Ankara MBA

Program Adı: Ankara MBA  Program Dili/Türü: Türkçe/Tezli-Tezsiz

 Program Koordinatörü: Prof. Dr. Necip Çakır
 Koordinatör Yardımcısı: Hande Sağlam
 e-mail: ankara@bahcesehir.edu.tr

 

 

 

PROGRAM TANIMI

İş dünyasının, karmaşık, birbirine bağımlı ve dinamik bir küresel ortamda doğru kararlar alabilecek gerekli yetenek ve bilgiye sahip genç yöneticilere ihtiyacı vardır. Bahçeşehir Üniversitesi öğrencilerinin eğitimleri süresince edindikleri bilgi ve deneyim, onşarın büyük işletmelerden aile şirketlerine ve STK'lara değin her türlü kurumda kabul görmelerine ve yöneticilik yapabilmelerine olanak sağlamaktadır. 

Program değişen küresel pazarlara yönelik stratejik planlama anlayışı ile örgütsel değişimi sağlayacak liderlik yapısına uygun adaylar yetiştirmektedir. Çağdaş eğitimin gereklerine uygun olarak, kurumsal bilgiler interaktif olarak vaka ve proje çalışmalarıyla pratiğe aktarılır. Böylece mezunlar sunulan araç ve olanakları birleştiren yeni yöntemleri en etkin biçimde kullanır.

Bu içerik 30/12/2013 tarihinde güncellenmiştir.