Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans Programı

Program Tanımı

Program Adı: Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans Programı

Program Türü: Türkçe – Tezli / Tezsiz

Program Koordinatörü: Prof. Dr. Türkinaz ATABEK AŞTI

E-posta: turkinaz.atabekasti@bahcesehir.edu.tr

 

Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans Programı’nın amacı; aile sistemini ve yapısını analiz edebilen, aile danışmanlığı alanında güncel bilgi ve becerilere sahip, aile danışmanlığında önem taşıyan temel ilkeleri esas alarak ailenin gereksinimlerini sistematik şekilde tanılayan ve gereksinimler doğrultusunda interdisipliner ekip yaklaşımı ile ailenin bütüncül bakımı ve izlemini sürdürebilen, etkili iletişim ve iş birliği ile çalışmalarını gerçekleştiren, girişimci ve sorun çözme becerileri gelişmiş aile danışmanlık profesyonellerinin yetiştirilmesidir.

Başvuru Koşulları

Yüksek Lisans programına kayıt yaptıracak adaylarda aranan genel asgari kayıt-kabul koşulları aşağıda sıralanmıştır.

  •       Çocuk gelişimi, sosyal hizmet, psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, hemşirelik, okul öncesi öğretmenliği,işitme engelliler öğretmenliği ve zihin engelliler öğretmenliği lisans programlarından veya tıp fakültesinden mezun olmak
  •        Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamış olmak

Program Kapsamı

Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans Programı; Aile Danışmanlığı Kuramları, Aile Danışmanlığı, Sağlık Danışmanlığı, Ailede Ruhsal ve Davranışsal Sorunlar, Aile ve İletişim, Aile ve Çocuk Hukuku, Aile Sağlığının Geliştirilmesinde Uygulamalar, Aile Yaşamı Döngüsü ve Ailede Değer Eğitimi gibi konuları kapsamaktadır.

Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans programı öğrencilerinin yüksek lisans derecesine sahip olabilmeleri için birbirini izleyen 2 yarıyıllık ders döneminde toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Tezli yüksek lisans programı derslerini tamamlama süresi en çok dört yarıyıldır. Dersleri başarıyla tamamlayanlar tez danışmanı yönetiminde birbirini izleyen 2 yarıyıl içinde bir tez çalışması yapmak, elde ettiği sonuçları Enstitü tez yazım esaslarına uygun olarak yazmak ve Enstitü Yönetim Kurulunun belirlediği jüri önünde savunmak zorundadır.

Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans Programı  (Tezsiz)

Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programında, EADB her öğrenci için ders seçiminde ve proje çalışmasının yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler. Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri danışmanı, danışman atanıncaya kadar ise ilgili EADB tarafından yürütülür.

Bu içerik 17/06/2014 tarihinde güncellenmiştir.