Moleküler Biyoloji ve Genetik

Genetik bilimi, canlıların oluşumunu programlayan genetik şifrelerin çözülmesi, çözülen şifrelerin tıp, biyoteknoloji, tarım gibi pek çok alanda iyileştirme amaçlı kullanılmasının yanı sıra yeni araştırma alanlarıyla her geçen gün daha da gelişmektedir. Genetik alanındaki gelişmeleri takiben, insan genom dizisinin karakterizasyonuyla başlayan süreçte, yaşam bilimleri alanında daha önce benzeri görülmemiş oranda bir veri birikimi başlamıştır. Teknolojik gelişmelerin de etkisiyle bu bilgi birikimi her geçen gün katlanarak artmaktadır.

Biyoinformatik bilim dalı, bu biyolojik verilerin anlamlandırılması, saklanması, görsellenmesi ve bu devasa bilgi birikiminden azami ölçüde yararlanabilmek amacıyla, matematik, istatistik, bilgisayar bilimleri, moleküler biyoloji ve genetik alanlarının sentezi olarak doğmuştur. 

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü kapsamında mühendislik temelleri ve disiplini öğretilecek olup, bunun üzerine genetik, işlemsel biyoloji, programlama, algoritma gibi zorunlu dersler ve de ileride öğrencilerin uzmanlaşacakları alanları belirlemede katkıda bulunacak fonksiyonel ve karşılaştırmalı genomik, bitki genetiği, insan genetiği, veri madenciliği gibi özel alanlarda seçmeli dersler sunulur. Moleküler Biyoloji ve Genetik; konusunda temel bilgi, kavram ve kuramları öğrenmiş, araştırma yöntemlerine hakim, uygulamalı alanlarda temel becerileri kazanmış, bağımsız öğrenip kendisini geliştirebilen ve alanlarına uygun görevleri yapabilecek kişiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Program dahilinde üniversitemizin ortak program anlaşması yapmış olduğu Amerikan üniversiteleri ile ileride Moleküler Biyoloji ve Genetik programına özel iş birliğine gidilebilecektir. Üniversitemizin halen, Amerika Birleşik Devletleri, Uzak Doğu, Avrupa ve Asya'da bulunan birçok üniversite ile iş birliği anlaşmaları vardır. Video konferans sistemimizle Amerika'dan canlı bağlantılarla değişik etkinliklerin izlenmesi ve bu etkinliklere öğrencilerimizin katılma olanağı mümkündür.

Araştırma destek programlarında birinci derecede önceliği olan bir alan olan Moleküler Biyoloji ve Genetik  hem dünyada hem de ülkemizde geleceği son derece parlak ve dünyada iş potansiyeli en fazla olan mesleklerden birisidir. Bizde de mezunlara olan talep sayısı, çalışma olanakları ve önerilen iş kalitesi her geçen yıl giderek artmaktadır. Mezunlarımız ülkemizde, kamu ve özel sektörde (ilaç, biyomedikal, biyoteknoloji, tarım ve gıda sektörleri araştırma-geliştirme birimleri, çevre koruma, kalite kontrol birimleri gibi), araştırma enstitülerinde araştırıcı ya da yönetim kademelerinde, tıp sektöründe (hastanelerin araştırma laboratuvarları, tüp bebek üniteleri gibi) genetik uzmanı olarak görev yapabileceklerdir. Mezunlarımız için diğer bir seçenek akademik kariyer olup, bu doğrultuda lisansüstü eğitimlerini, gerek yurt dışı ve gerekse yurt içi üniversitelerde rahatlıkla sürdürebileceklerdir.

Bu içerik 16/10/2017 tarihinde güncellenmiştir.