatlatacaktır.
D) Psikotik Atak
E) İntihar eğilimleri – öğrenci kendisine zarar vermekle tehdit ediyor, bundan bahsediyor, bunun hakkında yazıyor ya da imalarda bulunuyorsa; açıkça intihardan bahsediyorsa; eşyalarını dağıtmak ve/veya vedalaşmaya dair sözel olmayan mesajlar varsa..
İntihar Girişimlerinde Yapılması Gerekenler:

a) PDRM’ye bireysel görüşmeler için devam eden bir öğrenci görüşmeler sırasında psikoloğa intihardan söz ederse;

Risk değerlendirmesi yapılır.

Risk düzeyi düşükse öğrenci ile kendisine zarar vermeyeceğine dair sözlü ya da yazılı kontrat yapılır ve psikiyatrik destek almaya yönlendirilir (öğrenci psikiyatriste gitmeyi kabul etmezse öğrenciye haber verilerek aileye bilgi verilir).

Orta ve yüksek düzey risk olması durumunda öğrenciye haber verilerek aileye ve ilgili idari kişiye bilgi verilir (görüşmelerin başında kişinin kendisine ya da bir başkasına zarar verme ihtimali olduğunda gizlilik ilkesinin geçersiz sayılacağına dair bir onay yazısı tüm öğrencilere okutulur ve imzalı onayı alınır) ve öğrencinin bir hastanenin psikiyatri servisine acilen yönlendirilmesi için süreç başlatılır.

İlk müdahaleden sonra psikiyatri servisiyle ortak değerlendirme yapılır ve üniversite psikolojik danışmanlık merkezinde takibi uygun ise buradan datakip edilir.

b) Üçüncü bir kişi vasıtasıyla (arkadaşları, akademik ya da idari personel) bir öğrencinin intiharla ilgili düşünceleri olduğu öğrenilirse;

Bu düşünceleri öğrenen kişi söz konusu öğrenciyi psikolojik yardım/destek alması konusunda cesaretlendirir ve PDRM’ye yönlendirir. Öğrenci bireysel görüşmeyi kabul ederse PDRM psikologları tarafından gerekli değerlendirme yapılır ve 1. maddedeki adımlar uygulanır.

Öğrenci görüşmeyi reddederse, bu durum (PDRM psikologları tarafından, arkadaşları veya ilgili kişi tarafından) aile veya yakınları ile paylaşılır, ve gerekli bilgilendirmeler yapılır (kişinin kendine ya da başkasına zarar verme ihtimali olduğunda gizlilik ilkesi geçersizdir).

Krize müdahalenin tüm adımlarında ilgili kişiler/birimler birbirleri ile irtibat halinde olmalıdır. Ancak, kişi psikolojik ya da psikiyatrik tedavi görüyor olsa dahi ne yazık ki intiharı önlemenin % 100 mümkün olmadığı unutulmamalıdır!

c)İntihar girişimi okul içinde veya yurtta gerçekleştiyse;

Tıbbi Müdahale:

Kişinin kendi fiziki bütünlüğüne yönelik her türlü girişimi tıbbi bir durumdur ve bu gibi durumlarda öncelikli olarak tıbbi ilk yardım gereklidir. Yapılacak tıbbi müdahale intihar girişiminde bulunan öğrencinin yaşadığı hayati tehlikeye yönelik uygulanacak ilk yardım ve hayat kurtarma işlemlerini içerir.

Yurtlarda ya da yerleşke içinde gerçekleşen intihar girişimlerinde ilk müdahale kurumda veya kurum dışındaki bir sağlık kuruluşunda/hastanede doktor ya da hemşire tarafından yapılır.

İntihar girişiminin boyutu ne olursa olsun, söz konusu öğrencinin durumunu ailesine haber vermek gerekir. Bir kişinin kendisinin ya da başkasının fiziksel bütünlüğüne zarar verme ihtimali olduğunda 18 yaşından büyük olması ailesine haber verilmesine engel değildir.

İntihar Vakalarına Müdahalede PDRM’nin Sorumlulukları:

Kişinin kendi fiziki bütünlüğüne yönelik her türlü girişimi tıbbi bir durumdur ve bu gibi durumlarda öncelikli olarak tıbbi ilk yardım gereklidir. İntihar vakalarında öğrencinin götürüldüğü sağlık kurumunda bir psikiyatri servisine yönlendirme yapılır. Öğrencinin fiziksel ve ruhsal sağlığı ile ilgili gerekli “tıbbi ve psikiyatrik” müdahaleler yapıldıktan sonra değerlendirme yapılır ve üniversite psikolojik danışmanlık merkezinde takibi uygun ise psikiyatrik tedaviye ek olarak PDRM’de psikologlar tarafından da takip edilebilir.

Yukarıda sıralanan acil durumla eğer kampüs içerisinde ve mesai saatlerinde gerçekleşmişse :

Eğer öğrencinin her an kendisine ya da bir başkasına fiziksel zarar verebileceğini düşünüyorsanız, hemen PDRM’yi, Revir’i ve/veya Güvenlik Birimi’ni arayın. Bu tür durumlarda asıl olan öğrencinin güvenliği ve fiziksel sağlığıdır. Bu yüzden, lütfen öğrencinin durumunu gerekli kişilerle paylaşırken, öğrencinin güvenine ihanet edip onu sinirlendireceğinizi düşünerek çekinmeyin. Ayrıca, PDRM’den ya da Revir’den bir uzmanla görüşmesini sağlayana kadar öğrenciyi yalnız bırakmayın.

Güvenlik Birimi: 381 0909, Şişli: 381 0922
Revir/Sağlık Birimi: Beşiktaş: 381 0965, Şişli: 381 09 66

Eğer mesai saatleri dışında ve kampüs içerisinde böyle bir durumla karşılaşırsanız:

Güvenlik Birimi’nden yardım alarak öğrenciyi en yakın hastaneye götürmek en iyi seçenek olacaktır.
112 Acil Servis ile en yakın sağlık kuruluşlarına (Şişli Etfal Hastanesi, Taksim İlkyardım Hastanesi) yönlendirme yapılmalıdır.

Öğrenci yurtta kalıyorsa, lütfen Yurt Müdürlüğü’nün de durumdan haberdar olmasını sağlayın.
Bu durumlardan biri eğer kampüs dışında yaşanıyorsa:

Öğrenciyi yalnız bırakmayın ve en yakın sağlık kuruluşu veya duruma göre ya 112 Acil Servis veya 155 Polis İmdat ile iletişime geçin ve son olarak öğrencinin ailesini bilgilendirin.

Kaynakça

Bilgi Üniverstiesi Psikolojik Danışmanlık Birimi, Akademik Kadro için Öğrencilere Yardım Rehberi
Mersin Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi, Öğrenci Danışmanları ve Öğretim Üyeleri için Öğrencileri Psikolojik Yardım Alma Konusunda Yönlendirme Rehberi
Okan Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi (OPDEM), Acil Durum İşleyiş Protokolü

Bu içerik 07/10/2015 tarihinde güncellenmiştir.