Tez Süreci

 TÜRKÇE TEZLER İÇİN

FOR ENGLISH THESIS

Türkçe Tez Yazım Kılavuzu

English Thesis Writing Guide

Tez - Ön Sayfayı Oluşturan Bölümlerin Örnekleri

Thesis -  Examples of the Sections that Create Preliminary Pages

Formlar: Tez Sınav Tutanak Formu / Proje Tutanak Formu / Tez Jüri Öneri Formu

Dosya:  Tez Cilt Örneği

2016-2017 Güz Dönemi Tez Savunmasına Girecek ve Proje Sunumunu Tamamlayacak Öğrencilerinin Dikkatine

2016 2017 Güz Dönemi  ‘’Tez 2’’ Dersini Alan Yüksek Lisans Öğrencilerinin ve İlgili Danışmanların Dikkatine

Önceki dönemlerde ’’tez 1’’ ve ‘’seminer’’ derslerinden başarılı olan öğrencilerin tez yazımını tamamlama ve savunma dönemi olan ‘’tez 2’’ döneminde öğrenciler, mezuniyet için aşağıdaki kısa takvimde belirtilmiş olan tarihlere uyarak çalışmalarını tamamlamak durumundadır. Takvimin takibi konusunda danışman kadar tez öğrencileri de yükümlüdür.

Danışmanlar, akademik içeriği tamamlandığına onay verdikleri tezleri intihal kontrolüne aldıktan sonra sonuç yönetmelikte belirtilen oranlara uygun ise onay yazısı ile enstitümüze ‘’ilk format kontrolü için’’ takvimde belirtilen son tarihe kadar iletilmesine onay vermelidir.

Belirtilen tarihte danışman onayı, intihal raporu, jüri öner formu, tezin yazılı ve dijital kopyalarından en az biri dahi eksik ise tez format kontrolüne alınmayacaktır.

Tamamlanmamış yani danışman tarafından içeriği onaylanmamış tez format kontrolüne alınmayacaktır.

Format kontrolüne tüm belgeleri tamamlanmış halde giren tez tamamlanmış kabul edildiği için son hali olarak kabul edilir ve üzerinde içerik açısından hiçbir ekleme-çıkarma yapılamaz.

Format kontrolünden onay almayan veya  kontrole alınmayan tezler için jüri hazırlanmaz ve savunma yapılamaz.

Ekleme-çıkarma yapılan tezler ilk savunma sonunda jüriden ‘’tez düzeltmesi’’ almak durumundadır.

Çalışması tamamlanan ve formatı enstitü tarafından onaylanan tezlerin onaylı kopyaları üst yazı ile jüri üyelerine belirtilen tarihlerde iletilmek durumundadır.

Tez savunmasının takvimde gösterilen tarih aralığında yapılmasını sağlamak danışmanın ve tez öğrencisinin ortak sorumluluğundadır.

Takvimdeki savunma dönemi içerisinde danışman, öğrenci ve jüri üyelerine uygun olan ve belirlenen tarihi enstitüye bildirilmelidir.

Savunma sonunda başarılı olan öğrenci enstitü tarafından onaylanmış tez kopyasının ciltli halini gerekli belgeler ile birlikte son teslim tarihinden önce ulaştırmadığı takdirde mezun olamaz.Tez danışmanı not giriş döneminde ders notunu başarılı olarak girmediği takdirde öğrenci belgeleri ve çalışmasını zamanında teslim etmesi durumunda yine mezun olamaz.

Tez düzeltmesi alan öğrencilerin tezleri için düzeltme döneminde tüm aşamalar tekrarlamak durumundadır(Danışman onayı, intihal raporu, format kontrolü, savunma gibi).

12 Aralık 2016 Pazartesi

Tez çalışmaları yaptıran danışmanların tez jüri öneri formlarını enstitüye teslimi ve format kontrolü için öğrencilerin, tezlerinin basılı ve dijital olarak birer örneğini danışman onayı ve danışman tarafından hazırlanmış intihal raporuyla ile birlikte enstitüye teslimi için son gün.

23 Aralık 2016 Cuma

Bildirim yapılan enstitünün ilgili juriyi kurması için ve jurilere dağıtılacak format kontrolünden onay almış tezin dijital ve yazılı örneğinin jüriye iletilmek üzere enstitüye tesliminin son günü.(Format kontrolünden onay alamayan tezler jüriye çıkamazlar.)  

26 Aralık 2016 Pazartesi

Savunması yapılacak formatı tamamlanmış ve intihal geçer oranı onaylanmış tezin yazılı örneğinin juri üyelerine enstitü tarafından dağıtımının son günü.

17 Ocak 2017 Salı

Yarıyıl sonu not girişleri için son gün. Saat 18:00.  NOT GİRİŞ İŞLEMLERİ MUTLAKA TAMAMLANMALIDIR.

27 Ocak 2017 Cuma 

Yüksek Lisans Proje veya tez savunma sınavının yapılan tezlerin sonucunun ve tezin ciltli halinin gerekli dökümanların tamamlıyla birlikte enstitüye iletilmesinin, Doktora tez izleme komitesi, tez savunma ve yeterlik sınavlarının yapılması ve sonucun enstitüye iletilmesinin son günü,

1 Şubat 2017 Çarşamba

2016-17 Güz yarıyılında değerlendirilmesi yapılan Doktora Yeterlik, Doktora Tez Önerisi, Doktora Tez Savunma sınav tutanaklarının ve  Doktora Tez İzleme Raporlarının enstitüye teslimi için son gün.

 

2016-2017 Güz Dönemi Proje Öğrencileri ve İlgili Danışmanların Dikkatine

2016-2017 Güz Döneminde Proje dersini üzerine almış öğrencilerin tamamlanan çalışmalarının içeriği ile birlikte formatının kontrolü de proje danışmanları tarafından yapılmaktadır. Yazım kuralları ile ilgili Bahçeşehir Üniversitesi Tez Yazım kılavuzu öğrencilerimize ve danışmanlarımızın bilgisine sunulmuştur. Format olarak uygun ve içerik açısından başarılı bulunan projeler gerekli dökümanlarla birlikte belirtilen tarihe kadar program koordinatörüne teslim edilmelidir. Başarısız olan ve ya projesini teslim etmeyen öğrenciler için yalnızca değerlendirme formu düzenlenip iletilmesi yeterlidir. Proje not girişleri not giriş haftası içerisinde program koordinatörleri tarafından yapılacaktır.

26 Aralık 2016 Pazartesi

Proje öğrencilerinin değerlendirilmek üzere  tamamlanan projelerini ve dijital bir örneğini danışmanlara teslim etmesi için son gün.

07 Ocak 2016

Proje danışmanlarının değerlendirmesini tamamladığı projeleri, intihal raporu, proje değerlendirme formu ve Projenin CD formatıyla beraber not girişi yapılmak üzere Koordinatöre teslim etmesi için son tarih.

17 Ocak 2017 Salı

Yarıyıl sonu sınavlarının not girişleri için son gün. Saat 18:00.  NOT GİRİŞ İŞLEMLERİ MUTLAKA TAMAMLANMALIDIR.

 Mezuniyet için yapmanız gerekenler;

  1. Tez çalışmanızı, Tez Danışmanınızın önerileri doğrultusunda tamamlayarak, danışmanınıza teslim etmek,
  2. Tez çalışmanızın format kontrolünü yaptırmak,
  3. Tezinizin sunumunu jüri önünde yapmak,
  4. Format kontrolü tamamlanmış ve sunumu başarı ile tamamlanmış tezlerin imzalanmış, onaylanmış kopyalarını ciltletmiş olarak, Turnitin Raporu ile birlikte Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’ne teslim etmek.

Tez Teslimi’nde Dikkat Edilecek Hususlar;

  1. 1 Adet Ciltli Tez (Tezin jüri tarafından onaylandığı tarih ve imzalar tez içindeki onay formunda mutlaka bulunmalı)
  2. Tez  Veri  Giriş Formu: Formu doldurduktan sonra kayıt ediniz ve 3 adet çıktı alarak imzalayınız.  (Formu doldurmak için https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/yeniUyelik.jsp adresinden üye olunması gerekmektedir.)
  3. 2 Adet CD (CD’de bulunması gerekenler; PDF formatında tezin tamamı ve Abstract ve Özet),
  4. CD’lerdeki dosyaları YÖK veri giriş formunda verilen referans numarası ile kaydetmeli, CD’lerin üzerine referans numaranızı, adınızı ve soyadınızı yazmalısınız.
  5. Tez sınav jürisi tutanağı Enstitü Müdürlüğü’ne tez danışmanı tarafından teslim edilecektir.

Önemli

Tez Savunmasında Tez Savunma Tutanak Formu’nun yanınızda olması gerekir. Tutanak, Tez  Jürisine imzalatıldıktan sonra Danışmana, Program Koordinatörüne ve en son Enstitü Müdürü’ne imzalatılıp Enstitü Sekreterliğine teslim etmeniz gerekmektedir. Islak imzalı olarak alacağınız iki Onay Formu örneğinin bir tanesi tez içinde belirlenen sayfaya eklenecek diğer örneği haricen diğer evraklar ile birlikte enstitüye teslim edilecektir.

Format Kontrolü için basılan tezin üzerinde mutlaka tez danışmanının “Tezi okudum, Format kontrolü için uygundur.” yazısı, imzası ve tarihi olmalıdır.

Tez 2 dersini tekrar almanız durumunda ders ücreti ödemeniz gerekmektedir. Bu tutar bursunuz var ise burs oranınıza ve giriş yılınıza göre Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından hesaplanmaktadır.

 

 

 

Bu içerik 23/01/2017 tarihinde güncellenmiştir.

BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Bu kategoride başka haber bulunmamakta!..