SİZE ULAŞALIM

 
* Bahçeşehir Üniversitesi Bilgi Alma ve Çözüm Merkezi tarafından aranıp bilgilendirileceksiniz. Bu form bilgilendirme amaçlıdır, başvuru yapmak için ONLINE BAŞVURU formunu doldurunuz.
 

2017-18 Akademik Yılı Doktora Tez Takvimi

2017-2018 GÜZ DÖNEMİ
24 Kasım 2017 Cuma Güz Dönemi sonunda Doktora Yeterlik Sınavına girecek öğrenciler için Doktora Yeterlik Sınav jürisi atanmasının son günü.
4-15 Aralık 2017 Pazartesi-Cuma  Yüksek lisans ve doktora tezlerinin format kontrolü için Enstitüye teslim tarih aralığı. Bu tarihten sonra teslim edilen yüksek lisans ve doktora tezleri işleme alınmaz ve aday sınava giremez.
15 Aralık  2017 Cuma Proje, yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları yaptıran danışmanların proje, tez savunma sınav jurilerinin kurulması (tez jüri öneri  formu)  için tez, proje, öğrenci  adları ve programları  ile birlikte sınavda görev almasını önerdikleri jüri üyelerinin adlarını yazılı olarak ilgili  enstitüye bildirmelerinin son günü.
22 Aralık 2017 Cuma Yüksek lisans ve doktora tez savunma sınav jurilerinin kurulması  bildirimi yapılan öğrenciler  için tez jurilerinin ilgili enstitü tarafından yönetmeliklere uygun şekilde kurulmasının ve jurilere dağıtılacak tez  yazılı formunun yeter sayıda Enstitüye tesliminin son günü.  
22 Aralık 2017 Cuma Güz Dönemi sonunda Doktora Tez Önerisi Savunma Sınavına girecek öğrencilerin, tez önerisini tez danışmanı, jüri üyeleri ve Enstitü'ye iletilmesi için son tarih. Tez Önerisinin teslim edilmemesi durumunda öğrenci Tez Önerisi Savunma Sınavına alınmayacak, başarısız sayılacaktır.
22 Aralık 2017 Cuma Güz Dönemi sonunda Doktora Tez İzleme Jürisine girecek öğrencilerin, tez ilerleme raporlarını tez danışmanı, jüri üyeleri ve Enstitü'ye iletilmesi için son tarih. Tez ilerleme raporunun teslim edilmemesi durumunda öğrenci Tez Önerisi Savunma Sınavına alınmayacak, başarısız sayılacaktır.
28 Aralık 2017 Perşembe  Enstitüce incelenen ve savunulması uygun bulunan  tezlerin  yazılı formatlanının juri üyelerine dağıtımının son günü.
17 Ocak 2018 Çarşamba Güz yarıyılı sonu (final), yüksek lisans tezi  ve proje notlarının sisteme son giriş tarihi (saat 18:00'e kadar). Mazeret sınavlarının planlanması için tüm notların belirtilen tarih ve saatte girişinin tamamlanması gerekmektedir.
26 Ocak 2018 Cuma  Doktora tez savunma sınavlarının , doktora yeterlik sınavlarının ve doktora tez izlemelerinin  yapılması ve sonucun enstitüye iletilmesinin son günü,
31 Ocak 2018 Çarşamba 2017-18 Güz yarıyılında değerlendirilmesi yapılan doktora yeterlik, doktora tez önerisi, doktora   tez savunma sınav tutanakları ve  doktora tez izleme raporlarının enstitüye teslimi için son gün.  Tutanaklarını teslim etmeyen öğrenciler başarısız sayılacaktır.
09 Şubat 2018 Cuma 2017 -2018 Güz Döneminde Doktora Yeterlik Sınavında başarılı olan öğrenciler için Tez İzleme Jürisi atanması için son tarih.
02 Mart 2018 Cuma Doktora tez sınavında başarılı olan öğrencilerin  yazım kurallarına uygun  tezin istenen sayıda basılı ve dijital kopyasını enstitüye teslim etmesi için son gün.
   
   
2017-2018 BAHAR DÖNEMİ
27 Nisan 2018 Cuma  Bahar Dönemi sonunda Doktora Yeterlik Sınavına girecek öğrenciler için Doktora Yeterlik Sınav jürisi atanmasının son günü.
02-11 Mayıs 2018 Çarşamba -Cuma  Yüksek lisans ve doktora tezlerinin format kontrolü için Enstitüye teslim tarih aralığı. Bu tarihten sonra teslim edilen yüksek lisans ve doktora tezleri işleme alınmaz ve aday sınava giremez.
14 Mayıs 2018 Pazartesi Proje, yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları yaptıran danışmanların proje, tez savunma sınav jurilerinin kurulması (tez jüri öneri  formu)  için tez, proje, öğrenci  adları ve programları  ile birlikte sınavda görev almasını önerdikleri jüri üyelerinin adlarını yazılı olarak ilgili  enstitüye bildirmelerinin son günü.
21 Mayıs 2018 Pazartesi  Yüksek lisans ve doktora tez savunma sınav jurilerinin kurulması  bildirimi yapılan öğrenciler  için tez jurilerinin ilgili enstitü tarafından yönetmeliklere uygun şekilde kurulmasının ve jurilere dağıtılacak tez  yazılı formunun yeter sayıda Enstitüye tesliminin son günü.  
21 Mayıs 2018 Pazartesi  2017-2018 Bahar Dönemi sonunda Doktora Tez Önerisi Savunma Sınavına girecek öğrencilerin, tez önerisini tez danışmanı, jüri üyeleri ve Enstitü'ye iletilmesi için son tarih. Tez Önerisinin teslim edilmemesi durumunda öğrenci Tez Önerisi Savunma Sınavına alınmayacak, başarısız sayılacaktır.
21 Mayıs 2018 Pazartesi  2017-2018 Bahar Dönemi sonunda Doktora Tez İzleme Jürisine girecek öğrencilerin, tez ilerleme raporlarını tez danışmanı, jüri üyeleri ve Enstitü'ye iletilmesi için son tarih. Tez ilerleme raporunun teslim edilmemesi durumunda öğrenci Tez Önerisi Savunma Sınavına alınmayacak, başarısız sayılacaktır.
23 Mayıs 2016 Çarşamba Enstitüce incelenen ve savunulması uygun bulunan  tez veya projenin yazılı formatının juri üyelerine dağıtımının son günü.
15 Haziran 2018 Cuma Doktora tez savunma sınavlarının, doktora yeterlik sınavlarının ve doktora tez izlemelerinin  yapılması ve sonucun enstitüye iletilmesinin son günü. Tutanaklarını teslim etmeyen öğrenciler başarısız sayılacaktır.
13 Temmuz 2018 Cuma 2017 -2018 Bahar Döneminde Doktora Yeterlik Sınavında başarılı olan öğrenciler için Tez İzleme Jürisi atanması için son tarih.
16 Temmuz 2018 Pazartesi Doktora tez sınavında başarılı olan öğrencilerin  yazım kurallarına uygun  tezin istenen sayıda basılı ve dijital kopyasını enstitüye teslim etmesi için son gün.

Bu içerik tarihinde güncellenmiştir.