Laboratuvar ve Fiziksel İmkanlar

Simulation (Simülasyon) Lab.

 
Bu laboratuvarda her türlü simülasyon tekniğine sahip programları içeren bilgisayar kullanılarak, öğrencilerin çeşitli laboratuvarlarda elde ettikleri verileri bu laboratuvarda simüle etme olanağına sahip olaçaklardır.
 
CIM (Bilgisayar Destekli Üretim) Lab.
 
Sistem tasarımında, sistem kontrolünde veya sistem entegrasyonunda yaşanabilecek zorlukların görülmesinin sağlanması.Böylece bu konularla ilgili sunulan teorik eğitimin yanında, uygulamadan gelecek bilgi ve tecrübenin de öğrencilere kazandırılarak kalıcı ve etkin bir eğitimin gerçekleştirilmesi.
 
Statistic (İstatistik) Lab.
 
Öğrenciler derste öğrendikleri konular kapsamında bu laboratuvarda istatiksel programlar yardımıyla uygulama yaparlar.
Bu içerik 22/06/2017 tarihinde güncellenmiştir.