SİZE ULAŞALIM

 
* Bahçeşehir Üniversitesi Bilgi Alma ve Çözüm Merkezi tarafından aranıp bilgilendirileceksiniz. Bu form bilgilendirme amaçlıdır, başvuru yapmak için ONLINE BAŞVURU formunu doldurunuz.
 

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Getirilen Zaman Kısıtları Hakkında Önemli Duyuru

Değerli Öğrencilerimiz, 

20 Nisan 2016 Tarihli YÖK yönetmeliği gereği BAU senatosu tarafından alınan karar doğrultusunda Projeli (Tezsiz) öğrencilerimiz ilişkin hatırlatmalaraşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Öğrenci açısından konu fazlasıyla önem arzetmekte olup dikkatle okunmasında fayda vardır.

Program Süresi: 

Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. 20 Nisan 2016 Tarihli YÖKyönetmeliği gereği BAU senatosu tarafından alınan karar doğrultusunda 2016-2017 Güz dönemi  ilk dönem olarak sayıldığından 2017-2018 güz dönemi sonunda öğrencilerin 10 ders +proje derslerini başarılı bir şekilde tamamlamaları ve minimum 3.00 GNO ortalamasını tutturmaları gerekmektedir. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Tezsiz/Tezli geçiş:

Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, Üniversitemiz tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezsiz yüksek lisans programının aynısı olan tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Tezsiz programdan tezli programa geçişler en geç üçüncü yarıyılın başlangıcından önce yapılmalıdır. (3. Döneminde olup ALES’i olmayanlar geçiş yapamaz.)  Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir. Tezsiz programın aynısı bir tezli program yok ise öğrencitezli olan başka bir programa geçiş yapabilir , bölüm koordinatörünün onayı ile en fazla 3 dersi sayılabilir.Bu durumda tezsizden tezli programa geçişlerde öğrencinin ilk programında geçirdiği süre azami sürelerden düşürülerek öğrencinin intibakı yapılır. Bu geçişlerde öğrenci asgari ve azami zaman koşulları şartlarını sağlayabilecek durumda olmalıdır.

Derse kayıt ve devam: 

Akademik takvimde belirtilen  ders seçim tarihleri arasında öğrencilerin derslerine ve projesine kayıt yaptırma zorunluluğu vardır. Akademik takvimi,yönetmelikleri ve yönergeleri takip etmek öğrenci sorumluluğundadır. 

Öğrenciler kayıtlı olduğu programa akademik takvime göre kayıt yaptırmak ve teorik derslere en az yüzde yetmiş devam etmek zorundadırlar.

Öğrenciler, ilgili enstitülerin belirlediği esaslar doğrultusunda derslere, laboratuvar ve uygulamalara devam etmek, yarıyıl/yıl içinde her türlü sınava ve dersi veren öğretim elemanının öngördüğü diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdürler. Sağlık raporuyla belgelenmiş sağlık sorunları ve disiplin cezasıyla uzaklaştırma dahil, hangi gerekçeyle olursa olsun, bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci, o dersten başarısız sayılır. Bu öğrenciler yarıyıl/yılsonu sınavına giremezler ve yarıyıl/yılsonu notları devamsız (NA) olarak değerlendirilir.

Proje dersi seçimi ve süreci: 

Proje ve tez danışmanları tam zamanlı ve yarı zamanlı öğretim görevlileri arasından seçilebilir. Seçilen danışmanın en az doktor ünvanına sahip olması gerekmektedir (Bahçeşehir Üniversitesinde ders vermis olması zorunludur). Öğrenciler ders seçim haftası öncesinde mutlaka danışmanlarını ve konularını belirlemelidir.

Projelerin enstitü tarafından belirlenen intihal oranına (%25) ve tez / proje formatına uygun olarak hazırlanması ve düzeltilmesi sorumluluğu öğrenciye aittir. Ayrıntılı bilgi için ilgili enstitü web sayfası takip edilmelidir. http://bahcesehir.edu.tr/icerik/2711-proje-tez-duyurusu

Bu içerik tarihinde güncellenmiştir.