Laboratuvar ve Fiziksel İmkanlar

Mechatronic (Mekatronik) Lab.

Bu laboratuvarda servomotorlar, DC motorlar, step motorlar, sensörler, mikro işlemci içeren kontrolörler ve bilgisayarlar mevcuttur. Ayrıca basit robot imalinde kullanılacak her türlü parça ve donanım mevcuttur. Öğrenciler bu laboratuvarlarda karmaşık işler yapabilen otonom robotları önce tasarlar sonra imal eder ve yazdıkları programları bunlar üzerinde uygularlar.
 
Robotics (Robotik) Lab.
 
Bu laboratuvarda bulunan robot kolları vasıtasıyla öğrencilerimize, robotik dersinde öğrendikleri teorik bilgileri deneysel olarak uygulama imkanı sunulmaktadır. Bu laboratuvar  öğrencilere  kendi geliştirdikleri kontrol algoritmalarının deneysel sonuçlarını  gözlemleme  imkanını  vermektedir.
 
Control (Kontrol) Lab.
 
Mekanik mühendisliği için çok önemli konulardan biri olan kontrol kavramının öğrencilere deneysel olarak anlatılmasına yardımcı olan bir laboratuvardır. Burada bulunan çeşitli bilgisayar kontrollü deney setleri vasıtasıyla kontrole yönelik bir çok simülasyon ve pratik uygulama yapılabilmektedir. 
 
Industrial Electronics (Endüstriyel Elektronik) Lab.
 
Endüstride kullanılan bir çok sensörün nasıl kullanılacağını, bunlardan alınan verilerin nasıl yorumlanacağının pratik olarak gösterildiği, PLC yardımıyla endüstriyel kontrolun nasıl  yapıldığının öğretildiği bir laboratuvardır.  
 
Measurement (Ölçme) Lab.
 
Isı, mesafe, ivme, akış hızı ve buna benzer niceliklerin pratikde nasıl ve ne şekillerde ölçüleceğinin gösterildiği bir laboratuvardır.
 
Teknik Çizim
 
CAD/CAM programlarının uygulamalar eşliğinde öğretildiği  laboratuvardır.   Son teknolojiye sahip 36 bilgisayar ve sabit projektörlü bu laboratuar, öğrencilerin teknik çizim programlarını öğrenmelerine olanak sağlayacak yapıda tasarlanarak öğrencilerin hizmetine sunulmuştur. Öğrencilerimiz bu laboratuardaki hizmetlerden 24 saat boyunca yararlanma imkanına sahiptir.
 
CIM (Bilgisayar Destekli Üretim) Lab.
 
Bilgisayar destekli üretimin nasıl gerçekleştiğinin  uygulamalı olarak gösterildiği bir laboratuvardır. Öğrenciler bu laboratuvarda  var olan sisteme müdahale edilebilmekte  ve mevcut sistemi inceleyerek bir endüstriyel üretim hakkında gerçek bir bilgi birikimine sahip olmaktadırlar.
 
Electronic- Circuit Theory (Elektronik- Devre Teorisi) Lab.
 
Öğrencilerin derslerle ilişkili uygulamalarını, bitirme öğrencilerinin  proje çalışmalarını yapabildiği bir laboratuvardır.
 
Microprocessor (Mikroişlemci) Lab.
 
Mikroişlemçilerin, mikrodenetleyicilerin tanıtıldığı ve  programlandığı bir laboratuvardır. Öğrenciler geliştirmiş  oldukları simülasyon programlarını  mikroişlemci/mikrodenetleyici  içerisine yazarak test etmekte ve pratiğe dökmektedirler. 
 
Chip Design (Çip Dizayn) Lab.
 
Sayısal devre tasarımı ve sinyal işleme derslerinin teoriden pratiğe geçirilmesi için kullanılmaktadır. Ayrıca öğrencilerin kullandıkları kontrol kartları için kendi çiplerini tasarlayabilecekleri bir laboratuardır. 
 
Electric Machinery and Power System (Elektrik Makinaları ve Güç Sistemleri) Lab.
 
Lisans öğrencilerine elektrik makineleri eğitimin verildiği, yüksek lisans öğrencilerinin  güç sistemleriyle ilgili  araştırma ve geliştirme çalışmaları için  kullandığı bir laboratuvardır. Bu laboratuarda öğrenciler, endüstride kullanılan gerçek motorlar hakkında bilgiye sahip olmaktadırlar.
 
Bu içerik 22/06/2017 tarihinde güncellenmiştir.