BAU Tıp'ta Önemli Konferans

 

Nöro-Psikiyatrik hastalıklarda beyin cerrahisi yöntemlerinin kullanımı Bahçeşehir Üniversitesi’nde tartışıldı

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, dünyanın önde gelen bilim insanlarının katıldığı bilimsel etkinliklerine devam ediyor. 12 Nisan 2013 tarihinde yapılan “Functional Neurosurgery in Neuro-Psychiatric Disorders” konferansında alanın uzman araştırmacıları ve klinisyenleri Parkinson hastalığı, Obsesif Kompülsif Bozukluk ve Depresyon gibi yaygın hastalıklarda cerrahi yöntemlerin kullanımını tüm boyutlarıyla tartıştılar. Geleneksel tedavilere yanıt alınamayan ağır olgularda kullanılan cerrahi yöntemler BAU Tıp Fakültesi’nin konferansı ile Türkiye’de ilk defa bu denli kapsamlı boyutta ele alındı. 

Cambridge Üniversitesi Psikiyatri Bölümü’nden Dr Muzaffer Kaşer ve Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı’ndan Dr. Akın Akakın’ın bilimsel programını hazırladığı toplantı, rektör yardımcısı Prof.Dr. Ali Güngör’ün açılış konuşmasıyla başladı.

Konferansın ilk bölümünde Köln Üniversite Hastanesi’nden Dr Athanasios Koulousakis, Cambridge Üniversitesi’nden Dr Sam Chamberlain, Bahçeşehir Üniversitesi’nden Doç.Dr.Metehan Irak, Cambridge Üniversitesi’nden Dr Muzaffer Kaşer ve NHS İskoçya İleri Tedaviler Birimi’nden Dr David Christmas sunumlarını gerçekleştirdiler. Katılımcıların sorularıyla zenginleşen panellerde psikiyatrik hastalıklarda (Depresyon, Obsesif Kompülsif Bozukluk vb.) cerrahi yöntemler ve derin beyin uyarımının tedavi edici etkileri tartışıldı.

Öğleden sonraki oturumlar University College London’dan Profesör Eileen Joyce’un ana konuşmasıyla başladı. Nöropsikiyatride cerrahi tedavilerin etik yönleri Erasmus Üniversitesi’nden Prof. Maartje Schermer’in sunumu ve ardından yapılan ortak tartışmada ele alındı. Son panelde Prof Eileen Joyce ve Dr Akın Akakın Parkinson Hastalığı’nda derin beyin uyarımının psikiyatrik ve cerrahi yönlerine dair sunumlarını geçekleştirdiler. Toplantının bitiminde geleceğe dönük projeler tartışıldı ve yeni klinik araştırmalar için uluslar arası bir işbirliğinin temelleri atılmış oldu.    

  

 

 

Bu içerik 22/04/2013 tarihinde güncellenmiştir.

BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Bu kategoride başka haber bulunmamakta!..