Özel Öğrencilik Statüsü Hakkında

ALES'e girmemiş olmak, yüksek lisansa engel değil!

Yüksek lisans yapmaya karar vermiş ama ALES tarihini kaçırmış olabilirsiniz. Hayalini kurduğunuz yüksek lisans programı için dönem kaybetmenize gerek yok. Koşulları size uygun olan yüksek lisans programına kaydınızı yaptırın, özel öğrenci statüsünde eğitiminize başlayın. Takip eden ilk ALES sınavına girip zaman kaybetmeden programınıza normal öğrenci olarak devam edin.

Yönetmeliğin "Lisansüstü Programlara Özel Öğrenci Kabulü" maddesinin detaylarını aşağıda bulabilirsiniz.

Lisansüstü Programlara Özel Öğrenci Kabulü

MADDE 37

(1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı koordinatörlüğünün onayı ve ilgili enstitü yönetim kurulunun belirlediği kabul koşulları ile lisansüstü derslerine özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar hiçbir programa kayıtlı olmayıp öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrencilerin kabulü ve enstitüde alacağı dersler ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının/koordinatörlüğünün önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Özel öğrencilerin aldıkları dersler ve başarıları hakkında kendilerine bir belge verilir.

(3) Gerekli şartları yerine getirerek lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin Üniversitede özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu lisansüstü derslerin muafiyet işlemlerinde, en fazla üç dersini ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı koordinatörlüğünün teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kaydoldukları programa transfer edebilirler. Muafiyet verilen derslerin kredisi toplamı ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin toplam kredisinin %50’sini geçemez.

Bu içerik 29/06/2017 tarihinde güncellenmiştir.

BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Bu kategoride başka haber bulunmamakta!..