Tıp Fakültesi'nde Okumaya Başlayan Öğrencilere: Tıpta Bilgi ve Erdem

Bu yılki 1. sınıflarımızdan “ERZEN” sınıfının isim annesi Prof. Dr. Canan Erzen Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi açılış töreninde öğrencilere “Tıpta bilgi ve erdem” başlıklı bir konuşma yaptı: 

"Sevgili öğrenciler, Bugün engin bir tıp dünyasına adımınızı atıyorsunuz. Temeli bilgiye dayanan tıp dünyası bir bilgi okyanusu ya da bir bilgi serüvenidir; bu belki de insanın tanık olduğu en büyük serüvendir. Bu serüven bir yandan sizi meraklandıracak, heyecanlandıracak, bir yandan da bilgiyi öğrendikçe, benimsedikçe sizi yüceltecektir.

BİLGİ: Meslekte başarılı olabilmek için bu engin bilgiyi iyi kullanmak gerekir!

Günümüzde Bilgi exponansiyel şekilde çoğalmaktadır. 1900 yıllarında bilgi 100 yılda iki kat artmış, II. dünya savaşı sonrası 25 yılda iki kat çoğalmış, bugünlerde nanoteknoloji bilgisi 18 ayda ikiye katlanırken, tıp bilgisi 2020 yıllarında ikibuçuk ayda (73 günde) iki kat artacaktır (3). IBM uzmanları yakında bilginin 12 saatte içinde iki katına çıkacağını beklemekteler. Bu gelişmeler eski bilginin hızla çürüyeceği ortamda yeni ve doğru bilgi edinmenin önemini vurgulamaktadır.

Kanıta dayalı 

Tıp dünyası en yeni, en güvenilir bilgiyi seçmek amacıyla Kanıta Dayalı Tıp kavramını (Evidense Based Medicine) geliştirmiştir. Bu kavram öğrenci ve hekimden yeni yetenekler geliştirmesini bekler. Sağlam ve güvenilir bilgi, o bilgiyi ortaya çıkaran araştırma yönteminin doğru seçilmesine ve kanıtlanmasına dayanır.

Öğrenci araştırma yöntemlerini öğrenir ve uygulamasını yaparsa, herhangi bir bilginin doğru olup olmadığını kendi değerlendirebilir. Sayın Türker Kılıç öğrencilerimizin bu yönde gelişmesi için, erkenden araştırmaya katılmalarını teşvik etmektedir. Bu uygulama BAU Tıp Fakültesini çağdaş standartlarına yükseltecek ve bilgili hekimlerin yetişmesini sağlayacaktır.. Yoksa bilgi okyanusunda doğru bilgiyi bulmak kolay olmayacaktır.

Hekimlik nitelikleri: Bilginin yanısıra, mesleğiniz sizden başka yetenekleri de geliştirmenizi bekleyecektir

Çağdaş meslekler arasında en çok çalışma, disiplin, dayanıklılık, gayret, ve özveri gerektiren bir mesleğe ilk adımlarınızı atmış bulunuyorsunuz. Tıpta tüm gelişmelerin ve başarının kaynağı istikrarlı çalışmaya bağlıdır; sürekli çalışmak çoğu zaman insanlık sınırlarını zorlayan dayanıklılık gerekir.

Tıp fakültesinin ilk yıllarında öğrenciler fazla çalışıp yorulduklarından şikayet ederler. Bugünün dünyasında yorulmadan bir yere ulaşmak olanaksızdır; Çok çalışmanız gerekir, çünkü sizler akıllı bilgisayarlarla rekabet edeceksiniz; Watson bilgisayarı akciğer kanseri tanısını hekimlerden daha doğru koyabiliyormuş! Değerli hematolog Prof. Çetiner bakın mesleğimizle ilgili ne diyor: Yaşamınızın her anını mesleğinizle yaşamak istiyorsanız hekim olun!

Profesyonel hayatın mücadelesinde size güç verecek özel yetenekleri, sabır ve soğukkanlılık gibi, bugünden geliştirmeğe çalışın. Ünlü yazar Kafka, sabırlı olmanın en değerli yetenek olduğunu söyler. Sabır hasta ilişkilerinizde, soğukkanlılık ise acil durumlarda size hep destek olacaktır. 

Sezgisel anlayış

Hekim için olmazsa olmaz nitelik sezgisel anlayıştır. Empati geliştirmek ve insan karakterini çözmek için edebiyat, sanat ve felsefeden yararlanın. Değişim yaşamın kuralı olsa da insanın temel duygusal özellikleri olan merak, tutku, heyecan, korku, aşk asırlar boyu pek değişmez. Shakespeare’in eserlerindeki kişilere bugün de sık sık rastlıyoruz.

Gençler yenilik ve değişimden hoşlanır. Değişim yaşamda kuraldır, ancak siz saygın bir hekim olmak istiyorsanız, kişiliğinizi oluşturan temel doğrulardan ödün vermeyin. Örneğin ne denli güçlü ve ünlü olsanız da, özellikle bilimsel yayın yayın ve hasta bilgilendirme konularında gerçekleri saptırmayın.

Kısacası: Tıp mesleği sevgi ve özveri gerektiren bir görev aşkıdır. Mesleğinizin, sizlere başarılı ve mutlu bir gelecek sağlamasını dilerim.

Kaynak:

1. David Russell Schilling, April 19th, 2013 Linear to Exponential Growth of Human Knowledge (nanotechnology knowledge is doubling every two years and clinical knowledge every 18 months. But on average human knowledge is doubling every 13 months. According to IBM, the build out of the “internet of things” will lead to the doubling of knowledge every 12 hours.)

2. Evidence-Based Medicine and the Reconfiguration of Medical Knowledge, Stefan Timmermans and Emily S. Kolker, Journal of Health and Social Behavior, Vol. 45, Extra Issue: Health and Health Care in the United States: Origins and Dynamics (2004), pp. 177-193

3. Healthcare: The Big Data Problem Of Medical Knowledge, Posted on October 22, 2014, @susannahmeadows

Bu içerik 24/10/2017 tarihinde güncellenmiştir.