Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi

Doç.Dr. İpek Altınbaşak

 

 

 

 

 

Program Adı: Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi
Program Dili/Türü: Türkçe/Tezsiz
Program Koordinatörü: Doç.Dr. İpek Altınbaşak
Koordinatör Yardımcısı: Sevcan Kurnaz
e-posta: sevcan.kurnaz@rc.bau.edu.tr

telefon: 0 212 381 01 77

PROGRAM TANIMI

Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi programı, katılımcıların, modern işletmecilik ve pazarlama yönetimi uygulamalarını içselleştirmelerini sağlamanın yanı sıra, marka yönetiminde derinleşerek, kurumlarını müşteri odaklı bir yaklaşımla ileriye götürecek bilgi ve becerileri edinmelerini hedefler.Stratejik pazarlama yönetimi işletmenin rekabetçi gücünün ve tüketici gereksinimlerinin değerlendirilmesi neticesinde, örgütün hedeflerine ulaşmasını sağlamak amacı ile analiz, planlama, uygulama ve kontrole dayalı çok kapsamlı bir dizi eylemi içerir. Nitekim, günümüzün giderek çetinleşen rekabet ortamında, pazarlama stratejilerini değişen piyasa şartları ve tüketici ihtiyaçlarını göz önüne alarak oluşturan firmalar başarılı olabilmektedir. Bu başarıyı yakalamak için de “marka geliştirmek” büyük önem kazanmaktadır.

Başarılı marka yaratabilmenin yanısıra bu markayı yönetebilmek de aynı derecede bilgi ve beceri gerektirir. Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi programı başarılı markalar yaratma ve yönetme konularında karar ve yönetim süreçleri ile ilgili altyapıyı kazandırmak üzere küresel ve yerel arenadaki eğilim ve ihtiyaçları göz önüne alarak geliştirilmiştir.

Program, katılımcılara stratejik pazarlama ve marka yönetiminin kavramsal boyutları kadar pratik boyutlarını da inceleme ve uygulama fırsatlarını vermektir.“Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi programı, kurumlarını müşteri odaklı yaklaşımla, çağın gerekleri çerçevesinde ileriye götürecek, vizyon sahibi pazarlama yöneticileri yetiştirir.”

Bu içerik 11/10/2017 tarihinde güncellenmiştir.