Tübitak 5G Projesini Destekledi

Tubitak 1001 programı kapsamında, BAU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi  Doç.Dr.Alkan Soysal’ın projesi toplam  224.696,00 TL’lik bütçe ile desteklenmeye hak kazandı.

Yöneticiliğini ve Yürütücülüğünü Doç.Dr. Alkan Soysal’ın yaptığı “5G Heterojen Hücresel Şebekelerde Enerji Verimliliği” adlı proje Tübitak’tan destek aldı. Proje, bir 5G teknolojisi olan kitlesel MIMO ağların heterojen mimari altındaki enerji verimliliğini, analitik bir optimizasyon problemi çözerek artıracak yöntemler ve algoritmalar geliştirmeyi hedefliyor.

 

Özet:

Bilgi ve Haberleşme Teknolojileri sektöründe son yıllarda yaşanan gelişmeler, hızla artan veri hızı talebine cevap vererek gündelik hayatta çok önemli bir yere sahip olmuştur. Ancak, hızla gelişen sektörün beraberinde doğaya saldığı karbon miktarı kaygıya neden olmaktadır. Doğaya salınan karbon miktarının azaltılması ve enerji verimliliğinin sağlanması için mobil iletişim altyapısının çevreci özelliklerle yeniden yapılandırılması hem akademik çevrelerin ve hem de endüstrinin önemle üzerinde durduğu bir konudur. Günümüzde mobil haberleşme sistemlerinde harcanan toplam enerjinin %80'i radyo erişim ağında tüketilmektedir. Baz istasyonlarında enerji tasarrufu sağlayacak yöntemler, servis sağlayıcıların operasyon giderlerinin gözle görünür derece azalmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla hem çevreyi koruma hem de ekonomik gerekçelerle bu projede 5G heterojen hücresel şebekelerde enerji verimliliği (energy efficiency: EE) konusu incelenecektir. 

 

5G mobil şebekelerin gereksinimlerini sağlayabilecek teknolojilerin neler olacağı henüz kesinleşmemiş olsa da aday teknolojiler üzerinde araştırma faaliyetleri başlamıştır. Bu kapsamda, radyo arayüzünde beklenen en büyük yenilik, 5G mobil şebekelerin baz istasyonlarında 100’lerce ve hatta 1000’lerce antenin bulunmasıdır. Literatürde kendine kitlesel MIMO (massive MIMO) adıyla yer bulan bu yeniliğin gerçekleşmesi, anten boyutlarının milimetre boyutlarına düşmesiyle ve dolayısıyla taşıyıcı frekansların milimetre dalga (mmDalga) frekanslarına çıkmasıyla mümkün olabilecektir. Baz istasyonlarında çok fazla anten kullanılması önceki nesillerde kullanılan haberleşme model ve yöntemlerini kökünden değiştirmektedir. Bu projedeki amacımız, bir 5G teknolojisi olan kitlesel MIMO ağların heterojen mimari altındaki enerji verimliliğini, analitik bir optimizasyon problemi çözerek artıracak yöntemler ve algoritmalar geliştirmektir.

 

Bu içerik tarihinde güncellenmiştir.

BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Bu kategoride başka haber bulunmamakta!..