Eğitim Komisyonu

Eğitim Komisyonu Üyeleri

Prof. Dr. Emel ÖZYÜREK

Prof. Dr. Hıdır Kadircan KESKİN

Prof. Dr. Hülya AYDIN GÜNGÖR

Prof. Dr. İpek AKMAN

Prof. Dr. Müzeyyen MAMAL TORUN

Prof. Dr. Nazire Yeşim AFŞAR

Prof. Dr. Tunç FIŞGIN

Doç. Dr. Serdar DURDAĞI

Yrd. Doç. Dr. Filiz SAĞLAM

Yrd. Doç. Dr. Gözde ERKANLI ŞENTÜRK

Yrd. Doç. Dr. Seyda İĞNAK

Yrd. Doç. Dr. Özlem UNAY DEMİREL

Yrd. Doç. Dr. Rahime Nida Bayık

Yrd. Doç. Dr. Yasemin ERSOY ÇANILLIOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Yasemin KESKİN ERGEN

Yrd. Doç. Dr. Çağlar YURTSEVEN

Eğitim Komisyonu Üyelerinin Görev Dağılımları

Serdar DURDAĞI

Yıl-1 Koordinatörü.  1. yıl için eğitim programının planlanması, hazırlanması ve koordinasyonundan sorumludur.  E-learning uygulamalarında teknik ve akademik personel arasındaki koordinasyonda da sorumludur.

Yasemin KESKİN ERGEN

Yıl-2 Koordinatörü.  2. yıl için eğitim programının planlanması, hazırlanması ve koordinasyonundan sorumludur.  Çarşamba günleri verilecek “Tıpta Felsefe ve Etik”, “İletişim Becerileri ve Akademik Raporlama” ve “Sanat Seminerleri”  derslerinin planlanmasi ve koordinasyonundan sorumludur.

Filiz YARIMCAN

Yıl-3 Koordinatörü.  3. yıl için eğitim programının planlanması, hazırlanması ve koordinasyonundan sorumludur.  Programda Cuma günleri –öğleden sonra- yapılacak Medical Park Hastane ziyaretlerinin planlanma, koordinasyon ve düzenlenmesinden sormludur. Ayrıca “Klinik Beceriler” derslerinin de planlanması ve uygulanmasından sorumludur.

Yeşim NEĞİŞ

Burs sertifikalı öğrencilerin bir araştırma projesi içerisinde görev almalarının sağlanması; öğrenciler ve araştırma danışmanlığı yapacak öğretim üyeleri arasındaki koordinasyon çalışmalarının yürütülmesinden sorumludur.

Ahmet ERKEK

Programda planlanan yarışma sınavlarına hazırlığa yönelik ölçme ve değerlendirme derslerinin planlanma ve uygulanmasından sorumludur.

Müfredatın Özellikleri

1.    BAU TIP Fakültesi’nde eğitim dili İngilizce’dir.
2.    Müfredat ilk dönem 18 ikinci dönem 18 olmak üzere 36 haftadan oluşur.
3.    Verilecek mesleki ders saati  yılda 1250 saat’tir.
4.    Öğrenciler araştırma tabanlı (Tıp doktoru yetiştiren sınıf) ve Klinik Tıp Eğitimi tabanlı (Tıp doktoru yetiştiren sınıf) olmak üzere iki kısım’da eğitim görürler.  Bu sınıflar arasında belirli kıstaslar (not ortalaması, vb.) karşılandıktan sonra öğrenci tarafından gelen teklif yada Yönetim Kurulundan gelen öneri ile kurul kararınca geçiş yapılabilir.
5.    Mesleki dersler ile birlikte haftada 9 saat sosyal dersler de verilmektedir.
6.    İstanbul Sanat ve Müzik Festivalleri tarihlerinde ders saatleri esnetilerek bu festivallere öğrencilerin katılımı kolaylaştırılmıştır.
7.    Yarışma sınavlarına (TUS, USMLE) hazırlık amacıyla haftada iki saat ölçme/değerlendirme saati programa konulmuştur.
8.    Öğrencilerin daha ilk haftadan Hastane ile bağlarının güçlendirilmesi amacıyla haftada 5 saat vakitlerini “Medical Park” Hastanesinde geçirmeleri (programdaki tematik başlıklara uygun bölümleri ziyaret ederek) sağlanmıştır.
9.    Programa “pekiştirme saatleri” konularak öğrencilerin öğretim üyesi ile konuyu ders saati dışında tartışması için olanak sağlanmıştır.
10.    Müfredat 8 kurul’dan oluşan tematik entegre eğitim anlayışı ile hazırlanmıştır.
11.    Öğrenciler ders konularını kendilerine sağlanacak tabletlere yüklenecek elektronik kitaplar, erişebilecekleri video dersler ve öğretim üyelerinin yükleyecekleri ders sunuları ile pekiştirme olanağına sahip olacaklardır.

Bu içerik 22/06/2017 tarihinde güncellenmiştir.