Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programı Açıldı

Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programı

Bir disiplin ve meslek olarak Sosyal hizmetin temelinde insanların sorunlarını çözmelerine yardım vardır. Bu yardımı, insanların sorun çözmede güçlendirilmeleri ve desteklenmeleri yoluyla yapar. Sosyal hizmet mesleğinin bu temeli insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri üzerine inşa edilmiştir. Bu bağlamda sosyal hizmet; bireylerin, ailelerin, grupların ve toplumun iyilik halini artırmayı ve toplumda sosyal adaleti sağlamayı hedefleyen, ulusal ve uluslararası sosyal hizmet konu ve alanlarında bilgi ve beceriye sahip, mesleki değerleri koruyan ve geliştiren; ülkenin ihtiyaçları ve sosyal politikasına ilgi duyan sosyal hizmet uzmanları yetiştiren meslektir.

Mesleğin temel amacı, ülke ihtiyaçları önceliğinde ulusal ve evrensel değerleri benimseyen bir yaklaşımla çalışarak, nüfus gruplarının (çocuk, genç, yaşlı, kadın, engelli vb.) sorunlarını çözmeye yardım etmek için, gerekli kaynaklara ulaşmak ve kaynakları yönetmek, sosyal iyileştirmeyi ve toplumsal örgütlemeyi sağlamak, sosyal kurumların ve sosyal politikaların gücünü ortaya koyarak ülkenin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Sosyal Hizmet Yüksek Lisansının Amacı

 • Ulusal ve uluslararası düzeyde sosyal hizmet mesleğini, üniversitemizi ve ülkemizi temsil etmek,

İnsan hak ve özgürlükleri ile toplumda sosyal adaleti sağlama ilkelerini temel almak,

 • Bilimsel bilginin ışığında bireyin, ailenin ve toplumun değerlerini korumak ve geliştirmek,

 • Çağdaş eğitim yöntem ve tekniklerini kullanmak,

 • Değişen toplumsal koşullara uygun, toplumsal refah alanlarına yönelik bilgi ve hizmet modelleri üreterek bunların yaşama geçirilmesini sağlamak ve

 • Mesleki özerkliğe sahip yenilikçi, araştırmacı ve girişimci insan ve toplum sorunlarına duyarlı  sosyal hizmet uzmanları yetiştirmektir.

 

Vizyon

Sosyal hizmet eğitiminin evrensel standartlardan ödün vermeden uygulanıp geliştirilmesi doğrultusunda;

 • Sosyal hizmet çalışmalarının ve anlayışının ülke genelinde yaygınlaştırılmasına öncülük eden,

 • Ulusal ve uluslararası düzeyde kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğini gerçekleştiren,

 • Ülke koşullarını dikkate alarak, evrensel ölçülerde eğitim-öğretim, araştırma ve yayın

yapan etkin bir bilim kurumu olmaktır.

 

Mezunların Meslek Profili

Sosyal hizmet  yüksek lisansından mezun olanlar sosyal refah hizmetleri çerçevesinde  çocuk, genç, kadın, aile, yaşlı, engelli, hasta vb. tüm nüfus gruplarına hizmet veren kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarında, uluslararası kurum ve kuruluşlarının (UNICEF, UNFPA, ILO vs) ve sivil toplum örgütlerinin çeşitli projelerinde çalışabilir. Ayrıca üniversitelerin akademik kadrolarına da başvurma olanağına sahiptirler.

Temel Değerler

 • Aktif öğrenme ilkesini temel alan öğrenci odaklı kuramsal ve uygulamalı eğitim

 • İnsan hak ve özgürlüklerine saygılı, sosyal adalet

 • Demokrasi, eşitlik, katılım

 • Bilimsel veri ve kanıta dayalı uygulama

 • Değişme ve gelişmeye duyarlı

 • Ekip çalışması

 • Akılcı, dürüst ve güvenilir

 

Bu içerik tarihinde güncellenmiştir.

BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Bu kategoride başka haber bulunmamakta!..